Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Derivater er en fellesbetegnelse på de finansielle instrumentene som handles på børsene.

Derivatinstrumenter er en form for avtale (kontrakt) der selve avtalen er gjenstand for handel på kapitalmarkedet. Derivatinstrumentet er knyttet til et underliggende aktiva eller til en underliggende verdi. Dette aktiva eller denne verdien (i fortsettelsen bare kalt aktiva) kan utgjøres av et annet finansielt instrument, et annet aktiva med økonomisk verdi (for eksempel valuta eller råvarer) eller en form for verdibarometer (f.eks en indeks).

Derivatinstrumenter kan brukes for å beskytte seg mot en forventet ufordelaktig prisutvikling på det underliggende aktiva. De kan også brukes for å oppnå gevinst eller avkastning med en mindre kapitalinnsats enn hva som kreves for å gjøre en tilsvarende handel direkte i det underliggende aktiva.

Følgende tre typer derivat omsettes på børsene:

Swap-avtaler er rentekontrakter hvor man bytter far seg flytende rente mot fastrente, eller motsatt, på et tidspunkt frem i tid.

Les også:

Slik kan du bruke instrumentene til å spekulere i råvarepriser.

Forklaring til ETF og de finansielle instrumentene ETN og ETC.

Oversikt over aksjemeglere på nett

VPS-konto

Kalkulatorer:

Gearingkalkulator
Kalkulatoren beregner prisene på europeiske opsjoner. Den er basert på Black Scholes beregninger for korrekt opsjonsprising.

Gearingkalkulator
Kalkulatoren viser hvilken effekt låneopptak har på avkastningen på egenkapitalen din. Og hvor fort du kan miste egenkapitalen.