Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Indeksfondene har de klart laveste kostnadene blant aksjefondene. Her får du en oversikt over alle indeksfond som tilbys i Norge.

Et indeksfond er et helt vanlig aksjefond, men med svært lave kostnader. Et indeksfond har ikke et forvalterkorps som aktivt forsøker å slå sammenligningsindeksen. Indeksfondets oppgave er å følge denne indeksen nærmest mulig. Derfor kan du forvente at et indeksfond gir indeksens avkastning fratrukket kostnadene.

Slik har indeksfondene gjort det mot indeksen

Når du plasserer pengene i et indeksfond, kjøper du egentlig markedsavkastningen. Kjøper du et passivt fond, det vil si et fond som ligger nært opp til indeksen, plasserer du pengene i nøyaktig det samme markedet. Et passivt fond avviker bare med noen få prosent fra indeksfond, men til vesentlig høyere kostnader. Over tid vil ikke et dyrt passivt fond ha muligheten til å slå et billig indeksfond.

Alle tilgjengelige studier har vist at indeksfond over tid gjennomsnittlig gir bedre avkastning enn aktive aksjefond på grunn av de svært lave kostnadene.

Hva bør du velge, indeksfond eller aktivt aksjefond?

Indeksfondene

Dette er indeksfondene som er tilgjengelige fra norske forvaltere.

Indeksfondene er delt inn i

  • Norske indeksfond
  • Nordiske indeksfond
  • Globale indeksfond
  • Indeksfond i fremvoksende markeder
  • Europeiske indeksfond
  • Nord-Amerikanske indeksfond
  • Asiatiske indeksfond
  • Indeksfond i spesielle bransjer

Indeksfondene har både lave minsteinnskudd og sparebeløp. Hovedtyngden av plasseringene i indeksfond vil være naturlig å gjøre i globale indeksfond, og norske indeksfond.

For de fleste er det naturlig å investere i indekser i Norge, brede globale indekser, og fremvoksende markeder. I det norske markedet er det nå 7 fond som følger en indeks. Seks av dem følger den brede OSEBX-indeksen, det siste følger den smalere OBX-indeksen. Om du får høyest avkastning ved å følge den brede OSEBX-indeksen eller OBX-indeksen (25 aksjer), er sett over lang tid en femti/femti-sjanse.

Ser vi på de globale indeksfondene er det større forskjeller på indeksene de skal følge. Det gjør også at avkastningsforskjellene blir litt større år for år. Men i et mer langsiktig perspektiv vil dette utjevne seg, og det er de mest kostnadseffektive som vil vinne.

De billigste indeksfondene er blant de anbefalte fondene av Smarte Penger. Her kan du se anbefalte fond fra Smarte Penger på fire typer aksjefond:

Smarte Penger vurderer: Dette er de beste norske aksjefondene

Smarte Penger vurderer: Dette er de beste globale aksjefondene

Smarte Penger vurderer: Dette er de beste nordiske aksjefondene

Smarte Penger vurderer: Dette er de beste aksjefondene for fremvoksende markeder

Oversikt over indeksfondene

Fondene er sortert etter kostnadsnivå innenfor hver enkelt gruppe. Den årlige forvaltningskostnaden er den som forvalteren tar. Nå kan fond kjøpe hos mange andre forvaltere/distributører. Her kan du se en oversikt over hvor du kan kjøpe aksjefondene billigst (lavest forvaltningskostnad).

Norge Minste-innskudd Årlig kostnad i % Indeksfondet følger
KLP AksjeNorge Indeks P 100 0,18 OSEBX
Alfred Berg Indeks Classic 25 000 0,19 OSEBX
Nordnet Indeksfond Norge 100 0,19 OBX Index
DNB Norge Indeks A 100 0,20 OSEBX
Storebrand Indeks - Norge 100 0,20 OSEBX
Danske Invest Norway Restricted, klasse NOK 100 0,23 OSEBX
Handelsbanken Norge Index 1 000 0,30 OSEBX
Norden
KLP AksjeNorden Indeks P 100 0,18 VINXFNOK
KLP AksjeNorden Mer Samfunnsansvar P 100 0,18 VINXBCAPNOKNI
Alfred Berg Nordic Index C (NOK) 100 0,19 VINX Nordic Benchmark Cap Net
DNB Norden Indeks A 100 0,20 VINX Benchmark Cap
DNB Barnefond 100 0,20 20% MSCI World NOK, 80% VINX Benchmark Cap TR NOK
Storebrand Indeks - Norden A 100 0,20 VINX Nordic Benchmark Cap Net
Handelsbanken Norden Index Criteria 1 000 0,40 Solactive ISS ESG Screened Nordics All Cap Index
Globale Minste-innskudd Årlig kostnad i % Indeksfondet følger
Kron Indeks Global 100 0,15 MSCI World ESG Leaders Select 5% Issuer Capped Index
KLP AksjeGlobal Indeks P 100 0,18 KLP WRLD NOK
Nordnet Indeksfond Global 100 0,19 MSCI World Index
DNB Global Indeks A 100 0,20 MSCI World Index
KLP Framtid Mer Samfunnsansvar P 100 0,22 Underfondenes referanseindekser- vektet
KLP AksjeGlobal Indeks Valutasikret P 100 0,25 MSCI World valutasikret
KLP AksjeVerden Indeks P 100 0,25 MSCI World NR USD
Storebrand Global Indeks A 100 0,25 MSCI World NR USD
SpareBank 1 Indeks Global N 100 0,30 MSCI World ESG Universal Select.
Storebrand Global Indeks Valutasikret A 100 0,30 MSCI World NOK hdg
Storebrand Indeks - Alle Markeder 100 0,30 MSCI All Country World Index
KLP AksjeGlobal Small Cap Indeks P 100 0,33 KLP World Small Cap NOK
DNB Spare 100 100 0,35
Danske Invest Global AC Restricted, klasse NOK 100 0,35 MSCI AC World ink utbytte
Storebrand Global Indeks Valutasikret A 100 0,35 MSCI World Net Hdg NOK
Danske Invest Global Index, klasse NOK h 100 0,40 MSCI World Index TR Net 100% hedge NOK
Handelsbanken Global Index Criteria 1 000 0,40 Solactive ISS ESG Screened Paris Aligned Global Markets Index
Nordea Global Passive Fund A 100 0,40 MSCI World Total Return NTR
Storebrand Global ESG A 100 0,40 MSCI World NR USD
Storebrand Global ESG Pluss A 100 0,40 MSCI World NR USD
Storebrand Ekstra Offensiv Indeks A 100 0,40 65% MSCI World Hedged to NOK + 10% MSCI Emerging Markets + 25% OSEBX
DNB Global Enhanced Index A 100 0,41 MSCI World Index
SEB Ethical Global Index Acc. 100 0,45 MSCI ACWI NR EUR
Storebrand Global ESG Pluss Valutasikret A 100 0,45 MSCI World NOK hdg
SpareBank 1 Indeks Global N 100 0,49 MSCI World ESG Universal Select.
Handelsbanken Global Momentum 1 000 0,60 Solactive ISS ESG Developed Markets Index
Handelsbanken Global SMB Index Criteria 1 000 0,60 Solactive ISS ESG Screened Paris Aligned Developed Markets Small Cap Index
Handelsbanken Global Utbytte 1 000 0,60 Solactive ISS ESG Global High Dividend Low Volatility Index
Fremvoksende markeder
Nordnet Indeksfond Emerging Markets 100 0,19 MSCI Emerging Markets Index
KLP AksjeFremvoksende Markeder Indeks P 100 0,28 KLP FM Indeks
KLP AksjeFremvoksende Markeder Indeks Mer Samfunnsansvar P 100 0,28 MSCI Emerging Markets
DNB Global Emerging Markets Indeks A 100 0,34 MSCI Emerging Markets Index
Danske Invest Global Emerging Mark. Rest. kl NOK 100 0,40 MSCI AC World ink utbytte
Storebrand Indeks - Nye Markeder 100 0,40 MSCI Global Emerging Markets
Handelsbanken Emerging Markets Index (A1 NOK) 1 000 0,60 Solactive ISS ESG Screened Paris Aligned Emerging Markets
Europa
Nordnet Indeksfond Europa 100 0,19 MSCI Europe Index
KLP AksjeEuropa Indeks P 100 0,20 KLP Europe
Handelsbanken Europa Index Criteria 1 000 0,20 Solactive ISS ESG Screened Paris Aligned Europe
KLP AksjeEuropa Indeks Valutasikret P 3 000 0,23 MSCI Europe valutasikret
DNB Europa Indeks A 100 0,24 MSCI Europe NR EUR
Danske Invest Europe Restricted, klasse NOK 100 0,30 MSCI Europe ink utbytte
Nord-Amerika
Nordnet Indeksfond USA 100 0,19 S&P 500 Index
Handelsbanken USA Index Criteria 1 000 0,20 Solactive ISS ESG Screened Paris Aligned USA Index
KLP AksjeUSA Indeks P 100 0,20 MSCI USA NOK
DNB USA Indeks A 100 0,21 MSCI USA NR USD
KLP AksjeUSA Indeks Valutasikret P 100 0,23 MSCI USA valutasikret
Danske Invest USA Restricted, klasse NOK 100 0,30 MSCI USA Index ink.utbytte
Danske Invest USA klasse NOK 500 0,35 MSCI USA, NOK
Asia
KLP AksjeAsia Indeks P 100 0,20 MSCI Pacific NOK
KLP AksjeAsia Indeks Valutasikret P 100 0,23 MSCI Pacific valutasikret
Danske Invest Japan Restricted, klasse NOK 100 0,30 MSCI Japan Climate Change Index inkl. nettoudbytter målt i NOK
Bransje
Nordnet Indeksfond Teknologi 100 0,19 MSCI World Information Technology Index,
DNB Klima Indeks A 100 0,20 MSCI World Climate Paris Aligned
DNB Global Industrisektor Indeks A 100 0,23 MSCI World Industrials ex client-defined securities index
DNB Global Materialsektor Indeks A 100 0,23 MSCI World Materials ex client-defined securities index
Andre
Nordnet Indeksfond Sverige 100 0,19 NASDAQ OMX 1-index
Nordnet Indeksfond Danmark 100 0,19 OMX Copenhagen 20 Cap Index
Nordnet Indeksfond Finland 100 0,19 OMX Helsinki 25 Index

Fond med minsteinnskudd på over 1 million kroner er ikke tatt med her.

Det normale er at det ikke er noen kjøps, eller salgskostnader.

I de aller fleste fondene kan du lage en månedlig spareavtale. Det er bare i de to fondene Alfred Berg Indeks Classic og Pluss Indeks du ikke kan gjøre dette. Her kan du se oversikten over spareavtalene.

Derfor er det vanskelig å slå indeksfondet over tid

Når et fond er 95 prosent likt indeksen, er det bare de resterende 5 prosentpoengene som kan skaffe meravkastning. Har et fond 1,5 prosent høyere kostnader, blir dette en umulig oppgave over tid.

Her har vi satt opp noen eksempler på hvor høy meravkastningen må være på den aktive andelen for at det passive fondet skal ta igjen kostnadsforskjellen. Her er det brukt en kostnadsforskjell på 1,5 prosent i årlig forvaltningsgebyr.

Andel lik markedet 95% 90% 85%
Rest til å skape merverdi 5% 10% 15%
Nødvendig meravkastning 30% 15% 10%

Selv med en aktiv andel på 15 prosent, må dette fondet ha en meravkastning på 10 prosent for å komme likt ut med indeksfondet.

Se kostnadene på forskjellige aksjefondstypene:

Kostnader norske aksjefond

Kostnader nordiske aksjefondfond

Kostnader globale aksjefond

Kostnader i aksjefond som investerer i fremvoksende markeder

Les mer om aksjefond:

Hva bør du velge, indeksfond eller aktivt aksjefond?

Aksjefond: 20 års analyse av avkastningen i aktivt forvaltede aksjefond

Guide til aksjefond

Kalkulatorer:

Aksjefondsparing
Se hvor mye et fast sparebeløp i aksjefond stiger i verdi. Kalkulatoren tar hensyn til de spesielle skattereglene som gjelder for aksjefond.

Fondskontokalkulator
Her kan du gjøre en vurdering om det er best å investere direkte i fond, eller å gå via en fondskonto.

Fondsporteføljekalkulator
Kalkulatoren beregner verdiutviklingen i en portefølje med forskjellige forutsetninger for avkastning på de enkelte plasseringsformene.

Hvor høy aksjeandel tåler du
Kalkulatoren hjelper deg til å bestemme hvor høy aksjeandel du tåler å ha i porteføljen din.

Kostnadenes betydning i fond
Kalkulatoren viser hvilken betydning de forskjellige kostnadskomponentene i et fond har.

Meravkastningskalkulator
Kalkulatoren viser deg hvor store forskjellene blir i forventet avkastning med ulike spareporteføljer.