Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Globale aksjefond har lavere risiko enn norske aksjefond. Og forventet avkastning er like bra.

Norge er et lite land og har en børs overlesset med råvarer, særlig olje. Den svinger derfor mye. Velger du i stedet et globalt aksjefond, spres fondsmidlene dine over utallige bransjer og regioner. Et kraftig fall i en enkelt region eller bransje har begrenset innvirkning på den samlede avkastningen. Derfor faller et globalt aksjefond mindre enn et norsk aksjefond i nedgangstider. Forventet avkastning er derimot den samme.

Velger du globalt aksjefond får du altså bedre betalt for risikoen. Og nettopp det er målet for enhver avkastning. Høyest mulig avkastning til en gitt risiko.

Les: Guide til aksjefond

Derfor er risikoen høyere på Oslo Børs

Oslo Børs er svært liten i verdensmålestokk og utgjør mindre enn en prosent av verdens børsverdier. Derfor kan det bli trangt i døren når utledningene skal inn eller ut. Og kursen presses opp eller ned.

Myten om at Norge er en trygg havn i krisetider stemmer ikke. Det hjelper ikke at Norge er gjeldfri og har et gigantisk oljefond som sikkerhetsbuffer. Ved globale nedgangstider og børsfall faller typisk Oslo Børs kraftigere enn det globale aksjemarkedet.

Oslo Børs er også sårbar for oljeprisen. Svinger oljeprisen, svinger Oslo Børs mer enn de internasjonale børsene. Det gir høyere risiko å være så sterkt knyttet til en enkelt råvare.

I finansverdenen måles risiko ofte ved hjelp av standardavvik. Da måler man den faktiske avkastning i forhold til gjennomsnittsavkastningen. Et høyt standardavvik betyr at avviket fra gjennomsnittsavkastingen er stort. Historiske tall for standardavviket viser 21 prosent for Oslo Børs og 14 prosent for det globale aksjemarkedet. Jo lavere tall, desto bedre (lavere risiko).

Eksempel på standardavvik: Dersom gjennomsnittlig årlig avkastning på Oslo Børs over en lang periode var 10 prosent, vil «normale» svingninger i ett enkelt år være 10 prosent +/- 21 prosent. Altså 31 prosent opp eller -11 prosent ned.

Forventet avkastning ikke høyere på Oslo Børs

Høy risiko betyr ikke automatisk høyere avkastning. Såkalt usystematisk risiko får du ikke betalt for. Det vil si risikoen for at et selskap, en bransje eller en region faller kraftigere enn gjennomsnittet for samtlige. Dersom du splittet opp et globalt aksjefond i små regioner og/eller bransjer, vil hver enkelt region eller bransje isolert sett ha større svingningsrisiko alene.

Det er naturligvis ikke slik at hver og en region eller bransje da får høyere forventet avkastning. Avkastningen kan naturligvis ikke stige bare fordi regionene eller bransjene trekkes ut av et globalt fond. Det er kun risikoen du reduserer ved å velge globalt aksjefond, ikke forventet avkastning.

Valutarisiko 

Et globalt aksjefond har valutarisiko. Styrker den norske kronen seg, er det ensbetydende med at all formue i utenlandsk valuta faller i verdi. Og motsatt: Svekkes den norske kronen, stiger verdien på din utenlandsformue. Valutakursendringene er et nullsumspill. Du kan hverken forvente det ene eller andre. Likefullt er det en risiko.

I de senere årene har den norske krona stadig blitt svakere. For investeringer i globale fond har dette økt avkastningen på denne typen fond.

Ifølge teorien vil valutaendringene glatte ut effekten av nedgangstider i Norge. Dersom norsk økonomi svekkes, for eksempel av fallende oljepris, stiger arbeidsledigheten og lønnsveksten faller. Da faller også kronekursen. Dermed stiger verdien på sparepengene dine i utlandet når det går dårlig i Norge. Og motsatt vil valutakursen svekke avkastning litt på utenlandsmidlene når det går bra i Norge. På den måten blir svingningene noe utlignet i din samlede økonomi.

Men denne sammenhengen har vi ikke sett de siste årene. Oljeprisen har gått betydelig opp uten at den norske krona har styrket seg, tvert om. 

Skulle for eksempel den norske krona styrke seg med 20 prosent over tre år, vil dette få en betydelig negativ innflytelse på avkastningen. I gjennomsnitt for de tre årene vil dette svekke avkastningen med 6,3 prosent per år. 

Fordelen ved å ha pengene i norske kroner

Argumentet for å ha formuen i norske kroner er ganske enkelt at mesteparten av pengene du bruker er i norske kroner.

Men da skal du ikke glemme at du indirekte er eksponert for utenlandske valutaer ved at mye du kjøper er importert. Og på lang sikt må du regne med at valutaendringer slår igjennom i prisene. 

Når den norske krona svekker seg vil verdien av utenlandsformuen stige. På den annen side vil også en rekke kostnader stige som følge av en slik svekkelse.

Valutasikre aksjefond?

Når du sparer langsiktig er det unødvendig å valutasikre seg. Over tid vil ikke valutaendringene ha mye å si for totalavkastningen. Hvis for eksempel krona generelt styrker seg med 10 prosent innen utgangen av en 10-årsperiode, ville dette gitt omtrent 1 prosent dårligere avkastning per år.  

Du må også se de globale fondene i sammenheng med resten av formuen din. Den har gjerne et stort innslag av norske kroner, for eksempel i form av eiendommer. Samlet sett vil ikke valutasvingningene (på lang sikt) ha stort på si for den totale risikoen. 

En annen sak er at de fleste fond er ikke valutasikret. Det er noen få fond som har en alternativ med valutasikring. Å valutasikre porteføljen av globale fond selv er dyrt og upraktisk.

Brede globale aksjefond

Her er et utvalg av globale aksjefond som investerer i bredden av markedet.

  • I kolonnen "Forv." står årlig forvaltningskostnad.
  • I kolonnen for K+S står summen av kjøps-og salgskostnader
  • I kolonnen for "M.Innsk." står det minste innskuddet du kan gjøre.
  • I kolonnen for "Spareb." står det minste månedlige sparebeløpet du kan sette opp.

Oversikten er delt inn i:

  • Globale aksje-indeksfond
  • Globale aksjefond

Tabellen er sortert alfabetisk innenfor hver gruppe.

Fond Forvaltning K+S Minste-innsk. Sparebel.
Globale indeksfond        
Danske Invest Global Index Restricted Class SA 0,53 0 500 500
Danske Invest Global Index, klasse NOK h 0,40 0 100 100
Danske Invest I. Global AC Restricted, klasse NOK 0,35 0,24 100 100
DNB Global Indeks A 0,20 0 100 100
DNB Klima Indeks A 0,22 0 100 100
DNB Spare 100 0,35 0 100 100
Handelsbanken Global Index Criteria 0,40 0 1 000 300
Handelsbanken Global SMB Index Criteria 0,60 0 1 000 300
Handelsbanken Global Utbytte 0,60 0 1 000 300
KLP AksjeGlobal Indeks P 0,18 0 100 100
KLP AksjeGlobal Indeks Valutasikret P 0,25 0 100 100
KLP AksjeGlobal Small Cap Indeks P 0,33 0 100 100
KLP AksjeVerden Indeks P 0,25 0 100 100
KLP Framtid P 0,22 0 100 100
Kron Indeks Global 0,15 0 100 100
Nordea Global Passive 0,40 0 100 100
Nordnet Indeksfond Global ESG 0,19 0 100 100
SpareBank 1 Indeks Global N 0,49 0 100 100
Storebrand Ekstra Offensiv Indeks A 0,40 0 100 100
Storebrand Global ESG A 0,40 0 100 100
Storebrand Global ESG Pluss A 0,40 0 100 100
Storebrand Global ESG Pluss A Valutasikret 0,45 0 100 100
Storebrand Global Indeks A 0,25 0 100 100
Storebrand Global Indeks Valutsikret A 0,30 0 100 100
Storebrand Indeks - Alle Markeder A 0,30 0 100 100
Globale fond        
Alfred Berg Global 1,00 0 1 000 300
C WorldWide Globale Aksjer 1,40 0,5 1 000 1 000
C WorldWide Globale Aksjer Etisk 1,60 0,5 1 000  
C Worldwide Stabile Aksjer 1,60 0,5 1 000  
Carnegie Global Quality Companies A 1,42 0 1 1
Delphi Global A 1,50 0 100 100
Delphi Global Valutasikret 1,55 0,4 100 100
DNB Fund - Disruptive Opportunities Retail A N NOK 1,21 5 100  
DNB Fund - Low Volatility Equities Retail A N NOK 0,96 0 100 100
DNB Global A 1,17 0 100 100
Eika Global 1,50 0 300 300
Fidelity Funds Global Focus A (USD) 1,92 5,25 20 000  
Fidelity International 1,89 5,25 15 000  
First Global Focus 2,00 0 1 000 1 000
Forte Global 2,12 1,5 100 500
Fram Global 2,00 0 5 000 1 000
Handelsbanken Aktiv 100 1,56 0 1 000 300
Handelsbanken Global Selektiv 1,84 0 1 000 300
Handelsbanken Global Tema 1,40 0 1 000 300
Heimdal Tinde C 1,25 0 1 000 500
Holberg Global A 1,50 0 1 000 300
Holberg Global Valutasikret A 1,50 0 1 000 300
JPM Glb Unconstrained Eqt A dist (USD) 1,81 5 35 000  
JPM Global Select Eq A acc (USD) 1,81 5 35 000  
Nordea Aksjer Verden 1,51 0 100 100
Nordea Global Enhanced 0,60 0 100 100
Nordea World (NOK) 1,00 0 100 100
Norse Trend Global 2,00 0 50 000  
Odin Global C 1,50 0 3 000 300
Odin Global F 1,05 0 3 000 5 000
Pareto Global A 2,30 1,5 500  
Pareto Global B 1,60 1,5 500  
SEB Global Climate Opportunity fund 1,75 1 10 000  
SEB Global NOK 1,80 0 25 000 2 000
Skagen Focus A 2,00 0 250 250
Skagen Global A 1,50 0 250 250
Skagen Select 100 1,86 0 250 250
SpareBank 1 Aksje N 1,14 0 100 100
SpareBank 1 Verden Verdi C 1,50 0 500 500
Pluss Utland Aksje 1,20 2 50 000  

 

Les mer om aksjefond:

Guide til aksjefond

Guide til indeksfond

Guide til kostnadene i aksjefond og andre fond

Bruk denne metoden når du velger aksjefond

Forvaltningsstiler i aksjefond

Risiko og sammenligningsmetoder for aksjefond

Smarte Penger vurderer: Dette er de beste norske aksjefondene

Smarte Penger vurderer: Dette er de beste nordiske aksjefondene

Smarte Penger vurderer: Dette er de beste globale aksjefondene

Smarte Penger vurderer: Dette er de beste aksjefond for fremvoksende markeder

Kalkulatorer:

Aksjefondsparingskalkulator
Se hvor mye et fast sparebeløp i aksjefond stiger i verdi. Kalkulatoren tar hensyn til de spesielle skattereglene som gjelder for aksjefond.

Fondskontokalkulator
Her kan du gjøre en vurdering om det er best å investere direkte i fond, eller å gå via en fondskonto.

Fondsporteføljekalkulator
Kalkulatoren beregner verdiutviklingen i en portefølje med forskjellige forutsetninger for avkastning på de enkelte plasseringsformene.

Markedsoversikt:

Spareavtaler i fond
Denne oversikten viser i hvilke, og hvor mye du kan spare i de forskjellige aksjefondene.