Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Dette koster det å handle aksjer hos nettmeglere i Norge. Prisoversikt ved aksjehandel i Norge og de største utenlandske børsene.

Det er stor forskjell fra de billigste meglerne til de dyreste. Har du et visst nivå på aksjehandelen blir det betydelig forskjeller i løpet av et år.

Du må benytte et meglerhus som har avtale med børsen når du skal handle aksjer. Det er nemlig kun registrerte verdipapirforetak som kan gjennomføre aksjehandler over børs. Meglerhuset kjøper da aksjene for deg, men der er du som rent praktisk gjennomfører handelen.

Les mer om hvordan du handler aksjer på nett.

Dette koster det å handle aksjer på Oslo Børs

Den minste kostnaden du kan betale er minstekurtasjen, som oppgis i kroner. Kurtasjen oppgis prosent av handelsbeløp.

I kolonnen for "Grense m.kurtasje" viser på hvilket beløp når du ikke betaler minstekurtasjen, men den prosentvise kostnaden. For eksempel vil du i Danske Bank betale 89 kroner (minstekurtasje) opp til 178.000 kroner. Er handlebeløpet over det vil kostnaden i stedet være 0,05 prosent.

Megler Minste-kurtasje Kurtasje i % Grense m.kurtasje
Danske Bank 89 0,05% 178 000
DNB Basis 59 0,12% 49 167
DNB Standard 79 0,05% 158 000
DNB Premium 49 0,04% 122 500
Handelsbanken 100 0,10% 100 000
Nordea 39 0,04% 97 500
Nordnet Mini 29 0,15% 19 333
Nordnet Normal 79 0,049% 161 224
Nordnet Bonus 69 0,04% 172 500
Nordnet VIP 39 0,035% 111 429
Norne Basis 95 0,05% 190 000
Norne Bonus 49 0,05% 98 000
Pareto Basic 89 0,089% 100 000
Pareto Active 69 0,045% 153 333
Pareto Premium 39 0,035% 111 429
Saxobank Classic 20 0,10% 20 000
Saxobank Platinium 0 0,07% 0
Sbanken 49 0,05% 98 000
SpareBank 1-bankene 95 0,05% 190 000
Spb Møre Standard 79 0,05% 158 000
Spb Møre 20 handler mnd 65 0,05% 130 000
Spb Sør Standard 95 0,05% 190 000
Spb Sør 20 handler mnd 49 0,05% 98 000

Kostnaden kan avhenge av volum

Mange meglere tilbyr lavere priser med et gitt månedlig volum.

DNB Aktiv: Ved 20 handler i måneden blir du Aktiv kunde. Da går kuetasjen ned fra 0,12 prosent til 0,05 prosent, men minstekurtasjen går opp fra 59 til 79 kroner.

Nordnet Bonus: Har du over 15 handler per måned kan du bli Bonus-kunde. Da er minstekurtasjen 69 kroner, kurtasjen 0,04 %.

Nordnet VIP: Har du over 30 handler per måned kan du bli VIP-kunde. Da er minstekurtasjen 39 kroner, kurtasjen 0,035 %.

Norne Bonus; Kunder som handler over 20 handler i løpet av en måned blir automatisk klassifisert som bonus-kunder påfølgende måned. Da går minstekurtasjen ned til 49 kroner.

Pareto Active: Hvis du har minst fem handler per måned går minstekurtasjen ned til 59 kroner, og kurtasjen ned til 0,045 prosent.

Pareto Premium: Hvis du har minst 20 handler per måned går minstekurtasjen ytterligere ned til 39 kroner, og kurtasjen ned til 0,035 prosent.

Saxobank Platinium: Krav: 120.000 Poeng eller startinnskudd på min. 2.000.000 NOK

Sparebanken Møre: Minstekurtasjen settes ned til 65 kroner påfølgende måned etter at du har hatt 20 handler i en måned.

Sparebanken Sør: Minstekurtasjen settes ned til 65 kroner påfølgende måned etter at du har hatt 20 handler i en måned.

Eksempel på hva det koster å handle for et bestemt beløp

Tabellen under viser hva kostnaden er per handel på fire forskjellige beløp.

Kurtasje
Megler 20 000 40 000 80 000 200 000
Danske Bank 89 89 89 100
DNB Basis 59 59 96 240
DNB Aktiv 79 79 79 100
Handelsbanken 100 100 100 200
Nordea 39 39 39 80
Nordnet Mini 30 60 120 300
Nordnet Normal 79 79 79 98
Nordnet Bonus 69 69 69 80
Nordnet VIP 39 39 39 70
Norne 95 95 95 100
Norne Bonus 49 49 49 100
Pareto Basic 89 89 89 178
Pareto Active 69 69 69 90
Pareto Premium 39 39 39 70
Saxobank Classic 20 40 80 200
Saxobank Platinium 14 28 56 140
Sbanken 49 49 49 100
SpareBank 1 95 95 95 100
Spb Møre Standard 79 79 79 100
Spb Møre 20 handler mnd 65 65 65 100
Spb Sør 20 Standard 95 95 95 100
Spb Sør 20 handler mnd 49 49 49 100

Kilde: Smarte Penger.

Dette koster det å bruke megleren per år

Her er det beregnet en samlet kostnad når man handler for ulike beløp.

Det er i tatt med to eksempler på hvor ofte man handler, og for hvor mye. Det er forutsatt to nivåer på handlene - Moderat og Høy. Antall handler er 15 og 50 ganger, på hver av de tre beløpene.

Dette er forutsetningene:

Beløp Moderat Høy
20 000 15 60
40 000 15 60
80 000 15 60
Sum årlig antall 45 180
Sum mnd antall 3,8 15

Oversiktene nedenfor er sortert etter kurtasjekostnadene. 

Noen av meglerne gir altså lavere priser når de når et visst månedlig volum. En vanlig grense er 15-20 handler i måneden.

Moderat antall handler:

Kostnadene varierer fra 1.755 kroner (Nordea), til 4.500 kroner (Handelsbanken).

Nettmegler Kostnad
Nordea 1 755
Saxobank Classic 2 100
Sbanken 2 205
Spb Sør 20 handler mnd 2 205
Spb Møre 20 handler mnd 2 925
Pareto Active 3 105
DNB Basis 3 120
Nordnet Mini 3 150
Nordnet Normal 3 555
Spb Møre Standard 3 555
Danske Bank 4 005
Pareto Basis 4 005
Norne 4 275
SpareBank 1 4 275
Spb Sør Standard 4 275
Handelsbanken 4 500
DNB Aktiv *
Nordnet Bonus *
Norne Bonus *
Nordnet VIP *
Pareto Premium *
Saxobank Platinium *

Høyt antall handler:

Her varierer kostnadene fra 5.880 kroner til 18.000 kroner.

Her er Saxobank Platinium billigst med 5.880 kroner.

Nettmegler Kostnad
Saxobank Platinium 5 880
Nordea 7 020
Pareto Premium 7 020
Saxobank Classic 8 400
Norne Bonus 8 820
Sbanken 8 820
Spb Sør 20 handler mnd 8 820
Spb Møre 20 handler mnd 11 700
Nordnet Bonus 12 420
Pareto Active 12 420
Nordnet Mini 12 600
DNB Basis 12 840
DNB Aktiv 14 220
Nordnet Normal 14 220
Spb Møre Standard 14 220
Danske Bank 16 020
Pareto Basis 16 020
Norne 17 100
SpareBank 1 17 100
Spb Sør Standard 17 100
Handelsbanken 18 000
Nordnet VIP *

Saxo Platinium har et krav som overstiger dette antallet slik at det ikke er regnet en kostnad for dette alternativet. Kommer du opp i nødvendig månedlig antall vil Saxo Platinium bli billigst.

Handel utenlands

For de utenlandske børsene gjelder samme prinsipp (med unntak av DeGiros kurtasje i USA som er per aksje). Stort sett er det minstekurtasjen du bør vektlegge, såfremt du ikke er en storinvestor.

USA Storbritannia Tyskland
Megler Kurtasje / i % Kurtasje / i % Kurtasje / i %
Danske Bank 299 kr/0,4% 299 kr/0,4% 299 kr/0,4%
DeGiro € 0,50 3,9€+0,5% 3,9€+0,5%
DNB Basis 9 $/0,20% 9 £/0,20% 9 €/0,20%
DNB Standard 10 $/0,10% 10 £/0,10% 10 €/0,10%
DNB Premium 9 $/0,09% 9 £/0,09% 9 €/0,09%
Handelsbanken Nei Nei Nei
Nordea 28 $/0,20% 20 £/0,20% 28 €/0,20%
Nordnet Mini-kurtasje 49 kr/0,2% 49 kr /0,2% 49 kr/0,2%
Nordnet Normal 99 kr/0,1% 99 kr/0,1% 99kr/0,1%
Nordnet Bonus 89 kr/0,09% 89 kr/0,09% 89 kr/0,09%
Nordnet VIP 79 kr/0,08% 79 kr/0,08% 79 kr/0,08%
Norne Nei Nei Nei
Pareto Basic 20 $/0,089% 20 £/0,089% 30 €/0,089%
Pareto Active 15 $/0,059% 15 £/0,059% 25 €/0,059%
Pareto Premium 15 $/0,049% 15 £/0,059% 25 €/0,059%
Saxobank Classic 0,10% 2 £/0,1% 2 €/0,1%
Saxobank Platinium 0,07% 0,10% 0,10%
Sbanken Nei Nei Nei
SpareBank 1 Nei Nei Nei
Sparebanken Møre 10 $/0,10% 20 £/0,20% 22 €/0,20%
Sparebanken Sør Nei Nei Nei

Kilde: Smarte Penger

Eksempel på kostnad ved en handel på 50.000 kroner.

Slik blir kostnadene for de som tilbyr aksjehandel i utlandet i USA, Storbritannia, og Tyskland.

Megler USA Storbritannia Tyskland
Danske Bank 299 299 299
DeGiro 6 53 53
DNB Basis 108 117 108
DNB Standard 120 130 120
DNB Premium 108 117 108
Handelsbanken * * *
Nordea 280 260 336
Nordnet Mini-kurtasje 100 100 100
Nordnet Normal 99 99 99
Nordnet Bonus 89 89 89
Nordnet VIP 79 79 79
Norne * * *
Pareto Basic 200 260 360
Pareto Active 150 195 300
Pareto Premium 150 195 300
Saxobank Classic 50 50 50
Saxobank Platinium 35 35 35
Sbanken * * *
SpareBank 1 * * *
Sparebanken Møre 120 260 264
Sparebanken Sør * * *

 

Se også:

Slik kjøper du aksjer på nett

Guide til aksjesparekonto

Lønnsomheten av aksjesparekonto

Smarte Penger tester: Dette er de beste aksjesparekontoene

Markedsoversikter:

Markedsoversikt for aksjesparekonto

Kalkulatorer:

Aksjesparekonto - lønnsomhetskalkulator
Her kan du beregne lønnsomheten av en aksjesparekonto og sammenligne den med sparing uten skatteutsettelse. Her kan du legge inn forskjellige forutsetninger for sparelengde, beløp og avkastning og se hva aksjesparekontoen vokser til.

Aksjesparekonto- skatt ved uttak
Kalkulatoren beregner skatten du får ved uttak på aksjesparekontoen.