Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Toppskatten ble regnet av personinntekt. Det er det samme grunnlaget som trygdeavgiften.

Toppskatt er fra 2016 erstattet av trinnskatt. Det er samme type skatt, forskjellen er at trinnskatten begynnner på et mye lavere inntektsnivå.

Det spiller ingen rolle for toppskatten om det er lønnsinntekt, pensjonsinntekt eller personinntekt fra næring.

Hvilke fradrag du har er uten betydning for utregning av denne skatten.

Det er to trinn på skalaen. Laveste trinn har et innslagspunkt på 527.400 kroner i 2014, og 550.550 kroner i 2015, med en tilhørende skattesats på 9,0 prosent. Innslagspunktet på det høyeste trinnet er 857.300 kroner i 2014, og 885.600 kroner i 2015, med en tilhørende skattesats på 12,0 prosent.

Det er ingen forskjell mellom skatteklasse 1 og 2.

Personer bosatt i Finnmark og Nord-Troms betaler bare 7,0 prosent (ikke 9,0 prosent) på trinn 1. På trinn 2 betaler de det samme som andre.

 

Se også:

Skatteberegning 2017
Kalkulatoren beregner skatten din for skatteåret 2017. Gjelder for lønnsmottakere, uføretrygdede og næringsdrivende.

Skatteberegning 2016
Kalkulatoren beregner skatten din for skatteåret 2016. Gjelder for lønnsmottakere, uføretrygdede og næringsdrivende.

Skatteberegning 2015
Kalkulatoren beregner skatten din for skatteåret 2015. Gjelder for lønnsmottakere, uføretrygdede og næringsdrivende.

Skatteberegning 2014
Kalkulatoren beregner skatten din for skatteåret 2014.

Pensjonsskattekalkulator 2017
Kalkulatoren beregner pensjonsskatten din for skatteåret 2017.

Pensjonsskattekalkulator 2016
Kalkulatoren beregner pensjonsskatten din for skatteåret 2016.

Pensjonsskattekalkulator 2015
Kalkulatoren beregner pensjonsskatten din for skatteåret 2015.

Pensjonskattekalkulator 2014
Kalkulatoren beregner pensjonsskatten din for skatteåret 2014.

Skattesatser
Her kan du se alle skattesatsene i skattesystemet vårt.