Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Har du vært langvarig syk, har du kunnet trekke fra utgiftene. Men denne fradragsordningen fases ut.

Fradraget gis hvis du selv har, eller forsørger noen som lider av sykdom eller annen varig svakhet. Dette kan for eksempel være utgifter til pleie i hjemmet, behandling, eller reise til behandling.

Særfradragsordningen har vært under avvikling. Nærmere bestemt er det avgjort at fradragsordningen skal fases ut.

Fra og med skatteåret 2013 har ingen nye fått fradraget.

Unntak

Det gjøres riktignok noen unntak fra denne regelen; Du kan kreve særfradrag for sykdomsutgifter til ombygging/tilpasning av bolig eller kjøretøy for inntektsårene 2013 og 2014, dersom utgiftene er pådratt før 2012 og du ved ligningen for inntektsåret 2011 eller tidligere har fått godkjent en fordeling av utgiftene til fradrag over flere inntektsår.

Dersom du hadde krav på særfradrag for inntektsårene 2013 og 2014, får du fradrag for 67 prosent av kostnadene. I skattemeldingen skal du føre opp 100 prosent av sykdomsutgiftene, reduksjonen til 67 prosent gjørs maskinelt. Også i 2021 vil du få fradrag for 67 prosent av kostnadene.

Les mer om utfasingen av fradragsordningen på Skatteetaten.no.