Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Særfradrag gis til enslige forsørgere med barn under 18 år.

Særfradraget skal kun gis til enslige forsørgere som mottar utvidet barnetrygd etter barnetrygdloven § 9.

Fradragsbeløpet var 2022 på 4.373 kroner per påbegynt måned i 2021 (52.476 kroner per år). Skattefradragets verdi er 11.397 kroner i spart skatt i 2021, i 2022 er det .11.544 kroner.

Man får særfradraget kun de månedene man har vært reell enslig forsørger. Fradraget vil kunne deles med en halvpart på hver av foreldrene hvis de har avtalt delt bosted for barnet (barna).

Størrelsen på særfradraget kompenserte helt for skattefordelen man tidligere hadde av å bli skattet i skatteklasse 2, siden enslige forørgere gikk over til å bli lignet i skatteklasse 1. Enslige forsørgere som oppfyller de nye vilkårene, kom dermed uendret ut.

Endring fra 2023

Fra 2023 er særfradraget gjort om til en kontantyelse. Denne ytelsen er lik hva skattebesparelsen var i 2022, altså 11.544 kroner per år.

 

Se også:

Guide til foreldrefradrag

Guide til barnetrygd