Denne oversikten viser skattesatsene i perioden 2016 til 2018.

Oversikten er alfabetisk satt opp. Her finner du alle viktige satser og innslagspunkt gjeldende for det norske skattesystemet.

Dette er de viktigste skattemessige postene:

Les mer om skattesystemet:

Skatt på lønnsinntekt

Skatt på pensjonsinntekt

Skatt på uføretrygd

Skattesatsene

Dette er skattesatsene som gjelder for årene 2016 til 2018.

2016 2017 2018
Alminnelig inntekt
Skatt alminnelig inntekt 25% 24% 23%
Skatt på alminnelig inntekt Nord-Norge 21,50% 20,50% 19,50%
Aksjebeskatning
Oppjusteringsfaktor 1,15 1,24 1,33
Effektiv skattesats 28,75% 29,76% 30,59%
Barnetrygd
For hvert barn 11 640 11 640 11 640
Ekstra barnetrygd i Finnmark og Nord-Troms 0 0 0
Bilgodtgjørelse / kjøregodtgjørelse
Sats: 0-10.000 km 4,10 4,10 4,10
Skattefritt beløp 3,80 3,50 3,50
Sats 10.000 km - 3,45 3,45 3,45
Boligsparing for ungdom - (BSU)
Årlig sparegrense 25 000 25 000 25 000
Skattefradrag 20% 20% 20%
Sum sparegrense 300 000 300 000 300 000
Boligverdsettelse
Boliger (som du bor i) i prosent av markedsverdi 25% 25% 25%
Verdsettelse av sekundærbolig 80% 90% 90%
Fagforeningskontingent 3 850 3 850 3 850
Fellesskatt til staten 10,55% 9,55% 8,55%
Finnmarksfradrag
Klasse 1 15 500 15 500 15 500
Klasse 2 avviket fra 2018 15 500 15 500 *
Firmabil - satsene for beregning av inntektstillegg
Grense 1 293 200 299 100 303 900
Påslag til grense 1 30% 30% 30%
Påslag utover grense 1 20% 20% 20%
Foreldrefradrag - virkelige utgifter
1 barn under 12 25 000 25 000 25 000
for de neste barn 15 000 15 000 15 000
Formuesskatt
Til kommunen:
Innslagspunkt enslig 1 400 000 1 480 000 1 480 000
Felles hvis du er gift (doble beløp) 2 800 000 2 960 000 2 960 000
Sats kommune 0,70% 0,70% 0,70%
Sats stat 0,15% 0,15% 0,15%
Sum formuesskatt 0,85% 0,85% 0,85%
Gaver 25 000 30 000 40 000
Kommune- og fylkesskatt 14,45% 14,45% 14,45%
Minstefradrag lønn
Prosent av lønn 43% 44% 45%
Maksimalt 91 450 94 750 97 610
Minimum 4 000 4 000 4 000
Minimum fradrag i lønn 31 800 31 800 31 800
Full utnyttelse minstefradrag 212 674 215 341 216 911
Minstefradrag pensjon
Prosent av pensjon 29% 31% 31%
Maksimalt 73 600 81 200 83 000
Minimum 4 000 4 000 4 000
Full utnyttelse minstefradrag 253 793 261 935 267 742
Pensjonsforsikring med skattefradrag (IPS)
Maksimalt sparebeløp pr år 15 000 40 000 40 000
Personfradrag
Klasse 1 51 750 53 150 54 750
Klasse 2 avviklet fra 2018 76 250 78 300 *
Reise, egenandel
Egenandel 22 000 22 000 22 350
Sats pr km 1,50 1,56 1,56
Sjømannsfradrag maks 30% ( 80') 30% ( 80')
Særfradrag
For enslige forsørgere 51 804 51 804 51 804
Grense for store sykdomsutgifter 9 180 9 180 9 180
Særskilt skattefradrag for pensjonister
Maksimalt skattefradragbeløp 29 880 29 940 29 950
Innslagspunkt 1 184 800 188 700 193 250
Sats 1 15,3 % 15,3 % 15,3 %
Innslagspunkt 2 278 950 284 350 290 700
Sats 2 6,0 % 6,0 % 6,0 %
Trinnskatt / Toppskatt
Trinn 1 innslagspunkt 159 800 164 100 169 000
Trinn 1 sats 0,44% 0,93% 1,40%
Trinn 2 innslagspunkt 224 900 230 950 237 900
Trinn 2 sats 1,70% 2,41% 3,30%
Trinn 3 innslagspunkt (trinn 1 i 2015) 565 400 580 650 598 050
Trinn 3 sats 10,70% 11,52% 12,40%
I Nord-Norge 8,70% 9,52% 10,40%
Trinn 4 innslagspunkt (trinn 2 i 2015) 909 500 934 050 962 050
Trinn 4 sats 13,7% 14,52% 15,40%
Trygdeavgift
Lav sats: pensjonister og ungdom 5,10% 5,10% 5,10%
Mellomsats: lønn, fiske, skog, jordbruk 8,20% 8,20% 8,20%
Høy sats: næring til 12G 11,40% 11,40% 11,40%
Nedre grense for å betale trygdeavgift 49 650 54 650 54 650
Opptrappingssats 25% 25% 25%


Skattekalkulatorer:

Skatteberegning 2018 sammenlignet med 2017
Sammenlign hva du må betale i skatt for 2017 og 2018. Her er de to skatteårene gjort direkte sammenlignbare, slik at du kan se eksakt hvordan du kommer ut av statsbudsjettet.

Skatteberegning 2018
Kalkulatoren beregner skatten din for skatteåret 2018. Gjelder for lønnsmottakere, uføretrygdede og næringsdrivende.

Skatteberegning 2017
Kalkulatoren beregner skatten din for skatteåret 2017. Gjelder for lønnsmottakere, uføretrygdede og næringsdrivende.

Skatteberegning 2016
Kalkulatoren beregner skatten din for skatteåret 2016. Gjelder for lønnsmottakere, uføretrygdede og næringsdrivende.

Skatteberegning 2015
Kalkulatoren beregner skatten din for skatteåret 2015. Gjelder for lønnsmottakere, uføretrygdede og næringsdrivende.

Skatteberegning 2014
Kalkulatoren beregner skatten din for skatteåret 2014.

Skatteberegning 2013
Kalkulatoren beregner skatten din for skatteåret 2013. Gjelder for lønnsmottakere og næringsdrivende.

Skatteberegning 2012
Kalkulatoren beregner skatten din for skatteåret 2012. Gjelder for lønnsmottakere og næringsdrivende.

Skatteberegning 2011
Kalkulatoren beregner skatten din for skatteåret 2010. Denne kalkulatoren kan brukes av nesten alle.

Skatteberegning 2010
Kalkulatoren beregner skatten din for skatteåret 2010. Denne kalkulatoren kan brukes av nesten alle.

Pensjonsskattekalkulator 2018
Kalkulatoren beregner pensjonsskatten din for skatteåret 2018.

Pensjonsskattekalkulator 2017
Kalkulatoren beregner pensjonsskatten din for skatteåret 2017.

Pensjonsskattekalkulator 2016
Kalkulatoren beregner pensjonsskatten din for skatteåret 2016.

Pensjonsskattekalkulator 2015
Kalkulatoren beregner pensjonsskatten din for skatteåret 2015.

Pensjonskattekalkulator 2014
Kalkulatoren beregner pensjonsskatten din for skatteåret 2014.

Pensjonskattekalkulator 2013
Kalkulatoren beregner pensjonsskatten din for skatteåret 2013.

Pensjonsskattekalkulator 2012
Kalkulatoren beregner pensjonsskatten din for skatteåret 2012.

Pensjonsskattekalkulator 2011
Dette blir skatt på pensjoner med de nye pensjonsskattereglene for 2011.