Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Dette er de forskjellige skattene som du betaler på lønnsinntekt og formue.

Det er fire hovedgrupper av skatter for lønnsinntekter:

Trinnskatt og trygdeavgift beregnes av lønnen. Grunnlaget for beregning av skatt på alminnelige inntekt beregnes etter alle fradrag.

Se også:

Skatt på pensjonsinntekter

Skatt på uføretrygd

Trygdeavgift

Trygdeavgiften regnes av personinntekten din. Dette er en bruttoskatt, hvilke fradrag du har påvirker derfor ikke denne skatten.

Satsen er på 7,9 prosent i 2023. I 2024 går den ned til 7,8 prosent..

Personer under 17 år og over 69 år skal bare betale 5,1 prosent i trygdeavgift på lønnsinntekt.

Det skal ikke betales trygdeavgift hvis inntekten er under 69.650 kroner i 2023 og 2024. Samlet trygdeavgift skal heller ikke være mer enn 25 prosent av forskjellen mellom lønnsinntekten og 69.650 kroner i 2023 og 2024.

Trinnskatt

Trinnskatten regnes av personinntekt. Det er det samme grunnlaget som trygdeavgiften.

Dette er satsene og innslagspunktene for trinnskaten i 2023 og 2024:

2023 2024
Trinnene Sats Trinnene Sats
1 0,00% 1 0,00%
198 350 1,70% 208 050 1,70%
279 150 4,00% 292 850 4,00%
642 950 13,50% 670 000 13,60%
926 800 16,50% 937 900 16,60%
1 500 000 17,50% 1 350 000 17,60%

Du betaler altså denne skatten innenfor hvert enkelt trinn. Har du en inntekt på 675.000 kroner i 2024, betaler du 1,70 prosent og 4,00 prosent innenfor de to første trinnene. Satsen på 13,50 prosent betaler du fra 670.000 kroner til 675.000 kroner.

Hvilke fradrag du har er uten betydning for utregningen av denne skatten.

Personer bosatt i Finnmark og Nord-Troms betalte til og med skatteåret 2024 to prosent lavere trinnskatt på trinn 3. Fra 2024 er det ikke lenger noen forskjell.

Formuesskatt

Formuesskatt betales både til stat og kommune. Grunnlaget for skatten er netto formue per 31.12.

Ektefeller har hver sine fribeløp, men fribeløpene kan overføres til ektefelle. Dette er satsene for 2024 og 2023:

Formuesskatt i 2023 og 2024
Ugifte Ektefeller samlet Skatteprosent
Til kommunen:
0 – 1.700.000 0 -3.400.000 0,00%
1.700.000 og over 3.400.000 og over 0,70%
Til staten:
0 – 1.700.000 0 – 3.400.000 0,00%
1.700.000 – 20 millioner 3.400.000 – 40 millioner 0,30%
20 millioner og over 40 millioner og over 0,40%

Ektefeller får altså doble kvoter. Samlet sett betaler de dermed ikke formuesskatt før de har en nettoformue på 3,4 millioner kroner i 2023 og 2024.

Ulike fordelinger får dermed ingen betydning for den samlede formuesskatten. Bare hvem av ektefellene som får formuesskatten utlignet på seg.

Skatt på alminnelig inntekt

Alminnelig inntekt kan ses på som en nettoinntekt, det vil si etter at alle fradrag er gjort. Satsen er 22 prosent i 2023 og 2024.

Når denne skatten beregnes, trekkes det først fra et «personfradrag». Dette fradraget ser du ikke skattemeldingen. Fradraget er på 79.600 kroner i 2023, i 2024 på 88.250 kroner.

Et annet hovedfradrag er minstefradraget. Dette er i 2023 og 2024 på 46 prosent av lønnen. Det maksimale fradraget er 104.450 kroner i 2023 og 2024. 

Her finner du oversikt over skattesatsene og fradragsbeløp.

Skatteeksempler

Slik blir skatten på fire forskjellige lønnsnivåer. Her er det forutsatt at det ikke er andre fradrag enn minstefradraget. Her har vi også tatt med personfradraget, og dermed hva som er grunnlaget for å regne ut skatt på alminnelig inntekt. 

Tallene gjelder for 2024.

Lønnsinntekt 250 000 450 000 650 000 1 000 000
Minstefradrag 104 450 104 450 104 450 104 450
Alminnelig inntekt 145 550 345 550 545 550 895 550
Personfradrag 88 250 88 250 88 250 88 250
Skattegrl. Alm inntekt 57 300 257 300 457 300 807 300
Skatteberegning:
Trygdeavgift 19 500 35 100 50 700 78 000
Trinnskatt 713 7 727 15 727 63 270
Skatt på alminnelig inntekt 12 606 56 606 100 606 177 606
Sum skatt 32 819 99 433 167 033 318 876
Skatteprosent 13,1 % 22,1 % 25,7 % 31,9 %

Her finner du en oversikt over skatteprosenter på flere forskjellige lønnsnivåer.

 

Les mer om skattlegging:

Skatt på pensjonsinntekt
Slik skattlegges pensjonsinntekter.

Skatt på uføretrygd
Slik skattlegges uføretrygd.

Barn, skatt og skattemelding
Aldergrensene for barn og skattemelding.

Skattesatsene
Oversikt over hvilke skattesatser og fradragssatser som gjelder.

Skatteprosenter på lønnsinntekt
Dette er skatteprosentene på forskjellige inntektstrinn.

Skatteprosenter på pensjonsinntekt
Dette er skatteprosentene på forskjellige inntektstrinn for pensjoner.

Kalkulatorer:

Skatteberegning 2023
Kalkulatoren beregner skatten din for skatteåret 2023. Gjelder for lønnsmottakere, uføretrygdede og næringsdrivende.

Skatteberegning 2024
Kalkulatoren beregner skatten din for skatteåret 2024. Gjelder for lønnsmottakere, uføretrygdede og næringsdrivende.