Marginalskatten på pensjoner er i utgangspunktet lavere enn på lønnsinntekter, men det finnes unntak.

I 2017 er pensjonsinntekter opp til 188.700 kroner skattefrie. På denne inntekten skulle en slik pensjon ha gitt en skatt på 29.940 kroner i 2017. Dette blir kalt reduksjonsbeløpet.

Pensjonsinntekter som er høyere enn dette, får reduksjonsbeløpet redusert med 15,3 prosent av pensjonsinntekten opp til 284.350 kroner i 2017. På beløp høyere enn dette er reduksjonsbeløpet 6,0 prosent inntil reduksjonsbeløpet er null.

Les mer om skatt på pensjonsinntekter.

Formuen har ikke noen innvirkning på marginalskatten på pensjonsinntektene. Det har heller ikke renteinntekter eller rentefradrag.

Her kan du se marginalskatten på lønnsinntekter.

Slik ser marginalskattetabellen ut:

Dette er marginalskatten i 2017 og 2016. Forklaringen til de enkelte trinnene ser du under tabellen.

  Marginalskatt 2017
Trinn Intervall Marginal-%
Trinn 1 0 – 188.700 0,0 %
Trinn 2 188.701 – 230.950 37,89%
Trinn 3 230.951 – 261.935 39,37%
Trinn 4 261.936 – 284.350 46,81%
Trinn 5 284.351 – 539.442 37,51%
Trinn 6 539.443 –580.650 31,51%
Trinn 7 580.651 – 934.050 40,62%
Trinn 8 934.051 - 43,62%

 

  Marginalskatt 2016
Trinn Intervall Marginal-%
Trinn 1 0 – 184.800 0,0 %
Trinn 2 184.801 – 224.900 38,6 %
Trinn 3 224.901 – 253.793 39,9 %
Trinn 4 253.794 – 278.950 47,1 %
Trinn 5 278.951 – 538.534 37,8 %
Trinn 6 538.535 –565.400 31,8 %
Trinn 7 565.401 – 909.500 40,8 %
Trinn 8 909.501 - 43,8 %

 

Derfor blir marginalskatten på pensjonsinntekter i 2017 slik

Her er forklaringen til hvorfor marginalskatten er slik den er i 2017.

0,0 % i trinn 1: 0-188.700 kroner
Opp til dette trinnet blir skatten null.

37,89 % i trinn 2: 188.701 - 230.960 kroner
Fra dette trinnet blir skattefradraget redusert med 15,3 prosent. Dette virker derfor som en ekstra skatt. Samtidig er minstefradraget på 31 prosent av inntekten, slik at skatt på alminnelig inntekt blir 16,56 prosent og ikke 24 prosent. Trinn 1 på Trinnskatten gjelder i dette området med en sats på 0,93 prosent. Med tillegg av trygdeavgift blir dermed marginalskatten på dette trinnet 37,89 prosent.

39,37 % i trinn 3: 230.961 - 261.935
Dette intervallet er temmelig kort. Her øker trinnskatten til 2,41 prosent, slik at marginalskatten går opp til 39,37 prosent.

46,81 % i trinn 4: 261.936 - 284.350
Minstefradraget har her ingen effekt lenger, samtidig gjelder fortsatt «tilbakebetalingsbeløpet» på 15,3 prosent. Marginalskatten når her sitt høyeste nivå med 46.81 prosent.

37,51 % i trinn 5: 284.351 - 539.442 kroner
På dette trinnet blir det 24 prosent skatt på alminnelig inntekt, trygdeavgift på 5,1 prosent, trinnskatt på 2,41 prosent, og «tilbakebetalingsbeløpet» går ned til 6 prosent. Samlet 37,51 prosent.

31,51 % i trinn 6: 539.443 - 580.650 kroner
På dette trinnet faller «tilbakebetalingsbeløpet» på 6 prosent bort.

40,62 % i trinn 7: 580.651 - 934.050 kroner
Her slår det tredje trinnet inn på Trinnskatten med 11,52 prosent, som kommer i tillegg til trygdeavgift og skatt på alminnelig inntekt.

43,62 i trinn 8: Over 934.051 kroner
Fjerde trinnet i Trinnskatten øker marginalskatten til 43,62 prosent.

 

Les også:

Marginalskatten på lønnsinntekter

Skatt på lønnsinntekt

Skatt på pensjonsinntekt

Skatt på uføretrygd

Kalkulatorer:

Pensjonsskattekalkulator 2017
Kalkulatoren beregner pensjonsskatten din for skatteåret 2017.

Pensjonsskattekalkulator 2016
Kalkulatoren beregner pensjonsskatten din for skatteåret 2016.

Pensjonsskattekalkulator 2015
Kalkulatoren beregner pensjonsskatten din for skatteåret 2015.