Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Marginalskatten er den skatteprosenten du må betale hvis du tjener én krone mer.

Marginalskatten regnes ofte av den neste krona du tjener. Men du kan også regne ut marginalskatten på for eksempel en inntektsøkning på 50.000 kroner. Hvis dette inntektspåslaget sørger for at du passerer et skattetrinn, blir denne marginalskatten gjennomsnittet av to satser.

Marginalskatten er forskjellig for lønnsinntekter, pensjonsinntekter og næringsinntekter.

Den høyeste marginalskatten for lønnsinntekter er på 47,5 prosent i 2023 og 47,6 prosent i 2024. Det betyr at du beholder minimum 52,40 prosent av lønnsinntekten selv i 2024.

For pensjoner er høyeste marginalskatt 47,8 prosent både i 2023 og 2024. For selvstendig næringsdrivende er maksimal marginalskatt 50,6 prosent i 2022 og 2023. På inntekter fra omtrent 200.000 kroner inntekter vil marginalskatten generelt ligge 3,2 prosent høyere for næringsdrivende enn for lønnsmottakere, fordi trygdeavgiften er 3,2 prosentpoeng høyere.

Her kan du se marginalskatten på pensjonsinntekter.

For kapitalinntekter er marginalskatten flat på 22 prosent både i 2023 og 2024.

Marginalskattekalkulator

Du kan regne ut hva du får i marginalskatt på en inntektsøkning ved å bruke marginalskattekalkulatoren. Den beregner korrekt marginalskatt også når inntektsøkningen bryter et av marginalskattetrinnene.

Gå til Marginalskatt-kalkulatoren.

Marginalskatt-trinnene

Dette er marginalskatten i 2024. Forklaringen til de enkelte trinnene ser du under tabellene.

Trinn Lønnsintervall Skatt
Trinn 1 0 – 69.650 0,00%
Trinn 2 69.651 – 101.235 25,00%
Trinn 3 101.236– 163.426 7,80%
Trinn 4 163.426 – 208.050 19,68%
Trinn 5 208.051 – 227.065 21,38%
Trinn 6 227.066 – 292.850 31,50%
Trinn 7 292.851 – 670.000 33,80%
Trinn 8 670.001 – 937.900 43,40%
Trinn 9 937.901-1.350.000 46,40%
Trinn 10 1.350.001- 47,40%

Derfor blir marginalskatten i 2023 slik:

0,0 % i trinn 1: 0 - 69.650 kroner
Her er alminnelig inntekt null pga standardfradragene. Det betales ikke trygdeavgift på inntekter under 69.650 kroner.

25,0 % i trinn 2: 60.651 - 101.235 kroner
Det er en regel som sier at man ikke skal betale mer enn 25 prosent av det overskytende inntekten i skatt. Siden det er et fribeløp opp til 69.650 kroner, må du «tilbakebetale» den trygdeavgiften du «skylder».

7,80 % i trinn 3: 101.236 - 163.426 kroner
I dette området betaler du bare trygdeavgiften. På grunn av personfradraget (88.800 kroner) og minstefradrag i lønn, blir alminnelig inntekt null i dette intervallet.

19,88 % i trinn 4: 163.427 - 208.050 kroner
Fra dette beløpet betaler du skatt på alminnelig inntekt. Dette skjer når summen av minstefradraget og personfradraget er 147.408 kroner. Siden minstefradraget vokser med lønnsinntekten, gjør det at skatten på alminnelig inntekt blir redusert fra 22 prosent til 11,88 prosent. I tillegg kommer trygdeavgiften på 7,8 prosent.

21,38 % i trinn 5: 208.051 - 227.065 kroner
Ved en inntekt på 198.351 slår første trinn i Trinnskatten inn med en sats på 1,70 prosent. Marginalskatten øker da til 21,48 prosent.

31,60 % i trinn 6. 227.065 - 292.850 kroner
Fra denne inntekten vokser ikke minstefradraget lenger, det har nådd sitt maksimale nivå. Du betaler da trygdeavgift på 7,8 prosent, skatt på alminnelig inntekt med 22,0 prosent, og trinnskatt på 1,70 prosent.

33,80 % i trinn 7. 292.151 - 670.000 kroner
Her slår et nytt trinn inn på trinnskatten med 4,00 prosent. Marginalskatten øker da med 2,3 prosentpoeng.

43,40 % i trinn 8: 670.001 - 937.900 kroner
Her slår det tredje trinnet inn på trinnskatten. Satsen øker da fra 4,00 prosent til 13,60 prosent.

46,40 % i trinn 9: 937.901 - 1.350.000
Det fjerde trinnet i trinnskatten slår inn med en sats på 16,60 prosent

47,40 % i trinn 10: 1.500.000 og over
Det femte trinnet i trinnskatten slår inn med en sats på 17,60 prosent.

Dette var marginalskatten i 2023

Marginalskatt på lønnsinntekt 2023
Trinn Lønnsintervall Skatt
Trinn 1 0 – 69.650 0,00%
Trinn 2 69.651 – 101.827 25,00%
Trinn 3 101.828– 147.407 7,90%
Trinn 4 147.408 – 198.350 19,78%
Trinn 5 198.351 – 227.065 21,48%
Trinn 6 227.066 – 279.150 31,60%
Trinn 7 279.151 – 642.950 33,90%
Trinn 8 642.951 – 926.800 43,40%
Trinn 9 926.801-1.500.000 46,40%
Trinn 10 1.500.001- 47,40%

 

Les også:

Marginalskatt på pensjonsinntekter

Marginalskatt på studentinntekter

Skatt på lønnsinntekt

Skatt på pensjonsinntekt

Skatt på uføretrygd

Kalkulatorer:

Marginalskattekalkulator
Kalkulatoren regner ut hvilken marginalskatt du får på en ekstrainntekt, eller påslag i inntekt.

Skatteberegning 2024
Kalkulatoren beregner skatten din for skatteåret 2024. Gjelder for lønnsmottakere, uføretrygdede og næringsdrivende.

Skatteberegning 2023
Kalkulatoren beregner skatten din for skatteåret 2023. Gjelder for lønnsmottakere, uføretrygdede og næringsdrivende.

Skatteberegning 2022
Kalkulatoren beregner skatten din for skatteåret 2022. Gjelder for lønnsmottakere, uføretrygdede og næringsdrivende.

Skatteberegning for lønnsmottakere 2024
Enkel og rask skatteberegning for lønnsmottakere.

Skatteberegning for lønnsmottakere 2023
Enkel og rask skatteberegning for lønnsmottakere.