Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Kjøpsmarginalskatt er totalandelen som går til skatt og avgifter ved kjøp av en vare eller tjeneste.

En kjøpsmarginalskatt regnes ut ved å beregne hvor stor andel skatter og avgifter utgjør av det du må tjene for å kjøpe varen. Utgangspunktet er altså en pris som er renset for mva og eventuelle særavgifter, kun for selve salgsvaren. Hvis ikke det var noen skatt på inntekt eller andre avgifter, ville du bare trengt å tjene 1.000 kroner for å kjøpe en vare som det koster for å betale for dette.

Hvor mye du må tjene for å betale for den avgiftsfrie varen avhenger av marginalskatten din, og hvilke avgifter som varen eller tjenesten er belagt med.

I eksemplene under varierer kjøpsmarginalskattene fra 43,4 prosent (bøker) til 93,0 prosent (brennevin 40 prosent). Det er da forutsatt at marginalskatten er 43,4 prosent. På bøker er det hverken særavgift eller mva. Dermed er det bare marginalskatten på lønnen som bestemmer kjøpsmarginalskatten. Ved kjøp av brennevin med 40 prosent styrke, vil det i tillegg være en høy særavgift og 25 prosent merverdiavgift som øker kjøpsmarginalskatten kraftig. 

Marginalskatt på inntekt varierer fra null til 47,4 prosent i 2023. På inntekter over 1.500.000 kroner når du den maksimale marginalskatten. På inntekter mellom 642.950 kroner og 926.800 kroner er marginalskatten 43,4 prosent. Les mer om marginalskatt her.

På varer som har en særavgift i faste kroner, vil andelen utgifter synke med økende pris. Da synker andelen særavgiften har av varens pris. Hvis for eksempel 0,7 liter brennevin koster 400 kroner i stedet for 350 kroner, synker kjøpsmarginalskatten fra 93,0 prosent til 88,2 prosent.

Dette blir kjøpsmarginalskatten

Tabellen under tar utgangspunkt i en marginalskatt på 43,4 prosent. På hver enkelt vare er det satt opp en pris på produktet. Denne har betydning for hvor stor andel den eventuelle særavgiften og mva er. I kolonnene ved siden av vises det hva særavgiften og merverdiavgiften blir, og nettoprisen uten avgifter.

Du kan bruke kjøpsmarginalskatt-kalkulatoren for å gjøre egne beregninger.

Hvor stor andel særavgifter og merverdiavgift har av varens pris står i kolonnen for «%-andel avgift».

I kolonnen for «Må tjene før skatt» viser hvor mye du må tjene for å kjøpe for 1.000 kroner når særavgifter og merverdiavgift er holdt utenom.

Siste kolonne viser «Kjøpsmarginalskatt», som i tillegg til avgiftene tar hensyn til marginalskatten.

De fleste varer og tjenester faller under kategorien «Varer uten noen spesielle avgifter». Disse varene/tjenestene har 25 prosent merverdiavgift, og ingen særavgifter. Kjøpsmarginalskatten på disse varene er på 54,7 prosent. Matvarer som har 15 prosent merverdiavgift, har en kjøpsmarginalskatt på 50,8 prosent.

Aller høyest avgifter er det på brennevin, med 60 prosent styrke. Avhengig av prisen kan kjøpsmarginalskatten gå opp mot 95 prosent.

Bensin, sigaretter og vin ligger rundt 80 prosent.

Tabellen er sortert etter hvor høy kjøpsmarginalskatten er.

Vare Pris %-del avgift Marginal
Brennevin - 0,7 liter 350 87,6% 93,0%
Sigaretter 150 60,4% 77,6%
Øl - 0,5 liter - 4,7 % 30 56,9% 75,6%
Bensin 1 liter blyfri 20 54,6% 74,3%
Vin 12 % - 0,7 liter 150 50,0% 71,7%
Strøm per kwh - ink nettleie 1,00 35,8% 63,7%
Lettøl - 0,33 liter 10 31,2% 61,1%
Brus 1,5 liter 30 13,0% 50,8%
Varer uten noen spesielle avgifter 100 20,0% 54,7%
Matvarer 100 13,0% 50,8%
Transport 100 10,7% 49,5%
Bøker 100 0,0% 43,4%

 

Se også:

Oversikt over avgifter

Oversikt over skattesystemet for lønnsmottakere

Marginalskatt for lønnsmottakere

Kalkulatorer:

Kjøpsmarginalskattekalkulator
Kalkulatoren beregner hvor stor andel av varens pris som går til skatter og avgifter, og hvor mye du må tjenes for å kjøpe varen.

Skatte- og avgiftsberegning 2023
Kalkulatoren beregner hva du totalt betaler i skatter og avgifter. Alle typer blir tatt hensyn til i denne kalkulatoren.

Alkoholavgiftkalkulator
Kalkulatoren beregner hvor mye du må betale i alkoholavgifter per år ut fra ditt forbruk av alkoholholdige drikkevarer.

Tobakksavgiftskalkulator
Kalkulatoren beregner hvor mye du betaler i tobakksavgifter ut fra ditt forbruk per år.

Merverdiavgiftskalkulator
Her kan du beregne hvor stor andel merverdiavgiften er av varens pris. Eller du kan regne ut hvor mye mva som må legges til varens pris.