Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Du må ha eid en fritidsbolig eller hytte mye lenger enn en bolig for at gevinsten skal være skattefritt ved salg.

Gevinst ved salg av hytte og fritidseiendommer er skattefritt hvis du har eid den i minst fem år, og i tillegg har brukt den i fem av de siste åtte årene som egen fritidsbolig.

Selv om du leier den ut sporadisk vil det regnes som om du har brukt den selv. Hvis fritidseiendommen har mer karakter av en utleiebolig, regnes det ikke som om du bruker den som egen fritidsbolig.

Les mer om hytteutleie.

Les mer om hytteutleie og skatt.

Hvis gevinsten ved salg av fritidseiendom er skattepliktig, beskattes gevinsten som kapitalinntekt. Skatten blir da på 22 prosent av gevinsten i 2023 og 2024.

Skattemessig resultat

Gevinst og tap ved realisasjon av hytte eller fritidsbolig er differansen mellom salgssum og inngangsverdi.

Kostnader forbundet med salget trekkes fra salgssummen, for eksempel meglerprovisjon.

I inngangsverdien inngår opprinnelig kostpris, dokumentavgift, tinglysingsgebyrer, annonsering, og senere påkostninger på boligen.

Påkostninger er arbeid som gjør boligen bedre enn den var, vedlikehold er å bringe tilbake til samme standard. Det er også verdt å merke seg at eget fritidsarbeid kan tillegges kostprisen. Men det må være definert som påkostning. Det er også et krav at dette arbeidet er utført av en «amatør». Verdien av dette arbeidet fastsettes skjønnsmessig, med utgangspunkt i hva det ville kostet å få arbeidet utført av andre. Med andre ord er dette en post som må sannsynliggjøres.

Eksempel på påkostninger er å bygge terrasse dersom boligen aldri har hatt det, bygge garasje, legge fliser på et gulv som før var dekket med linoleum. Eksempel på vedlikehold er typisk utskiftninger, som å bytte ut parketten, kledningen, male huset og skifte kjøkkeninnredning.

Du kan også beregne resultatet med «Gevinstberegning av bolig og fritidseiendom».

Eksempel på beregning

Skatt er beregnet for 2023/2024.

Post Beløp
Kjøpesum 2 000 000
Dokumentavgift 50 000
Andre kjøpskostnader 2 000
Påkostning - eget arbeid 20 000
Påkostning - eksterne 50 000
Inngangsverdi 2 122 000
Salgssum 3 000 000
Meglerkostnad 55 000
Annonsekostnader 10 000
Netto salgssum 2 935 000
Gevinst 813 000
Skatt 178 860
Skattebesparelse:
Redusert gevinst 187 000
Spart skatt på redusert gevinst 41 140

I dette eksempelet blir gevinsten mellom kjøps- og salgssum redusert med 187.500 kroner. Dette gir 41.140 kroner i lavere skatt. 

 

Kalkulatorer:

Gevinstberegning av bolig og fritidseiendom
Kalkulatoren beregner resultatet og den tilhørende skatten ved salg av bolig eller fritidseiendom.

Hyttelønnsomhetskalkulator
Her kan du beregne hva hytta koster deg, eller kanskje du tjener på å eie hytta?

Hytteskattkalkulator
Her kan du beregne skatten du får på utleie av hytta.

Hytteutleiekalkulator
Hvor mye kan du tjene på å leie ut hytta? Legg inn forutsetningene for hytta du eier, eller kan tenke deg å eie.