Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

For at gaven til et forskningsinstituttene skal gi fradrag må det ha medvirkning fra staten.

Skattytere kan kreve fradrag for tilskudd til institutt som under medvirkning av staten forestår vitenskapelig forskning eller yrkesopplæring. For tilskudd over 10.000 kroner, er fradraget begrenset til 10 prosent av skattyters alminnelige inntekt.

Har du en alminnelig inntekt (nettoinntekt) på 300.000 kroner, er grensen 10 prosent av dette beløpet. Du kan dermed få fradrag for inntil 30.000 kroner i dette eksemplet.

Fradrag for tilskudd til vitenskapelig forskning kan gis til både næringsdrivende og personlige skattytere, mens fradrag for tilskudd til yrkesopplæring bare gis til næringsdrivende.

For at tilskudd til et institutt skal være fradragsberettiget for giver, må mottaker av gaven være godkjent av skattemyndighetene.

Listen over godkjente institutter finner du på Skatteetaten.

 

Les mer om gaver som gir fradrag:

Gaver til frivillige organisasjoner

Les på andre nettsteder:

Skatteetaten - Tilskudd til vitenskapelig forskning og yrkesopplæring

Lover:

Skatteloven § 6-42