Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Foreldrefradraget skal dekke utgifter til pass og stell av barn. Du kan få fradrag for barn som er 11 år eller yngre ved utgangen av 2023.

Som forelder har du krav på fradrag for utgifter til «pass og stell» av barn under 12 år.

I praksis betyr dette at utgifter til dette kan trekkes fra:

  • Barnehage
  • Dagmamma
  • SFO
  • Barnevakt
  • Betaling for formidling av barnepasstjenester
  • Au pair
  • Kjøring til og fra hvis dette er en omvei

Man kan også trekke fra kostnader til fritidsordning for barn i idrettsforeninger og lignende. For at dette skal godkjennes må tilbudet være rett etter skoletid, senest kl. 17.00. Det må være åpent for alle barn mellom 5 og 11 år. Kostnader til vanlige treningsaktiviteter i idrettslag senere enn dette klokkeslettet er ikke omfattet.

Barnehager og SFO skal i utgangspunktet innrapportere hvor mye du har betalt til skattemyndighetene, men du bør sjekke om dette beløpet er riktig i skattemeldingen.

Fradraget

Du kan trekke fra maksimalt 25.000 for ett barn, og deretter 15.000 kroner for hvert barn utover ett. Maksimalt fradrag for to barn er dermed 40.000 kroner, for tre barn 55.000 kroner.

Det er antall barn per 31.12.2023 som bestemmer det maksimale fradraget. Har du to barn under 12 år, er maksgrensen 40.000 kroner selv om du bare har fradragsberettigete utgifter på én av dem.

Verdien av fradraget for ett barn er 5.500 kroner i 2023 og 2024. Et fradrag på 40.000 kroner er verdt 8.800 kroner.

Du kan også få foreldrefradrag dersom barnet er eldre enn 12 år, men da må du kunne dersom dokumentere (vanligvis med en legeattest) at barnet har særskilt behov for pleie.

Fradraget føres normalt med en halvpart på hver av ektefeller/samboere. Dette kan om ønskelig endres. Dette har bare skattemessig betydning hvis den ene parten har svært lav inntekt. Hvis samboere har hvert sitt særkullsbarn, vil begge kunne føre opp 25.000 kroner i fradrag.

Hvis du får stønad til barnetilsyn reduserer det du kan trekke fra. Det er bare det du betaler utover stønadsbeløpet som du kan føre til fradrag i skattemeldingen.

Kjøring til barnehage

Du kan trekke fra reisekostnader til transport av barn til og fra barnehage, innenfor de normale beløpsrammene. Det samme gjelder til dagmamma, også hvis det er ubetalte dagmammaer som bestemødre.

Det er antall kilometer omvei til jobb som er grunnlaget for fradraget. Ved bruk av egen bil kan du bruke standardsatsen som gjelder for reisefradrag som er på 1,70 kroner i 2023. Dette øker til 1,76 kroner i 2024.

Hvis du kjører 5 km kan du kreve 17 kroner per dag (10*1,70 kr). Med 200 dager blir dette et ekstra fradrag på 3.400 kroner.

Dokumentasjon

Det er ikke nødvendig å legge ved noen dokumentasjon.

Hvis utgiftene på årsbasis overstiger 10.000 kroner, må dette være betalt via bank eller trekk i lønn. Dette må kunne dokumenteres ved utskift eller lønnsslipp.

 

Se også:

Guide til barnetrygd

Guide til kontantstøtte

Dette har du krav på i reisefradrag