Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Ektefeller skattefastsettes nå alltid hver for seg. Skatteklasse 2 ble fjernet fra og med skatteåret 2018.

Ektefeller skattefastsettes særskilt for all inntekt (lønn, pensjon og kapitalinntekt mv). Formuesskatt beregnes individuelt, men man kan overføre «frikvoten» mellom seg. Samlet sett for er frikvoten for ektefeller 3,4 millioner kroner i 2023 og 2024.

Som ektefeller i skattemessig forstand regnes i de fleste tilfeller også:

  • tidligere ektefeller som er blitt samboere, og hvor den ene samboeren er pensjonist med rett til ytelser fra folketrygden (meldepliktig til trygdemyndighetene)
  • samboerpar som har eller har hatt felles barn, og hvor den ene samboeren er pensjonist med rett til ytelser fra folketrygden (meldepliktig til trygdemyndighetene)

Som samboere regnes to personer som bor i samme leilighet eller hus, selv om de bor i hver sin del av leiligheten eller huset, eller bor sammen på grunn av boligproblem. Også registrerte partnere regnes som ektefeller i skattemessig forstand. Meldepliktige samboere og registrerte partnere lignes som ektefeller, og all omtale av ektefeller gjelder også disse gruppene med mindre noe annet er særskilt nevnt. Merk at andre samboere ikke lignes som ektefeller.

Hvis den ene ektefellen er død, plikter den gjenlevende ektefellen som sitter i uskiftet bo å levere egen skattemelding for avdødes inntekt i dødsåret.

Hvis en av ektefellene har lav alminnelig inntekt

For de fleste ektepar har det ingen betydning hvordan kapitalinntekter/kapitalutgifter (renteinntekter/ gjeldsrenter) er fordelt mellom ektefellene. Samlet skattebeløp blir uansett det samme.

Men når en av ektefellene har alminnelig inntekt som er lavere enn personfradraget på 79.600 kroner i 2023 (88.250 kroner i 2024) lønner det seg ikke å føre fradrag på den med inntekten under dette. Da lønner det seg å føre kapitalutgifter mm (for eksempel gjeldsrenter, underskudd av fast eiendom, foreldrefradrag) i skattemeldingen til den ektefellen som har høyest alminnelig inntekt.

På kapitalinntekter (for eksempel renteinntekt, inntekt av fast eiendom, aksjeutbytte) lønner det seg å gjøre motsatt. Det vil si å føre den i skattemeldingen til den ektefellen som har alminnelig inntekt.

Les mer om dette her: Fordeling av inntekt og fradrag mellom ektefeller

Les mer om hvordan pensjonister lønnsomt kan fordele inntekter og fradrag: Mange pensjonister kan enkelt spare skatt

 

Les også:

Fordeling av rentefradrag mellom samboere

Skatt på lønnsinntekt

Guide til formuesskatt

Kalkulatorer:

Skatteberegning 2023
Kalkulatoren beregner skatten din for skatteåret 2023. Gjelder for lønnsmottakere, uføretrygdede og næringsdrivende.

Skatteberegning 2024
Kalkulatoren beregner skatten din for skatteåret 2024. Gjelder for lønnsmottakere, uføretrygdede og næringsdrivende.