Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

For en pendler er det tre typer utgifter som kan trekkes fra i 2023 og 2024.

Dette er utgiftene som kan trekkes fra:

  • Kostutgifter
  • Losjiutgifter
  • Reiseutgifter

Fra 2018 har ikke lenger kostutgifter kunnet trekkes fra for hybel eller brakke med kokemuligheter.

Pendlerutgifter kan bare trekkes fra i 24 måneder.

Les mer om pendling.

1) Kostutgifter

For kostutgifter kan vi dele fradragsmåtene inn i to forskjellige kategorier:

  • Du betaler utgiftene selv, og får fradrag etter standardiserte satser
  • Du trekker fra dokumenterte utgifter (som er høyere enn standardsatsene)

Hvis du bruker dokumenterte utgifter, må alle utgiftene kunne dokumenteres. Du må med andre ord spare på alle kvitteringer hvis du velger denne metoden.

Hvis du i stedet mottar kostgodtgjørelse fra arbeidsgiver, og får satsene nedenfor, gir ikke dette noe overskudd som skal beskattes.

Du betaler utgiftene selv, og bruker standardsatser

Det er kun utgifter som skatteyter selv har dekket som kan trekkes fra. Fradraget gis etter faste satser. For hybel med kokemulighet gis det ikke lenger noe fradrag.

Hvis du betaler utgiftene selv er standardsatsene i 2023/2024 dette (per døgn):

Type losji 2023 2024  
Opphold på hotell, betaler frokost selv 634 658  
Opphold på hotell, frokost inngår 507 526  
Opphold på i bolig uten kokemulighet (ink pensjonat og brakke) 177 400  
Opphold på hybel/brakke eller privat med kokemuligheter 0 0  

Hvis boligen du leier ikke har kokemuligheter, kan du bruke satsen for opphold på hybel/brakke (177 kroner i 2023). Med 240 dager gir dette et fradrag på 40.800 kroner, som gir en skattebesparelse på 8.976 kroner i 2023.

Det er antall fraværsdøgn som du faktisk har vært hjemmefra som er grunnlaget. Hvis du reiser hjem hver uke, er dette normen for antall fraværsdager:

  Fri hver lørdag  240 dager
  Fri hver annen lørdag  255 dager
  Uten lørdagsfri  280 dager

Reiser du hjem oftere reduseres antall fraværsdøgn, og motsatt.

2. Losjiutgifter

Det er kun dokumenterbare utgifter som kan trekkes fra (gjelder for utgifter høyere enn 10.000 kroner). For en pendler vil dette ofte være utgifter til leie av leilighet/hybel, med tilhørende utgifter til for eksempel strøm.

Det er en forutsetning at bolig på hjemstedet ikke blir leid ut.

3. Reiseutgifter

Det gis et fast fradrag per kilometer, når reiseavstanden er over 2,5 km. Satsene er kr 1,70 kroner i 2023. I 2024 er satsen 1,76 kroner.

For besøksreiser blir antallet kilometer regnet ut fra korteste strekning for vei og rutegående transportmiddel (ikke fly). I tillegg gis det fradrag for kostnader til ferje og bom.

Disse reiseutgiftene ses i sammenheng med reiseutgifter til og fra arbeid, slik at det er bare utgifter utover 14.400 kroner i 2023, og 14.95 kroner i 2024 som kan trekkes fra.

Hvis du flyr, får du dekket de faktiske kostnadene for dette. Husk å ta vare på kvitteringer på betalte flyreiser.

Hvis arbeidsgiver betaler reisen, får du ikke fradrag.

Du kan også trekke fra reiseutgifter til og fra jobben fra pendlerbostedet ditt. Dette inngår i ditt samlede reisefradrag.

Maksimalt reisefradrag er på totalt 97.000 kroner.

Det totale fradraget

For en pendler kan det bli betydelige fradrag i skattemeldingen. Vi kan ta et eksempel med en person som har lørdagsfri (240 dager) som bor på hybel både med og uten kokemulighet. Denne personen betaler 6.000 kroner i måneden for hybelen. I tillegg har han 30 besøksreiser på 700 km (tur retur).

Fradrag for kost har to satser i 2023:

177 kroner for arbeidstakere som bor på pensjonat hybel uten kokemuligheter eller pensjonat/brakke til og med 31. august 2023.

250 kroner for arbeidstakere som bor på pensjonat/hybel uten kokemuligheter eller pensjonat/brakke fra og med 1. september 2023.

Totalt gir dette følgende fradrag i 2023 og 2024:

Eksempel uten kokemulighet
Post Forutsetning 2023 2024
Kost 240 døgn * 177/250 -400 kr 48 320 96 000
Losji 6.000 * 12 måneder 72 000 72 000
Reise til hjemsted 21.000 km * 1,70 – 1,76 kr 21 300 22 010
Totalt fradrag 141 620 190 010
Skattebesparelse 31 156 41 802
Eksempel med kokemulighet
Post Forutsetning 2023 2024
Kost 240 døgn * 0/0 kr 0 0
Losji 6.000 * 12 måneder 72 000 72 000
Reise til hjemsted 21.000 km * 1,70 – 1,76 kr 21 300 22 010
Totalt fradrag 93 300 94 010
Skattebesparelse 20 526 20 682

 

Se også:

Guide til pendling

Reisefradrag

Kalkulatorer:

Pendlerkalkulator
Kalkulatoren regner ut hvor stor effekt du får av de ulike mulighetene for pendlerfradrag.

Reisefradragskalkulator
Beregn hva du får i reisefradrag.