Nyhetsbrev Smartepenger Nyhetsbrev Opens up a modal window with our Newsletter subscription form
Søk SmartePenger Search Display a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

For en pendler er det tre typer utgifter som kan trekkes fra i 2022 og 2023 .

Dette er utgiftene som kan trekkes fra:

  • Kostutgifter
  • Losjiutgifter
  • Reiseutgifter

Fra 2018 har ikke lenger kostutgifter kunnet trekkes fra for hybel eller brakke med kokemuligheter.

Pendlerutgifter kan bare trekkes fra i 48 måneder.

Les mer om pendling.

1) Kostutgifter

For kostutgifter kan vi dele fradragsmåtene inn i to forskjellige kategorier:

  • Du betaler utgiftene selv, og får fradrag etter standardiserte satser
  • Du trekker fra dokumenterte utgifter (som er høyere enn standardsatsene)

Hvis du bruker dokumenterte utgifter, må alle utgiftene kunne dokumenteres. Du må med andre ord spare på alle kvitteringer hvis du velger denne metoden.

Hvis du i stedet mottar kostgodtgjørelse fra arbeidsgiver, og får satsene nedenfor, gir ikke dette noe overskudd som skal beskattes.

Du betaler utgiftene selv, og bruker standardsatser

Det er kun utgifter som skatteyter selv har dekket som kan trekkes fra. Fradraget gis etter faste satser. For hybel med kokemulighet gis det ikke lenger noe fradrag.

Hvis du betaler utgiftene selv er standardsatsene i 2022/2023 dette (per døgn):

Type losji 2022 2023
Opphold på hotell, betaler frokost selv 617 634
Opphold på hotell, frokost inngår 494 507
Opphold på pensjonat eller hybel/brakke uten kokemuligheter 172 177
Opphold på hybel/brakke eller privat med kokemuligheter 0 0

Hvis hybelen du leier ikke har kokemuligheter, kan du bruke satsen for opphold på hybel/brakke (172 kroner i 2022). Med 240 dager gir dette et fradrag på 40.800 kroner, som gir en skattebesparelse på 8.976 kroner i 2021.

Det er antall fraværsdøgn som du faktisk har vært hjemmefra som er grunnlaget. Hvis du reiser hjem hver uke, er dette normen for antall fraværsdager:

  Fri hver lørdag  240 dager
  Fri hver annen lørdag  255 dager
  Uten lørdagsfri  280 dager

Reiser du hjem oftere reduseres antall fraværsdøgn, og motsatt.

2. Losjiutgifter

Det er kun dokumenterbare utgifter som kan trekkes fra (gjelder for utgifter høyere enn 10.000 kroner). For en pendler vil dette ofte være utgifter til leie av leilighet/hybel, med tilhørende utgifter til for eksempel strøm.

Det er en forutsetning at bolig på hjemstedet ikke blir leid ut.

3. Reiseutgifter

Det gis et fast fradrag per kilometer, når reiseavstanden er over 2,5 km. Satsene er kr 1,65 kroner i 2022. I 2023 er satsen 1,70 kroner.

For besøksreiser blir antallet kilometer regnet ut fra korteste strekning for vei og rutegående transportmiddel (ikke fly). I tillegg gis det fradrag for kostnader til ferje og bom.

Disse reiseutgiftene ses i sammenheng med reiseutgifter til og fra arbeid, slik at det er bare utgifter utover 14.000 kroner i 2022 (14.400 kroner i 2023) som kan trekkes fra.

Hvis du flyr, får du dekket de faktiske kostnadene for dette. Husk å ta vare på kvitteringer på betalte flyreiser.

Hvis arbeidsgiver betaler reisen, får du ikke fradrag.

Du kan også trekke fra reiseutgifter til og fra jobben fra pendlerbostedet ditt. Dette inngår i ditt samlede reisefradrag.

Maksimalt reisefradrag er på totalt 97.000 kroner.

Det totale fradraget

For en pendler kan det bli betydelige fradrag i skattemeldingen. Vi kan ta et eksempel med en person som har lørdagsfri (240 dager) som bor på hybel både med og uten kokemulighet. Denne personen betaler 6.000 kroner i måneden for hybelen. I tillegg har han 30 besøksreiser på 700 km (tur retur).

Totalt gir dette følgende fradrag i 2022 og 2023:

Eksempel uten kokemulighet
Post Forutsetning 2022 2023
Kost 240 døgn * 172/177 kr 41 280 42 480
Losji 6.000 * 12 måneder 72 000 72 000
Reise til hjemsted 21.000 km * 1,65 /1,70 kr 20 650 21 300
Totalt fradrag 133 930 135 780
Skattebesparelse 30 804 29 872
Eksempel med kokemulighet
Post Forutsetning 2021 2022
Kost 240 døgn * 0/0 kr 0 0
Losji 6.000 * 12 måneder 72 000 72 000
Reise til hjemsted 21.000 km * 1,65 /1,70 kr 20 650 21 300
Totalt fradrag 92 650 93 300
Skattebesparelse 21 310 20 526

«Egenandelen» for reise på 14.000 kroner i 2022 (14.400 kroner i 2023) reduseres som oftest reisefradraget. Dette er det tatt hensyn til i tabellen.

 

Se også:

Guide til pendling

Reisefradrag

Kalkulatorer:

Pendlerkalkulator
Kalkulatoren regner ut hvor stor effekt du får av de ulike mulighetene for pendlerfradrag.

Reisefradragskalkulator
Beregn hva du får i reisefradrag.