Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Slik verdsettes campingvogner i skattemeldingen.

Campingvogner går ikke inn under fribeløpet på 100.000 kroner for innbo og løsøre.

Verdien av campingvogner fastsettes etter samme skala som for biler, med utgangspunkt i opprinnelig listepris som ny. For skattemeldingen i 2023 og 2024 brukes følgende verdier:

2023  
Årsmodell % av nypris  
2023 75%  
2022 65%  
2021 55%  
2020 45%  
2019 40%  
2018 30%  
2017 20%  
2016-2006 15%  
2005-2003 1.000 kroner  
2002 og tidligere individuelt  

 

2024  
Årsmodell % av nypris  
2023 75%  
2023 65%  
2022 55%  
2021 45%  
2020 40%  
2019 30%  
2018 20%  
2017-2007 15%  
2006-2004 1.000 kroner  
2003 og tidligere individuelt  

Har vognen av spesielle grunner gått særlig sterkt ned i verdi, kan verdien settes lavere enn denne skalaen.