Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

For lønnsmottagere er det tre skattemessige forhold ved bil.

De tre forholdene er:

  • Formue
  • Kjøregodtgjørelse
  • Firmabil

Formuesverdien av bil

Verdien av biler er skattepliktig formue. Formuesverdien av biler fastsettes etter en skala, med utgangspunkt i opprinnelig listepris som ny.

Hvis bilen for eksempel kostet 400.000 kroner i 2024, settes formuesverdien til 300.000 kroner i skattemeldingen. Dette kan gi en formuesskatt på opp til 3.000 kroner.

Har bilen av spesielle grunner gått særlig sterkt ned i verdi, kan verdien settes lavere enn denne skalaen.

Slik er skalaen for skatteåret 2023 og 2024:

Biler som er 30 år/ 20 år eller eldre (veteranbiler) settes opp med en verdi lik antatt salgsverdi.

2023
Årsmodell % av nypris
2023 75%
2022 65%
2021 55%
2020 45%
2019 40%
2018 30%
2017 20%
2016-2006 15%
2005-2003 1.000 kroner
2002 og tidligere individuelt

 

2024
Årsmodell % av nypris
2023 75%
2023 65%
2022 55%
2021 45%
2020 40%
2019 30%
2018 20%
2017-2007 15%
2006-2004 1.000 kroner
2003 og tidligere individuelt

Kjøregodtgjørelse

I 2024 er statens satser 4,90 kroner (4,48 i 2023). Den skattefrie delen er 3,50 for alle kjørelengder i 2023 og 2024.

Les mer om kjøregodtgjørelse.

Firmabil

Firmabil er en skattepliktig fordel. Du får et inntektspåslag ut fra hvor mye bilen koster. Les mer om firmabil her.

 

Kalkulatorer:

Firmabilskatt-kalkulator
Regner ut hvor høy inntekt du får av firmabilen, og hvilken skatt det medfører. Kalkulatoren tar hensyn til hvilken marginalskatt du har.

Firma- eller privateid bil
Kalkulatoren hjelper deg med å regne ut hva som er best for deg av firmabil, eller å eie bilen privat. Her kan du også ta hensyn til hva du får i kjøregodtgjørelse, og eventuell lønnskompensasjon hvis du ikke velger å ta i mot en firmabil.

Kjøregodtgjørelses-kalkulator
Her kan du regne ut hva du kan få i skattefri kjøregodtgjørelse i løpet av året. Kalkulatoren beregner også overskudd og skatt hvis du får en fast kjøregodtgjørelse.