Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Beregn hvordan skatten i 2024 blir i forhold til 2023 med Smarte Pengers skatteendrings-kalkulator.

Her ser vi spesielt på de direkte skattevirkningene. For å få en full gjennomgang av det som har betydning for privatøkonomien kan du lese artikkelen: Statsbudsjettet for 2024.

I fjor ble det en mye større skatteskjerpelse enn det som var ment. Grunnen er at lønnsstigningen ble satt til 4,2 prosent, men den havnet på 5,8 prosent. En rekke innslagspunkt skal øke i takt med lønnsøkningen. En underregulering med 1,6 prosentpoeng medfører i praksis en økt skatt på rundt 1.600 kroner for en lønnsinntekt på 650.000 kroner.

I år er det lagt til grunn en lønnsøkning på 4,9 prosent.

Beregn skatteendringen med Smarte Pengers kalkulator

Kalkulatoren sammenligner skattenivået i 2023 og 2024. Innslagspunktene er i 2024-tallene nedjustert med forventet lønnsvekst ( prosent). På den måten blir de to skatteårene direkte sammenlignbare. Hvis det ikke gjøres på denne måten, får man en falsk skattelette fordi innslagspunktene justeres oppover.

Her kan du beregne hvordan resultatet blir for deg.

Denne kalkulatoren gjelder for lønnsmottakere.

Slik slår statsbudsjettet ut for deg

Her har vi sett på hvordan det slår på en rekke ulike inntektstrinn. Det er bare lagt inn endringene som kommer fra skatteendringer.

Trinnskatten er satt opp med 0,1 prosentpoeng på de tre øverste trinnene. Innlagsstrinnene i trinn 1 og 2 er oppjustert med lønnsøkningen. Innslagstrinnene i trinn 3 er litt underjustert. Innslagspunktet i trinn 4 er underjustert med rundt 37.000 kroner. Innslagspunktet i trinn 5 er nedjustert kraftig etter budsjettenigheten, underjusteringen er på omtrent 400.000 kroner. Dette gir skatteøkninger i trinn 4 og 5.

Personfradraget er økt fra 79.600 kroner til 88.250 kroner, noe som gir en skattelette til alle.

Det maksimale minstefradraget uendret på 104.450 kroner. Denne skulle vært oppjustert med lønnsøkningen, og gir derfor en skatteøkning.

Trygdeavgiften er satt ned fra 7,9 prosent til 7,8 prosent for lønnsmottakere, og fra 11,1 prosent til 11,0 prosent for selvstendig næringsdrivende. Dette gir en skattelette til alle.

Eksempel på hvordan det slår ut

Her er det beregnet hva skatteendringen blir for en rekke forskjellige inntektsnivåer. Hvis du er bosatt i Finnmark eller Nord-Troms vil det gi en ekstra skattelette på 1.777 kroner. Grunnen er at Finnmarksfradraget har økt fra 20.500 til 30.000 kroner.

2024 Endringer
Lønn Endring
75 000 798
100 000 213
200 000 -1 217
300 000 -271
400 000 -371
500 000 -471
600 000 -571
700 000 -265
800 000 -265
900 000 -113
1 000 000 691
2 000 000 2 809

 

Skatt på alminnelig inntekt

Skatt på alminnelig inntekt er skatten du betaler av inntekten etter at alle fradragene er trukket fra.

Satsen i 2024 vil være 22 prosent, det samme som i 2023.

Når denne skatten beregnes er det en «skjult» fradrag som heter Personfradrag. Dette fradraget økes fra 79.600 kroner til 88.250 kroner.

Trinnskatt

Satsene i trinnskatten økes med 0,1 prosentpoeng for trinn tre til fem.

Dette er trinnene i 2023 og 2024:

2023 2024
Trinnene Sats Trinnene Sats
1 0,00% 1 0,00%
198 350 1,70% 208 050 1,70%
279 150 4,00% 292 850 4,00%
642 950 13,50% 670 000 13,60%
926 800 16,50% 937 900 16,60%
1 500 000 17,50% 1 350 000 17,60%

 

Du kan også beregne skatten med andre kalkulatorer:

Skatteberegning 2024 sammenlignet med 2023
Sammenlign hva du må betale i skatt for 2023 og 2024. Her er de to skatteårene gjort direkte sammenlignbare, slik at du kan se eksakt hvordan du kommer ut av statsbudsjettet.

Beregn hva skatten blir i 2024
Kalkulatoren beregner skatten din for skatteåret 2024.

Beregn hva skatten blir i 2023
Kalkulatoren beregner skatten din for skatteåret 2023.

Beregn hva skatten blir i 2022
Kalkulatoren beregner hva du må betale i skatt i 2022.

Pensjonsskattekalkulator 2024
Kalkulatoren beregner pensjonsskatten din for skatteåret 2024.

Pensjonsskattekalkulator 2023
Kalkulatoren beregner pensjonsskatten din for skatteåret 2023.

Pensjonsskattekalkulator 2022
Kalkulatoren beregner pensjonsskatten din for skatteåret 2022.