Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Beregn hvordan skatten i 2023 blir i forhold til 2022 med Smarte Pengers skatteendrings-kalkulator.

Her ser vi spesielt på de direkte skattevirkningene. For å få en full gjennomgang av det som har betydning for privatøkonomien kan du lese artikkelen: Statsbudsjettet for 2023.

Arbeiderpartiet og Senterpartiet har inngått en avtale med SV om endringer i forslaget til statsbudsjett.

Dette blir da det endelige budsjettet for 2023.

Dette er endringene i skatten som er nevnt i avtalen:

Beregn skatteendringen med Smarte Pengers kalkulator

Kalkulatoren sammenligner skattenivået i 2022 og 2023. Innslagspunktene er i 2023-tallene nedjustert med forventet lønnsvekst (4,2 prosent). På den måten blir de to skatteårene direkte sammenlignbare. Hvis det ikke gjøres på denne måten, får man en falsk skattelette fordi innslagspunktene justeres oppover.

Her kan du beregne hvordan resultatet blir for deg.

Denne kalkulatoren gjelder for lønnsmottakere.

Slik slår statsbudsjettet ut for deg

Her har vi sett på hvordan det slår på en rekke ulike inntektstrinn. Det er bare lagt inn endringene som kommer fra skatteendringer.

Trinnskatten er satt opp med 0,1 prosentpoeng på de tre øverste trinnene. Innslagstrinnene i trinn 3 til 5 er så godt som ikke justert opp med forventer lønnsvekst. slik at den høyere satsen virker tidligere.

Personfradraget er økt fra 58.250 kroner til 79.600 kroner, noe som gir en skattelette til alle.

Det maksimale minstefradraget på 109.950 kroner i 2022 er senket til 104.450 kroner i 2023, noe som gir en skatteøkning.

Trygdeavgiften er satt ned fra 8,0 til 7,9 prosent for lønnsmottakere, og fra 11,2 til 11,1 prosent for selvstendig næringsdrivende.

Eksempel på hvordan det slår ut

I dette eksemplet er det bare tatt med effekten av endringer i skatten på selve lønnsinntekten. Det er ikke med effekten av eventuelle endringer i formuesskatt eller økt utbytteskatt.

For eksempel vil en høy formue og et høyt utbytte øke skatten kraftig, dette kan du beregne i Skatteendrings-kalkulatoren.

I tabellen har vi tatt med virkningene fra forslaget den 6.10, og den endelige avtalen. I forhold til det opprinnelige forslaget har skatteletten blitt større for inntekter litt over 600.000 kroner. Inntekter fra i underkant av 900.000 kroner vil få en ytterligere skatteskjerpelse.

Det endelige budsjettet Forslaget per 6.10
Lønn Endring Lønn Endring
75 000 0 75 000 0
100 000 -100 100 000 -100
200 000 -4 191 200 000 -2 819
300 000 -2 155 300 000 -1 944
400 000 -2 255 400 000 -2 044
500 000 -2 355 500 000 -2 144
600 000 -2 455 600 000 -2 244
700 000 44 700 000 96
800 000 44 800 000 96
900 000 361 900 000 96
1 000 000 3 755 1 000 000 2 586
2 000 000 9 360 2 000 000 3 392

Andre forhold som har betydning

Det er noen andre endringer som vil kunne påvirke hvordan du kommer ut av det. Ingen av disse endringene er tatt med i tabellen ovenfor. På disse punktene vil noen få endringer:

  • Formuesskatten er økt fra 0,95 til 1,00 prosent. Per million i formue vil dette bety 5.000 kroner i økning. Verdsettelsesrabatten er senket fra 25 til 20 prosent for aksjer og aksjefond.
  • Inntekt fra utbytte og aksjegevinster får en økning i skatten fra 35,20 prosent til 37,84 prosent. Dette gjøres ved å øke oppjusteringsfaktoren fra 1,60 til 1,72. Med 100.000 kroner i utbytte øker skatten med 2.640 kroner.
  • Maksimalt fagforeningsfradrag økes fra 5.800 kroner til 7.700 kroner. Dette betyr en skattelette på 418 kroner hvis du betaler mer enn 7.000 kroner i fagforeningskontingent.
  • Bunnfradraget for reiseutgifter økes fra 14.000 kroner til 14.400 kroner. Sats per kilometer økes fra 1,65 til 1,70 kroner.
  • Fradraget man får i Finnmark og Nord-Troms øker fra 20.000 kroner til 20.500 kroner.

Alle disse endringene tar skatteendrings-kalkulatoren hensyn til.

Finansdepartementets beregning

Disse beregningene gjøres som et gjennomsnittstall for en rekke inntektsintervaller. Her er det også tatt med effekten av gjennomsnittlig formue og utbytte hvert intervall har. Denne beregningen vil derfor avvike fra en individuell beregning slik du ser ovenfor. Dette er tall som gjelder for det opprinnelige forslaget.

Inntekt Kroner Prosent
0 – 100 000 kr 100 0,4
100 000 – 200 000 kr -900 -0,6
200 000 – 250 000 kr -1 300 -0,6
250 000 – 300 000 kr -1 200 -0,4
300 000 – 350 000 kr -1 100 -0,3
350 000 – 400 000 kr -1 200 -0,3
400 000 – 450 000 kr -1 200 -0,3
450 000 – 500 000 kr -1 400 -0,3
500 000 – 550 000 kr -1 600 -0,3
550 000 – 600 000 kr -1 800 -0,3
600 000 – 700 000 kr -1 400 -0,2
700 000 – 800 000 kr 300 0
800 000 – 1 000 000 kr 900 0,1
1 000 000 – 2 000 000 kr 3 700 0,3
2 000 000 – 3 000 000 kr 15 100 0,6
3 000 000 kr og over 95 900 1,6

Skatt på alminnelig inntekt

Skatt på alminnelig inntekt er skatten du betaler av inntekten etter at alle fradragene er trukket fra.

Satsen i 2023 vil være 22 prosent, det samme som i 2022.

Når denne skatten beregnes er det en «skjult» fradrag som heter Personfradrag. Dette fradraget økes fra 58.250 kroner til 79.600 kroner.

Trinnskatt

Satsene i trinnskatten økes med 0,1 prosentpoeng for trinn tre til fem.

Dette er trinnene i 2022 og 2023:

2022 2023
Trinnene Sats Trinnene Sats
1 0,00% 0 0,00%
190 350 1,70% 198 350 1,70%
267 900 4,00% 279 150 4,00%
643 800 13,40% 642 950 13,50%
969 200 16,40% 926 800 16,50%
2 000 000 17,40% 1 500 000 17,50%

 

Du kan også beregne skatten med andre kalkulatorer:

Skatteberegning 2023 sammenlignet med 2022
Sammenlign hva du må betale i skatt for 2022 og 2023. Her er de to skatteårene gjort direkte sammenlignbare, slik at du kan se eksakt hvordan du kommer ut av statsbudsjettet.

Beregn hva skatten blir i 2023
Kalkulatoren beregner skatten din for skatteåret 2023.

Beregn hva skatten blir i 2022
Kalkulatoren beregner hva du må betale i skatt i 2022.

Beregn hva skatten blir i 2021
Kalkulatoren beregner hva du må betale i skatt i 2021.

Pensjonsskattekalkulator 2023
Kalkulatoren beregner pensjonsskatten din for skatteåret 2023.

Pensjonsskattekalkulator 2022
Kalkulatoren beregner pensjonsskatten din for skatteåret 2022.

Pensjonsskattekalkulator 2021
Kalkulatoren beregner pensjonsskatten din for skatteåret 2021.