Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Kalkulatoren beregner skatten for alderspensjonister, mottakere av AFP, og kombinasjonen av pensjon og lønn for skatteåret 2022.

Her kan du beregne skatten på pensjoner for 2023.

Her kan du beregne skatten på pensjoner for 2024.

Les mer om kalkulatoren under.

Pensjonskattekalkulator  
Pensjoneringsgrad (1 = 100%)
Antall måneder med pensjon
Rett til Finnmarksfradrag
Er du gift eller ugift
Din netto formue
Hvis gift: ektefelles nettoformue
Pensjonsinntekt 
Lønnsinntekt og uføretrygd
Rente og kapitalinntekter
Utbytte og aksjegevinst/ tap (utover skjermingsfradrag)
Andre fradrag - ikke minstefradrag
Minstefradrag
Alminnelig inntekt
Skatteberegning:  
Trygdeavgift
Skatt på alminnelig inntekt
Trinnskatt
Formuesskatt
Skattefradrag
Sum skatt
Skatteprosent

Har du spørsmål eller andre kommentarer til kalkulatoren, send en epost til ansvarlig for utvikling av kalkulatoren Rune Pedersen.

Om pensjonskattekalkulatoren

Alderspensjoner og AFP får et eget skattefradrag på opp til 33.400 kroner. Dette gjelder for pensjoner opp til 210.950 kroner.

Har du høyere pensjonsinntekt enn dette, blir reduksjonsbeløpet (33.400 kroner) redusert med 16,7 prosent opp til en pensjonsinntekt på 318.000 kroner. Deretter med 6,0 prosent.

Hvis pensjonsinntekten er 1.000 kroner høyere (altså 211.950 kroner ved første trinn), blir reduksjonsbeløpet redusert med 16,7 prosent av forskjellen (167 kroner). Reduksjonsbeløpet blir dermed 33.233 kroner (i stedet for 33.400).

Les mer om hvordan pensjoner blir beskattet her.

Bruk av kalkulatoren

Du kan velge en pensjoneringsgrad på 100 %, 80 %, 60 %, 50 % ,40 % og 20 %. Du kan også legge inn lønnsinntekt, hvis du kombinerer lønnet arbeid med pensjon.

Legg også inn antall måneder med pensjon. Det er spesielt første års pensjonister som må redusere antall måneder.

Sivilstand: Dette kan ha betydning for formuesskatten. Innslagspunktet er 1,70 millioner kroner for enslige, 3,4 millioner kroner for ektefeller.  

Utbytte og aksjegevinst/tap: Inntekten du legger inn her skal være etter at skjermingsfradraget er trukket fra. I 2022 skal slike inntekter ganges med en faktor på 1,60, slik at skatten i praksis blir 35,20 prosent Dette gjør kalkulatoren automatisk. Hvis du har et netto tap på denne posten legger du inn et minustegn foran.

 

Andre skattekalkulatorer:

Pensjonsskattekalkulator 2021
Kalkulatoren beregner pensjonsskatten din for skatteåret 2021.

Pensjonsskattekalkulator 2020
Kalkulatoren beregner pensjonsskatten din for skatteåret 2020.

Pensjonskattekalkulator 2019
Kalkulatoren beregner pensjonsskatten din for skatteåret 2019.

Pensjonskattekalkulator 2018
Kalkulatoren beregner pensjonsskatten din for skatteåret 2018.

Pensjonskattekalkulator 2017
Kalkulatoren beregner pensjonsskatten din for skatteåret 2017.

Pensjonskattekalkulator 2016
Kalkulatoren beregner pensjonsskatten din for skatteåret 2016.

Beregn hva skatten blir i 2024
Kalkulatoren beregner skatten din for skatteåret 2024.

Skatteberegning for lønnsmottakere 2024
Enkel og rask skatteberegning for lønnsmottakere.