Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Beregn hvordan skatten i 2022 blir i forhold til 2021 med Smarte Pengers skatteendrings-kalkulator.

Dette kalkulatoren er basert på den regjeringens skatteforslag for 2022 etter enigheten med SV.

Siden det nå er fletall vil budsjettet bli vedtatt med de siste endringene i Stortinget.

Her ser vi spesielt på de direkte skattevirkningene. For å få en full gjennomgang av det som har betydning for privatøkonomien kan du lese artikkelen: Statsbudsjettet for 2022.

Beregn skatteendringen med Smarte Pengers kalkulator

Kalkulatoren sammenligner skattenivået i 2021 og 2022. Innslagspunktene er i 2022-tallene nedjustert med forventet lønnsvekst (3,0 prosent). På den måten blir de to skatteårene direkte sammenlignbare. Hvis det ikke gjøres på denne måten, får man en falsk skattelette fordi innslagspunktene justeres oppover.

Her kan du beregne hvordan resultatet blir for deg.

Denne kalkulatoren gjelder for lønnsmottakere.

Slik slår det ut for deg

Her har vi sett på hvordan det slår på en rekke ulike inntektstrinn. Det er bare lagt inn endringene som kommer fra skatteendringer.

Trinnskatten er satt opp med 0,2 prosentpoeng på de to øverste trinnene. Innslagstrinnene i trinn 3 og 4 er satt ned noe, slik at den høyere satsen virker tidligere. Det er innført et femte trinn i trinnskatten fra 2 millioner kroner.

Personfradraget er økt fra 52.450 kroner til 58.250 kroner, noe som gir en skattelette til alle.

Trygdeavgiften er satt ned fra 8,2 til 8,0 prosent for lønnsmottakere, og fra 11,4 til 11,2 prosent for selvstendig næringsdrivende.

Lønn Endring
75 000 -1 248
100 000 -541
200 000 -1 303
300 000 -1 502
400 000 -1 702
500 000 -1 902
600 000 -2 102
700 000 258
800 000 258
900 000 258
1 000 000 749
2 000 000 1 978

Andre forhold som har betydning

Det er noen andre endringer som vil kunne påvirke hvordan du kommer ut av det. Ingen av disse endringene er tatt med i tabellen ovenfor. På disse punktene vil noen få endringer:

  • Formuesskatten er økt fra 0,85 til 0,95 prosent. Per million i formue vil dette bety 1.000 kroner i økning. Verdsettelsesrabatten er senket fra 35 til 25 prosent.
  • Inntekt fra utbytte og aksjegevinster får en økning i skatten fra 31,68 prosent til 35,2 prosent. Dette gjøres ved å øke oppjusteringsfaktoren fra 1,44 til 1,60. Med 100.000 kroner i utbytte øker skatten med 3.520 kroner.
  • Verdifastsettelsen på hytter økes med 25 prosent.
  • Maksimalt fagforeningsfradrag økes fra 3.850 kroner til 5.800 kroner. Dette betyr en skattelette på 429 kroner hvis du betaler mer enn 5.850 kroner i fagforeningskontingent.
  • Maksimalt gavefradrag senkes fra 50.000 kroner til 25.000 kroner. Dette betyr en skatteøkning på 5.500 kroner for de som gir gaver på over 50.000 kroner.
  • Bunnfradraget for reiseutgifter senkes fra 23.900 kroner til 14.000 kroner. Sats per kilometer økes fra 1,56 til 1,65 kroner. Dette kan bety opptil 2.178 kroner i skattelette.
  • Fradraget man får i Finnmark og Nord-Troms øker fra 15.500 kroner til 20.000 kroner. Dette betyr en skattelette på 990 kroner.

Alle disse endringene tar skatteendrings-kalkulatoren hensyn til.

Skatt på alminnelig inntekt

Skatt på alminnelig inntekt er skatten du betaler av inntekten etter at alle fradragene er trukket fra.

Satsen i 2022 vil være 22 prosent, det samme som i 2021.

Når denne skatten beregnes er det en «skjult» fradrag som heter Personfradrag. Dette fradraget økes fra 52.450 kroner til 58.250 kroner.

Trinnskatt

Satsene i trinnskatten økes med 0,2 prosentpoeng for trinn tre og fire. Et nytt tinn innføres fra 2 millioner kroner.

Dette er trinnene i 2021 og 2022:

2021 2022
Trinnene Sats Trinnene Sats
0 0,00% 0 0,00%
184 800 1,70% 190 350 1,70%
260 100 4,00% 267 900 4,00%
651 250 13,20% 643 000 13,40%
1 021 550 16,20% 969 200 16,40%
* * 2 000 000 17,40%

 

Du kan også beregne skatten med andre kalkulatorer:

Skatteberegning 2022 sammenlignet med 2021
Sammenlign hva du må betale i skatt for 2020 og 2021. Her er de to skatteårene gjort direkte sammenlignbare, slik at du kan se eksakt hvordan du kommer ut av statsbudsjettet.

Beregn hva skatten blir i 2022
Kalkulatoren beregner hva du må betale i skatt i 2022.

Beregn hva skatten blir i 2021
Kalkulatoren beregner hva du må betale i skatt i 2021.

Beregn hva skatten blir i 2020
Kalkulatoren beregner hva du må betale i skatt i 2020.

Pensjonsskattekalkulator 2021
Kalkulatoren beregner pensjonsskatten din for skatteåret 2021.

Pensjonsskattekalkulator 2021
Kalkulatoren beregner pensjonsskatten din for skatteåret 2021.

Pensjonsskattekalkulator 2020
Kalkulatoren beregner pensjonsskatten din for skatteåret 2020.