I år får du tilsendt en helt ny skattemelding som ser helt annerledes ut enn den gjorde i fjor.

De fleste lønnstakere og pensjonister får en helt ny skattemelding som kommer mellom 18. og 31. mars. Du får melding når den er klar i Altinn.

Mange vil fremdeles motta skattemeldingen i gammelt format. Dette gjelder for eksempel næringsdrivende og deres ektefeller, og alle som pleier å motta skattemeldingen på papir. De vil få skattemelding i gammelt format fra 31. mars enten digitalt eller på papir i postkassen.

Hvis det ikke er registrert elektronisk skatteinformasjon sendes den ut på papir fra 31.mars.

Det er den samme leveringsfristen som før. 30.april for lønnsmottakere og pensjonister, og 31.mai for selvstendig næringsdrivende.

Poster er erstattet av temaer

De nummerte postene er nå erstattet av temaer som hører naturlig sammen:

 • Arbeid, trygd og pensjon
 • Bank, lån og forsikring
 • Bolig og eiendeler
 • Familie og helse
 • Finans
 • Gave og arv
 • Personlige forhold

Hvis du endrer et tall blir skatteberegning oppdatert i skattemeldingen med en gang.

Hjelpetekster forklarer hva tallene i skattemeldingen betyr.

Det gis en form for individuell veiledning underveis når du gjør endringer i skattemeldingen. For eksempel når du får spørsmål om den er utleid når du legger inn en sekundærbolig. Eller at du får spørsmål om tallene er korrekte hvis to poster ikke ser riktig ut satt i sammenheng.

Den nye skattemeldingen tar ikke imot vedlegg. Skal du legge ved et vedlegg må du bruke den gamle skattemeldingen.

Kan få tidligere skatteoppgjør

Det legges opp til at skatteoppgjøret kan, med noen forbehold, være ferdig i løpet av en til to uker etter at du leverer skattemeldingen. For å kunne få skattepenger tidligere er det noen betingelser:

 • Du bruker ny skattemelding
 • Du og eventuell ektefelle må levere skattemeldingen
 • Du må ha skatt til gode
 • Du kan ikke ha ubetalte krav
 • Skattemeldingen din må ikke ha blitt tatt ut til kontroll

 

Kalkulatorer:

Skatteberegning 2019
Kalkulatoren beregner skatten din for skatteåret 2019. Gjelder for lønnsmottakere, uføretrygdede og næringsdrivende.

Skatteberegning 2020
Kalkulatoren beregner skatten din for skatteåret 2020. Gjelder for lønnsmottakere, uføretrygdede og næringsdrivende.

Pensjonsskattekalkulator 2019
Kalkulatoren beregner pensjonsskatten din for skatteåret 2019.

Pensjonsskattekalkulator 2020
Kalkulatoren beregner pensjonsskatten din for skatteåret 2020.