Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

De fleste får nå tilsendt den nye skattemeldingen, som ser helt annerledes ut enn den gjorde tidligere.

De fleste lønnstakere og pensjonister får skattemelding mellom 16.mars og 7 april. Du får melding når den er klar i Altinn.

En del vil fremdeles motta skattemeldingen i gammelt format. Dette gjelder for eksempel næringsdrivende og deres ektefeller, og alle som pleier å motta skattemeldingen på papir. De vil få skattemelding i gammelt format fra 7. april enten digitalt eller på papir i postkassen.

Leveringsfristen som før. 30.april for lønnsmottakere og pensjonister, og 31.mai for selvstendig næringsdrivende.

Nytt i skattemeldingen

Fradrag for arbeidsreiser er ikke forhåndsutfylt. Dette er på grunn av at mange har hatt hjemmekontor, og derfor vil få endring i reisefradraget. Dette fradraget må du derfor huske på å legge inn hvis du har krav på det.

Det er lagt til utvidede hjelpetekster for :

 • Opplysninger om finansielle forhold i andre land som Skatteetaten har fått rapportert fra skattemyndigheter i det andre landet.
 • Dine utleieinntekter rapportert til Skatteetaten fra utleieformidler, for eksempel Utleiemegleren, Airbnb eller lignende.

Nye opplysningsfelter

 • Særfradrag store sykdomsutgifter og nedsatt ervervsevne
 • Kjøretøy (ny kilde)
 • Standardfradrag
 • Særskilt fradrag for sjøfolk
 • Minstefradrag for ektefelletillegg og barnepensjon
 • Andre kapitalkostnader
 • Vergegodtgjørelse
 • Annen inntekt

Poster i skattemeldingen er erstattet av temaer

De nummerte postene er nå erstattet av temaer som hører naturlig sammen:

 • Arbeid, trygd og pensjon
 • Bank, lån og forsikring
 • Bolig og eiendeler
 • Familie og helse
 • Finans
 • Gave og arv
 • Andre forhold

Hvis du endrer et tall blir skatteberegning oppdatert i skattemeldingen med en gang.

Hjelpetekster forklarer hva tallene i skattemeldingen betyr.

Det gis en form for individuell veiledning underveis når du gjør endringer i skattemeldingen. For eksempel når du får spørsmål om den er utleid når du legger inn en sekundærbolig. Eller at du får spørsmål om tallene er korrekte hvis to poster ikke ser riktig ut satt i sammenheng.

Den nye skattemeldingen tar ikke imot vedlegg. Skal du legge ved et vedlegg må du bruke den gamle skattemeldingen.

Kan få tidligere skatteoppgjør

Det legges opp til at skatteoppgjøret kan, med noen forbehold, være ferdig i løpet av en til to uker etter at du leverer skattemeldingen. For å kunne få skattepenger tidligere er det noen betingelser:

 • Du bruker ny skattemelding
 • Du og eventuell ektefelle må levere skattemeldingen
 • Du må ha skatt til gode
 • Du kan ikke ha ubetalte krav
 • Skattemeldingen din må ikke ha blitt tatt ut til kontroll

 

Se også:

38 tips som kan kutte skatten din

Alt du trenger til skattemeldingen

Slik endrer du skattemeldingen

Kalkulatorer:

Skatteberegning 2020
Kalkulatoren beregner skatten din for skatteåret 2020. Gjelder for lønnsmottakere, uføretrygdede og næringsdrivende.

Skatteberegning 2021
Kalkulatoren beregner skatten din for skatteåret 2021. Gjelder for lønnsmottakere, uføretrygdede og næringsdrivende.

Pensjonsskattekalkulator 2020
Kalkulatoren beregner pensjonsskatten din for skatteåret 2020.

Pensjonsskattekalkulator 2021
Kalkulatoren beregner pensjonsskatten din for skatteåret 2019.