Med Smarte Pengers kalkulatorer kan du beregne hva du skal betale i skatt for 2021.

Det er små endringer i hva du skal betale i skatt i 2020 og 2021. Det er stort sett bare endringer i innslagspunktene, men en liten senking av satsene for de to laveste trinnene i trinnskatten.

Skatteberegning for 2021

I denne skattekalkulatoren kan du legge inn tall gjeldende for lønnsmottakere, uføretrygdede, og selvstendig næringsdrivende.

Her finner du kalkulatoren Skatteberegning 2021.

Endringene i de viktigste skattene

Dette er endringene i det vi kan kalle de fire hovedskattene skatt på alminnelig inntekt, trinnskatt, trygdeavgift, og formuesskatt.

Alminnelig inntekt

Satsen på alminnelig inntekt er den samme i 2020 som i 2021 med 22 prosent

Trinnskatten

På  trinnskatten som er de to laveste trinnene satt ned med 0,2 prosenpoeng. Selve innslaget på trinnene er økt med 1,8 til 2,2 prosent.

Dette er trinnene i 2020 og 2021:

2020 2021
Trinnene Sats Trinnene Sats
0 0,00% 0 0,00%
180 800 1,90% 184 800 1,70%
254 500 4,20% 260 100 4,00%
639 750 13,20% 651 250 13,20%
999 550 16,20% 1 021 550 16,20%

Du betaler altså denne skatten innenfor hvert enkelt trinn. Har du en inntekt på 700.000 kroner i 2021 betaler du 1,70 prosent og 4,00 prosent innenfor de to første trinnene. Satsen på 13,20 prosent betaler du fra 651.250 kroner til 700.000 kroner.

Trygdeavgiften

Det er ingen endringer i satsene for trygdeavgift. For lønnsmottakere er det fortsatt 8,2 prosent, for pensjonister 5,1 prosent.

Det er en økning på 5.000 kroner i den nedre grensen for å betale trygdeavgift. Den øker fra 54.650 kroner til 59.650 kroner..

Formuesskatt

Formueskattesatsen er uendret med 0,85 prosent av netto formue. Innslagspunktet holdes også uendret med 1,5 millioner kroner (3 millioner for ektefeller).

Les mer om formuesskatt.

Oppjustering av satser

Satser og innslagspunkt som skal øke med lønnsøkningen får en økning på 2,2 prosent. Dette gjelder blant annet for minstefradrag og personfradrag.

Maksimalt minstefradrag (45 prosent av lønnsinntekt) økes fra 104.450 kroner til 106.750 kroner. Ved en lønnsinntekt på 237.222 kroner vil man ha nådd det maksimale taket.

For pensjonister økes maksimalt minstefradrag (31 prosent av pensjonen) fra 87.450 kroner til 88.700 kroner. Ved en inntekt på 286.129 kroner vil man da ha nådd taket for minstefradraget.

Når skatten på alminnelig inntekt beregnes, er det et «skjult» fradrag som heter Personfradrag. Dette fradraget økes fra 51.300 kroner til 52.450 kroner.

Skatten i 2021 sammenlignet med 2020

Vi har laget en kalkulator som sammenligner hva du må betale i skatt for 2021 mot 2020.

For å gjøre årene direkte sammenlignbare, må en del innslagstrinn økes med lønnsveksten. For eksempel skal trinnskatt-trinnene økes med dette. Hvis trinnene øker mer enn forventet lønnsvekst, er det en skattelette. Motsatt gir en skatteøkning.

Hvis det ikke gjøres på denne måten, får man en falsk skattelette fordi innslagspunktene justeres oppover.

Skatteberegning 2021 sammenlignet med 2020

Pensjoner

Hvis du er mottaker av alderspensjon eller AFP skal du bruke en annen kalkulator. Det samme gjelder hvis du har en kombinasjon av lønn og pensjon. Her finner du skattekalkulatoren for pensjoner for 2021.

 

Andre skattekalkulatorer:

Skatteberegning 2021
Kalkulatoren beregner skatten din for skatteåret 2021. Gjelder for lønnsmottakere, uføretrygdede og næringsdrivende.

Skatteberegning 2020
Kalkulatoren beregner skatten din for skatteåret 2019. Gjelder for lønnsmottakere, uføretrygdede og næringsdrivende.

Pensjonsskattekalkulator 2021
Kalkulatoren beregner pensjonsskatten din for skatteåret 2021.

Pensjonsskattekalkulator 2020
Kalkulatoren beregner pensjonsskatten din for skatteåret 2019.