Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Merverdiavgift legges på varen eller tjenesten pris. Satsene for merverdiavgift varierer fra null til 25 prosent.

Den generelle mva-satsen er i dag 25 prosent. Men det er lavere mva på andre områder.

I forbrukerforhold skal prisen alltid inkludere mva. I næringssammenheng oppgis prisen uten mva inkludert.

Merverdiavgift legges til varens pris. På varens innpris må det tillegges merverdiavgift på normalt 25 prosent, som er den vanlige satsen på merverdiavgiften. En vare som har en innpris 100 kroner, vil koste 125 kroner når mva legges til. Varens pris har dermed en mva–andel på 20 prosent siden mva-andelen er 25/125 kroner.

Dette er satsene for merverdiavgift:

 • 0 prosent: Aviser, bøker
 • 12 prosent: Persontransport, overnatting
 • 15 prosent: Mat
 • 25 prosent: Resten

Dette er fritatt for mva

Aviser: Omsetning av aviser som er trykt på papir og som utkommer regelmessig med minst ett nummer ukentlig, er fritatt for merverdiavgift.

Elektroniske nyhetstjenester: Omsetning av elektroniske nyhetstjenester er fritatt for merverdiavgift.

Tidsskrift: Omsetning av tidsskrift som hovedsakelig omsettes til faste abonnenter eller som hovedsakelig deles ut til foreningsmedlemmer, er fritatt for merverdiavgift i siste omsetningsledd. Omsetning av tidsskrift med overveiende politisk, litterært eller religiøst innhold, er fritatt for merverdiavgift i siste omsetningsledd.

Bøker: Omsetning av bøker, er fritatt for merverdiavgift i siste omsetningsledd. Fritaket gjelder tilsvarende for parallellutgaver av bøker utgitt som lydbøker.

Elektrisk kraft mv. til husholdningsbruk i Nord-Norge: Omsetning av elektrisk kraft og energi levert fra alternative energikilder til husholdningsbruk i fylkene Finnmark, Troms og Nordland.

12 prosent merverdiavgift

På disse tjenestene er det 12 prosent merverdiavgift:

 • Persontransport (f.eks. buss, tog, trikk, taxi,)
 • Hotellovernatting (gjelder hotellvirksomhet og lignende virksomhet, fast eiendom til camping, hytter ferieleiligheter og annen fritidseiendom
 • Kinoforestillinger
 • Museer 
 • Fornøyelsesparker
 • Idrettsarrangementer

15 prosent merverdiavgift

Varer anses som næringsmidler dersom de har en kvalitet som gjør at de er egnet til å konsumeres av mennesker og

Dette er ikke regnet som næringsmidler:

 • Legemidler
 • Tobakksvarer
 • Alkoholholdige drikkevarer på over 0,7 volumprosent alkohol

Varer og tjenester utenfor mva-området

Det er en rekke varer og tjenester som ikke berøres av merverdiavgiften. Med andre ord er det null i merverdiavgift på dette.

Dette gjelder varer og tjenester som:

 • Finansieringstjenester (f.eks renter)
 • Forsikring
 • Andre finansielle tjenester (f.eks. forvaltningshonorar på fond)
 • Sosiale tjenester (f.eks barnehage/barnepass)
 • Helsetjenester (bl.a. lege, tannlege, fysioterapeut, kiropraktor
 • Kulturelle tjenester (f.eks teater, opera, ballett)
 • Undervisningstjenester (f.eks. skoleundervisning, kjøreopplæring)

Eksempler på merverdiavgift

Når en vare selges til forbrukere er prisen alltid inkludert mva. Andelen mva er ikke 25 prosent av varens utsalgspris, men 20 prosent. Når en vare selges for 125 kroner er grunnlaget for å legge på mva 100 kroner. Tillagt mva blir da utsalgsprisen 125 kroner.

Dette er mva-andelen i de forskjellige mva-satsene for et beløp på 1000 kroner:

MVA-prosent mva i kr Mva i % av utsalgspris
25 prosent mva 200 20,00%
15 prosent mva 130 13,04%
12 prosent mva 107 10,71%

Slik er gangen i merverdiavgift

Systemet for merverdiavgift er at man legger til merverdiavgift for det beløpet varen eller tjenesten har økt med ved innkjøp og salg.

Når en bedrift selger en mva-pliktig vare legges det til mva på varens pris. Samtidig trekkes det fra inngående mva hvis dette er en innkjøpt vare som videreselges.

Slik vil mva bli beregnet ved kjøp og videresalg av en vare.

Salg Salgspris ex mva mva ut mva inn Netto
Salg 1 100 000 25 000 0 25 000
Salg 2 150 000 37 500 25 000 12 500
Salg 3 250 000 62 500 37 500 25 000

Av tabellen ser du at merverdiavgiften av salgsprisen på 250.000 kroner er 62.500 kroner. Dette tilsvarer summen av de tre nettopostene.

Merverdiavgiftskalkulator

Kalkulatoren beregner hvor stor andel merverdiavgiften har av varens pris. Eller du kan regne ut hvor mye mva som må legges til varens innpris.

Her finner du merverdiavgiftskalkulatoren.

 

Se også:

Oversikt over avgifter i Norge

Kalkulator:

Skatte- og avgiftsberegning 2023
Kalkulatoren beregner hva du totalt betaler i skatter og avgifter. Her kan du legge inn data slik at kalkulatoren kan beregne eksakt hva du betaler i alle typer avgifter, og skatt.

Eksterne sider:

Skatteetaten - Merverdiavgift

Merverdiavgiftsloven