Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Kalkulatoren kan brukes av både lønnsmottakere, uføretrygdede og selvstendig næringsdrivende.

Les mer om bruken av kalkulatoren under.

Skattekalkulator 2019
Rett til Finnmarksfradrag
 
Sivilstand
 
FORMUE:    
Netto formue  
Netto formue ektefelle  
INNTEKTER:    
Lønn  
Uføretrygd  
Rente- og kapitalinntekter  
Utbytte og aksjegevinst/ tap (utover skjermingsfradrag)  
Øvrig inntekt  
Næringsinntekter:    
Personinntekt jord/skog/fiske  
Personinntekt annen næring   
Overskudd av næringsvirksomhet  
Underskudd av næringsvirksomhet  
Barns inntekter (som er 13 til 16 år):    
Lønnsinntekt  
Barnepensjon  
Sum inntekter  
FRADRAG:    
Minstefradrag  
Sparebeløp innen BSU-ordningen  
Fagforeningskontingent (maks 3850 kr)  
Pensjonsinnskudd jobb  
Gjeldsrenter  
Foreldrefradrag  (max 25000 for ett, 15.000 for påfølgende)  
Andre fradrag  
Særfradrag enslige forsørgere  
Reiseutgifter:    
  - Ant dager hjem/arbeid 1  
   - km tur/retur 1  
  - Ant dager hjem/arbeid 2  
   - km tur/retur 2  
Besøksreiser i hjemmet  
Bompenger og fergeutg (over 3.300 kr)  
Sum reiseutgifter  
Sum fradrag  
Grunnlag skatt til stat , kommune og fylket  
Skatteberegning:    
Trygdeavgift:  
Skatt på alminnelig inntekt:  
  - av dette til kommune og fylke   
  - av dette til fellesskatt  
Trinnskatt  
Formuesskatt:  
  - av dette til stat  
  - av dette til kommune  
BSU-fradrag  
     
Sum skatt  
I prosent av inntekt er dette  
Trekkprosent 10,5 mnd  

Har du spørsmål eller andre kommentarer til kalkulatoren, send en epost til ansvarlig for utvikling av kalkulatoren Rune Pedersen.

Hjelp til skattekalkulatoren

Blå celler er felter som blir beregnet, og som du ikke kan endre direkte.

Hvis du er mottaker av alderpensjon eller AFP skal du bruke en annen kalkulator. Det samme gjelder hvis du har en kombinasjon av lønn og pensjon. Her finner du skattekalkulatoren for pensjoner for 2019.

Du trenger på ingen måte bruke alle postene i kalkulatoren for å regne ut skatten. Du kan for eksempel legge inn samleposter på lønn, renteinntekter og sum fradrag.

Du kan også legge inn beregningsgrunnlag for to personer. Også samboere kan legges inn felles.

Om utfyllingen

Velg først om du har rett til Finnmarksfradrag, (bosatte i Finnmark og Nord-Troms får ekstra fradrag, og noe lavere skattesatser), og sivilstand.

Deretter legger du inn de aktuelle inntekts,- og fradragstallene dine.

Utbytte og aksjegevinst /tap: Inntekten du legger inn her skal være etter at skjermingsfradraget er trukket fra. I 2019 skal slike inntekter ganges med en faktor på 1,44, slik at skatten i praksis blir 31,68 prosent. Dette gjør kalkulatoren automatisk. Hvis du har et netto tap på denne posten legger du inn et minustegn foran.

Næringsinntekter: Her er det viktig å huske på at du må legge inn resultatet av inntekten din to steder. Først må du legge inn personinntekten din, som er grunnlaget for bruttoskattene trygdeavgift og trinnavgift. Deretter må du legge inn overskuddet/underskuddet av næringen

Særfradrag enslige forsørgere: Husk på at enslige forsørgere kan trekke fra 51.804 som «Særfradrag for enslige forsørgere».

Sum skatt: Kalkulatoren oppgir tall for hovedskattene: Trygdeavgift, skatt på alminnelig inntekt (nettoinntekten), trinnkatt og formuesskatt, og sum skatt.

Nederst oppgis den totale skatten i prosent av lønnen, og hvilken trekkprosent (skatten betales over 10,5 mnd) dette tilsvarer, og hvilken marginalskatt du får på neste krone tjent.

Les mer om skattesystemet for lønnsmottakere.

Enkel skattekalkulator: Et annet alternativ er å gå til kalkulatoren som kan brukes bare for lønnsinntekter. Denne kalkulatoren består bare av noen få poster som skal fylles ut. Her finner du denne kalkulatoren.

 

Andre skattekalkulatorer:

Skatteberegning 2019 sammenlignet med 2018
Sammenlign hva du må betale i skatt for 2019 og 2018. Her er de to skatteårene gjort direkte sammenlignbare, slik at du kan se eksakt hvordan du kommer ut av statsbudsjettet.

Skatteberegning 2020
Kalkulatoren beregner skatten din for skatteåret 2020. Gjelder for lønnsmottakere, uføretrygdede og næringsdrivende.

Skatteberegning 2018
Kalkulatoren beregner skatten din for skatteåret 2018. Gjelder for lønnsmottakere, uføretrygdede og næringsdrivende.

Skatteberegning 2017
Kalkulatoren beregner skatten din for skatteåret 2017. Gjelder for lønnsmottakere, uføretrygdede og næringsdrivende.

Skatteberegning 2016
Kalkulatoren beregner skatten din for skatteåret 2016. Gjelder for lønnsmottakere, uføretrygdede og næringsdrivende.

Skatteberegning 2015
Kalkulatoren beregner skatten din for skatteåret 2015. Gjelder for lønnsmottakere, uføretrygdede og næringsdrivende.

Pensjonsskattekalkulator 2019
Kalkulatoren beregner pensjonsskatten din for skatteåret 2019.

Pensjonsskattekalkulator 2018
Kalkulatoren beregner pensjonsskatten din for skatteåret 2018.

Pensjonsskattekalkulator 2017
Kalkulatoren beregner pensjonsskatten din for skatteåret 2017.