Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

I forbindelse med verdsettelsesrabatten på enkelte formuesobjekter kan ikke all gjeld trekkes fra.

Det er en rekke aktiva som i 2023 og 2024 får en verdsettelsesrabatt på 20 prosent. Andelen gjeld får også samme "rabatt".

Aktiva som har en verdsettelsesrabatt på 20 prosent i 2023 og 2024:

  • Aksjefond
  • Aksjer som er børsnotert
  • Aksjer som ikke er børsnotert
  • Aksjesparekonto
  • Aksjefond
  • Fondskonto - forholdsmessig andel aksjer
  • Kombinasjonsfond - forholdsmessig andel aksjer
  • Andeler i deltakerlignede selskap
  • Egenkapitalbevis
  • Næringseiendom

Driftsmidler har en verdsettelsesrabatt på 30 prosent.

Sekundærbolig får ingen verdsettelsesrabatt.

Les mer om verdsettelsesrabatt.

Forholdsmessig gjeld kan ikke trekkes fra

Gjelden som blir tilordnet aktivaene med verdsettelsesrabatt skal også reduseres med den tilsvarende verdsettelsesrabatten. Da skal gjelden fordeles mellom aktivaene som ikke har verdsettelsesrabatt, og de med. Denne fordelingen skal skje etter markedsverdien. Det betyr at bolig og fritidseiendommer i denne beregningen skal settes til markedspris.

Eksempel på tilordning av gjeld

Her har vi satt opp et eksempel på hvordan tilordningen av gjelden slår ut i 2023 og 2024. I 2023 og 2024 er verdsettelsesrabatten gått ned til 20 prosent

I dette eksemplet har aksjefond og aksjer verdsettelsesrabatt. Andelen av disse to aktivaene er på 12,4 prosent. Betydningen for gjelden er at 81.649 kroner ikke kan trekkes fra ved skattefastsettelsen. Effekten på formuesskatten er at den øker med 816 kroner.

Plassering Markedsverdi Formuesverdi
Bankinnskudd 500 000 500 000
Aksjefond 1 000 000 750 000
Aksjer 200 000 150 000
Bolig 8 000 000 2 000 000
Sum formue 9 700 000 3 400 000
Andel med verdsettelsesrabatt 12,4%
Gjeld 3 000 000 2 918 351
Formuesverdsettelse 6 700 000 3 481 649
Ikke fradragsberettiget gjeld 81 649
Effekt på formuesskatt 816

 

Se også:

Verdsettelsesrabatten i formue

Guide til aksjesparekonto

Skatt på aksjer og utbytte

Guide til fondskonto

Guide til aksjesparekonto

Kalkulator:

Formuesskattekalkulator
Kalkulatoren tar hensyn verdsettingsrabatter og tilordning av gjeld ved beregning av formuesskatten.