Slik skattlegges næringsdrivende.

Næringsdrivende må fylle ut næringsregnskapet, og legge dette inn i selvangivelsen. I tillegg må det legges inn personinntekten inn i selvangivelsen. Personinntekten tilsvarer næringsoverskuddet hvis det ikke er noen beregnet kapitalinntekt fra virksomheten.

Det er fire hovedgrupper av skatter for lønnsinntekter:

Trinnskatt og trygdeavgift beregnes av lønnen. Grunnlaget for beregning av skatt på alminnelige inntekt beregnes etter alle fradrag.

Se også:

Skatt på lønnsinntekt

Skatt på pensjonsinntekt

Skatt på uføretrygd

Trygdeavgift

Trygdeavgiften regnes av personinntekten din. Dette er en bruttoskatt, hvilke fradrag du har påvirker derfor ikke denne skatten.

For næringsdrivende er satsen høyere enn for lønnsmottakere. Satsen er på 11,4 prosent i 2017 og 2018. For lønnsmottakere er den på 8,2 prosent i 2017 og 2018.

Det skal ikke betales trygdeavgift hvis inntekten er under 54.650 kroner i 2017 og 2018. Samlet trygdeavgift skal heller ikke være mer enn 25 prosent av forskjellen mellom lønnsinntekten og 54.650 kroner.

Trinnskatt

Trinnskatten regnes av personinntekt. Det er det samme grunnlaget som trygdeavgiften.

Fra 2016 erstattet trinnskatt toppskatten. Det er den samme typen skatt som toppskatten, men siden innslagspunktene begynner på et lavt nivå kan den ikke hete toppskatt.

Dette er satsene og innslagspunktene for trinnskaten i 2017 og 2018:

2017 2018
Trinnene Sats Trinnene Sats
164 100 0,93% 169 000 1,40%
230 950 2,41% 237 900 3,30%
580 650 11,52% 598 050 12,40%
934 050 14,52% 962 050 15,40%

Du betaler altså denne skatten innenfor hvert enkelt trinn. Har du en inntekt på 600.000 kroner betaler du 1,40 prosent og 3,30 prosent innenfor de to første trinnene. Satsen på 12,40 prosent betaler du fra 598.050 kroner til 600.000 kroner.

Hvilke fradrag du har er uten betydning for utregningen av denne skatten.

Det er ingen forskjell mellom skatteklasse 1 og 2.

Personer bosatt i Finnmark og Nord-Troms betaler bare 9,52 prosent ikke 11,52 prosent i 2017. (10,40 prosent ikke 12,40 prosent i 2018) på trinn 3. På resten av trinnene betaler de det samme som andre

Formuesskatt

Formuesskatt betales både til stat og kommune. Grunnlaget for skatten er netto formue per 31.12.

Ektefeller har hver sine fribeløp, men fribeløpene kan overføres til ektefelle. Dette er satsene for 2017 og 2018:

Ugifte/Klasse2 Ektefeller Skatteprosent
Til kommunen:
0 – 1.480.000 0 -2.960.000 0,00%
1.480.000 og over 2.960.000 og over 0,70%
Til staten:
0 – 1.480.000 0 – 2.960.000 0,00%
1.480.000 og over 2.960.000 og over 0,15%

Ektefeller får altså doble kvoter. Samlet sett betaler de dermed ikke formuesskatt før de har en nettoformue på 2,96 millioner kroner i 2017 og 2018.

Ulike fordelinger får dermed ingen betydning for den samlede formuesskatten. Bare hvem av ektefellene som får formuesskatten utlignet på seg

Skatt på alminnelig inntekt

Alminnelig inntekt kan ses på som en nettoinntekt, det vil si etter at alle fradrag er gjort. Satsen er 24 prosent i 2017, og 23 prosent i 2018.

Når denne skatten beregnes trekkes det først fra et «personfradrag». Dette fradraget ser du ikke selvangivelsen. Fradraget er på 53.150 kroner i skatteklasse 1 i 2017, i 2018 på 54.750 kroner

På næringsinntekter gis det ikke minstefradrag. For lønnstakere er dette på 45 prosent av lønnen i 2017 og 2018. Det maksimale fradraget er 94.750 kroner i 2017, og 97.610 kroner i 2018. 

Her finner du oversikt over skattesatsene og fradragsbeløp.

Skatteeksempler

Slik blir skatten på fire forskjellige næringsinntekts-nivåer. Her er det forutsatt at personinntekten er den samme som næringsoverskuddet.

Tabellen viser også personfradraget, og dermed hva som er det reelle grunnlaget for å regne ut skatt på alminnelig inntekt. 

Tallene gjelder for 2018.

Næringsinntekt 250 000 450 000 650 000 1 000 000
Minstefradrag 0 0 0 0
Alminnelig inntekt 250 000 450 000 650 000 1 000 000
Personfradrag 54 750 54 750 54 750 54 750
Skattegrl. Alm inntekt 195 250 395 250 595 250 945 250
Skatteberegning:        
Trygdeavgift 28 500 51 300 74 100 114 000
Trinnskatt 1 364 7 964 19 291 63 830
Skatt på alminnelig inntekt 44 908 90 908 136 908 217 408
Sum skatt 74 772 150 172 230 299 395 238
Skatteprosent 29,9 % 33,4 % 35,4 % 39,5 %

Her finner du en oversikt over skatteprosenter på forskjellige lønnsnivåer.

 

Les mer om skattlegging:

Skatt på lønnsinntekt
Slik skattlegges lønnsinntekter

Skatt på pensjonsinntekt
Slik skattlegges pensjonsinntekter.

Skatt på uføretrygd
Slik skattlegges uføretrygd.

Barn, skatt og skattemelding
Aldergrensene for barn og skattemelding.

Skattesatsene
Oversikt over hvilke skattesatser og fradragssatser som gjelder.

Skatteprosenter
Dette er skatteprosentene på forskjellige inntektstrinn.

Kalkulatorer:

Skatteberegning 2018
Kalkulatoren beregner skatten din for skatteåret 2018. Gjelder for lønnsmottakere, uføretrygdede og næringsdrivende.

Skatteberegning 2017
Kalkulatoren beregner skatten din for skatteåret 2017. Gjelder for lønnsmottakere, uføretrygdede og næringsdrivende.