Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Slik skattlegges næringsdrivende.

Næringsdrivende må fylle ut næringsregnskapet, og legge dette inn i skattemeldingen. I tillegg må det legges inn personinntekten inn i skattemeldingen. Personinntekten tilsvarer næringsoverskuddet hvis det ikke er noen beregnet kapitalinntekt fra virksomheten.

Det er fire hovedgrupper av skatter for lønnsinntekter:

Trinnskatt og trygdeavgift beregnes av lønnen. Grunnlaget for beregning av skatt på alminnelige inntekt beregnes etter alle fradrag.

Se også:

Skatt på lønnsinntekt

Skatt på pensjonsinntekt

Skatt på uføretrygd

Trygdeavgift

Trygdeavgiften regnes av personinntekten din. Dette er en bruttoskatt, hvilke fradrag du har påvirker derfor ikke denne skatten.

For næringsdrivende er satsen høyere enn for lønnsmottakere. I 2023 er satsen er på 11,1 prosent. For lønnsmottakere er den på 7,9,0 prosent. I 2024 går satsene ned til 11,0 prosent, og 7,8 prosent.

Det skal ikke betales trygdeavgift hvis inntekten er under 69.650 kroner i 2023 og 2024. Samlet trygdeavgift skal heller ikke være mer enn 25 prosent av forskjellen mellom lønnsinntekten og 59.650 kroner.

Trinnskatt

Trinnskatten regnes av personinntekt. Det er det samme grunnlaget som trygdeavgiften.

Dette er satsene og innslagspunktene for trinnskaten i 2023 og 2024:

2023 2024  
Trinnene Sats Trinnene Sats  
1 0,00% 1 0,00%  
198 350 1,70% 208 050 1,70%  
279 150 4,00% 292 850 4,00%  
642 950 13,50% 670 000 13,60%  
926 800 16,50% 937 900 16,60%  
1 500 000 17,50% 1 350 000 17,60%  

Du betaler altså denne skatten innenfor hvert enkelt trinn. Har du en inntekt på 675.000 kroner i 2024, betaler du 1,70 prosent og 4,00 prosent innenfor de to første trinnene. Satsen på 13,50 prosent betaler du fra 670.000 kroner til 675.000 kroner.

Hvilke fradrag du har er uten betydning for utregningen av denne skatten.

Personer bosatt i Finnmark og Nord-Troms betaler bare 11,6 prosent ikke 13,6 prosent i 2024. på trinn 3. På resten av trinnene betaler de det samme som andre.

Formuesskatt

Formuesskatt betales både til stat og kommune. Grunnlaget for skatten er netto formue per 31.12.

Ektefeller har hver sine fribeløp, men fribeløpene kan overføres til ektefelle. Dette er satsene for 2024 og 2023:

Formuesskatt i 2023 og 2024
 
Ugifte Ektefeller samlet Skatteprosent
Til kommunen:    
0 – 1.700.000 0 -3.400.000 0,00%
1.700.000 og over 3.400.000 og over 0,70%
Til staten:    
0 – 1.700.000 0 – 3.400.000 0,00%
1.700.000 – 20 millioner 3.400.000 – 40 millioner 0,30%
20 millioner og over 40 millioner og over 0,40%

Ektefeller får altså doble kvoter. Samlet sett betaler de dermed ikke formuesskatt før de har en nettoformue på 3,4 millioner kroner i 2023 og 2024.

Ulike fordelinger får dermed ingen betydning for den samlede formuesskatten. Bare hvem av ektefellene som får formuesskatten utlignet på seg.

Skatt på alminnelig inntekt

Alminnelig inntekt kan ses på som en nettoinntekt, det vil si etter at alle fradrag er gjort. Satsen er 22 prosent i 2023 og 2024.

Når denne skatten beregnes, trekkes det først fra et «personfradrag». Dette fradraget ser du ikke skattemeldingen. Fradraget er på 79.600 kroner i 2023, i 2024 på 88.250 kroner.

Et annet hovedfradrag er minstefradraget. Dette får ikke næringsdrivende. For lønnsmottakere er dette i 2023 og 2024 på 46 prosent av lønnen. Det maksimale fradraget er 104.450 kroner i 2023 og 2024. 

Her finner du oversikt over skattesatsene og fradragsbeløp

 

Les mer om skattlegging:

Skatt på lønnsinntekt
Slik skattlegges lønnsinntekter

Skatt på pensjonsinntekt
Slik skattlegges pensjonsinntekter.

Skatt på uføretrygd
Slik skattlegges uføretrygd.

Barn, skatt og skattemelding
Aldergrensene for barn og skattemelding.

Skattesatsene
Oversikt over hvilke skattesatser og fradragssatser som gjelder.

Skatteprosenter
Dette er skatteprosentene på forskjellige inntektstrinn.

Kalkulatorer:

Skatteberegning 2023
Kalkulatoren beregner skatten din for skatteåret 2023. Gjelder for lønnsmottakere, uføretrygdede og næringsdrivende.

Skatteberegning 2024
Kalkulatoren beregner skatten din for skatteåret 2024. Gjelder for lønnsmottakere, uføretrygdede og næringsdrivende.