Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

De to aldersgrensene som gjelder for barns skattemelding er 13 år og 17 år.

Det er året barnet fyller år som avgjør hvordan skattemeldingen fylles ut. Alderen ved utgangen av året bestemmer. For skatteåret 2022 må altså barnet fylle 13 år i løpet av 2021 for å levere egen skattemelding. Men det er kun dersom Skatteetaten har registrert innrapporterte inntekter at skattemelding sendes ut.

Om barnet har frikort eller ikke spiller ingen rolle for reglene. Frikort betyr bare at man forventer en lønnsinntekt som er lavere enn frikortgrensen. Frikortet gjelder derfor for alle det er relevant for.

Fra barnet er 13 år har det lov å ta lønnet arbeid utover småjobber.

Se tabellen under for hvilke aldersgrenser som gjelder for levering av skattemeldingen:

Alder den 31.12 i skattefastsettelsesåret I skattemelding
Under 13 år Inntekt og formue føres i foreldrenes skattemelding
13 år-16 år Inntekt føres i barnets skattemelding. Formue og renter føres i foreldrenes skattemelding.
17 år og over Både inntekter, formue og renter føres i barnets skattemelding
Det er kun dersom barn 13-16 år har inntekter som er innberettet at barnet vil motta skattemelding.

Foreldrenes skattemelding

Er barnet under 13 år, skal lønnsinntektene føres opp i skattemeldingen til den av foreldrene som tjener mest. Det gir samtidig et ekstra minstefradrag for barnas inntekt.

Når barnet er 13 år eller eldre føres inntektene i barnets skattemelding .

Er barnet under 17 år føres formue og renter i foreldrenes skattemelding. Er foreldrene gift eller samboere spiller det ingen rolle hvilken av foreldrene formues føres hos. Dersom skilte foreldre, føres formuen hos den som har hovedomsorgen.

Når barnet fyller 17 år leverer barnet skattemelding på samme måte som sine foreldre. I

 

Les også:

Lønn til barn i foreldrenes bedrift

Skatt på lønnsinntekt

Skattefrie småjobber

Skattesatsene
Oversikt over hvilke skattesatser og fradragssatser som gjelder.

Skatteprosenter
Dette er skatteprosentene på forskjellige inntektstrinn.

Kalkulatorer:

Skatteberegning 2024
Kalkulatoren beregner skatten din for skatteåret 2022. Gjelder for lønnsmottakere, uføretrygdede og næringsdrivende.

Skatteberegning 2023
Kalkulatoren beregner skatten din for skatteåret 2023. Gjelder for lønnsmottakere, uføretrygdede og næringsdrivende.