Dette er skatteprosentene på forskjellige pensjonsinntekter i 2017 og 2018.

En pensjonsinntekt på 250.000 kroner gir en skatteprosent på 8,0 i 2018. Dette gjelder hvis du ikke har noen fradrag (utover standardfradrag) eller andre påslag i inntekten. En pensjonsinntekt på 400.000 kroner gir en skatteprosent på 19,6.

Pensjonsinntekter har et skattefradrag (direkte i skatten) på inntil 29.940 kroner i 2017 - 29.950 kroner i 2018) Dette gjelder for pensjonsinntekter opp til 188.700 kroner i 2017, 193.250 kroner i 2018.

Les mer om hvordan pensjoner skattlegges.

Gjennomsnittsskatten er forskjellig fra marginalskatten. Hva du betaler i skatt på de neste pensjonskrone kan du lese mer om i «Marginalskatt på pensjonsinntekt».

Skatteprosenter 2018

I tabellen er det satt opp skatteprosenten til en rekke forskjellige inntekter varierende fra 150.000 kroner til 1 million kroner. Det er forutsatt at det ikke er noe fradrag eller inntektspåslag utover standardfradragene.

Netto inntekt er lønnsinntekt fratrukket skatt.

Skatteprosent er skatten delt på inntekt.

Du kan beregne skatten med Pensjonskattekalkulatoren for 2018.

Pensjon Skatt Netto inntekt Skatte prosent
150 000 0 150 000 0,0 %
175 000 0 175 000 0,0 %
200 000 834 199 566 0,4 %
250 000 19 929 230 071 8,0 %
300 000 41 149 258 851 13,7 %
350 000 59 849 290 151 17,1 %
400 000 78 549 321 451 19,6 %
450 000 97 249 352 751 21,6 %
500 000 115 949 384 051 23,2 %
550 000 134 131 415 869 24,4 %
600 000 150 009 449 991 25,0 %
700 000 190 509 509 491 27,2 %
800 000 231 009 568 991 28,9 %
900 000 271 509 628 491 30,2 %
1 000 000 313 147 686 853 31,3 %

Skatteprosenter 2017

I tabellen er det satt opp skatteprosenten til en rekke forskjellige inntekter varierende fra 150.000 kroner til 1 million kroner. Det er forutsatt at det ikke er noe fradrag eller inntektspåslag utover standardfradragene.

Netto inntekt er lønnsinntekt fratrukket skatt.

Skatteprosent er skatten delt på inntekt.

Du kan beregne skatten med Pensjonskattekalkulatoren for 2017.

Pensjon Skatt Netto inntekt Skatte prosent
150 000 0 150 000 0,0 %
175 000 0 175 000 0,0 %
200 000 2 687 197 313 1,3 %
250 000 21 915 228 085 8,8 %
300 000 42 975 257 025 14,3 %
350 000 61 730 288 270 17,6 %
400 000 80 485 319 515 20,1 %
450 000 99 240 350 760 22,1 %
500 000 117 995 382 005 23,6 %
550 000 136 117 413 883 24,7 %
600 000 153 635 446 365 25,6 %
700 000 194 255 505 745 27,8 %
800 000 234 875 565 125 29,4 %
900 000 275 495 624 505 30,6 %
1 000 000 318 093 681 907 31,8 %

 

Les også:

Om skatt på pensjonsinntekt
Slik skattlegges pensjoner.

Skattesatsene
Oversikt over hvilke skattesatser og fradragssatser som gjelder.

Trinnskatt

Trygdeavgift

Alminnelig inntekt

Minstefradrag

Kalkulatorer:

Pensjonsskattekalkulator 2018
Kalkulatoren beregner pensjonsskatten din for skatteåret 2018.

Pensjonsskattekalkulator 2017
Kalkulatoren beregner pensjonsskatten din for skatteåret 2017.

Pensjonsskattekalkulator 2016
Kalkulatoren beregner pensjonsskatten din for skatteåret 2016.

Pensjonsskattekalkulator 2015
Kalkulatoren beregner pensjonsskatten din for skatteåret 2015.