Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Pass på å fordele rentefradraget riktig når du er samboer.

En del samboerpar som eier bolig - og dermed har tatt opp lån sammen - opplever at rentefradraget er feil oppført i skattemeldingen.

Selv om begge eier en like stor del av boligen, og har betalt like mye ned på lånet, kan ofte hele rentefradraget være ført opp i skattemeldingen til én av partene. Dette skyldes rett og slett at banken bare har rapportert om den ene av låntakerne til skattemyndighetene.

Hvis begge har en normal inntekt, vil verdien av rentefradraget totalt sett være den samme uansett fordeling.

Det er hvis den ene samboeren har en lav inntekt at man kan miste verdien av rentefradraget. Hvis den ene av samboeren har en nettoinntekt på 79.6000 kroner i 2023 vil ikke rentefradraget ha noen verdi. I 2024 er dette tallet økt til 88.250 kroner.

Ikke fritt frem for samboere

Til forskjell fra ektepar kan ikke samboere uten videre fordele rentefradraget som de selv ønsker.

For det første må begge samboerne stå som låntakere for at de skal kunne dele rentefradraget mellom seg. Dersom dere står som eier av en halvpart hver, deler dere også rentefradraget likt mellom dere i skattemeldingen.

Eier den ene parten for eksempel 60 prosent av boligen, og den andre 40 prosent, så fører den ene opp 60 prosent av gjeldsrentene i sin skattemelding, og den andre fører opp 40 prosent.

Må avtale skriftlig

I noen tilfeller kan det være at et samboerpar ønsker en annen fordeling av gjelden, for eksempel dersom en av partene har en langt høyere inntekt enn den andre. I såfall krever skattemyndighetene at paret lager en avtale - som beskriver hvordan partene deler gjelden mellom seg.

En slik avtale skal opprettes ved gjeldsopptakelse, den skal være underskrevet av begge parter og oversendes skatteetaten. Rentene skal fordeles i samme forhold som gjelden.

Det er ikke lov å gjøre endringer i denne avtalen uten at det også har skjedd reelle endringer i parets økonomi.

Hvis dere ikke retter

Dersom dere av en eller annen grunn ikke får rettet opp i skattemeldingen - og hele rentefradraget står oppført på én av dere - kan dere også gjøre det slik at den som har fått fradraget, kan overføre penger til den andre.

Dersom dere for eksempel har betalt 50.000 i renter, skal den som har fradraget oppført på seg ha igjen 22 prosent av dette - altså 11.000 kroner. Dette gjelder både for 2023 og 2024.

Er gjelden fordelt likt på dere, kan den som har spart 11.500 kroner i skatt, overføre 5.500 kroner - halvparten av fradraget - til den andre parten.

 

Se også:

Fordeling av inntekter og fradrag mellom ektefeller