Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Denne oversikten viser summen av kommunale avgifter i alle landets kommuner, tillagt eventuell eiendomsskatt i 2023.

Det skiller mange tusen kroner mellom to kommuner i samme fylke når man legger sammen de kommunale avgiftene og eventuell eiendomsskatt.

For å se på det totale kostnadsnivået i kommunene må vi legge sammen de kommunale utgiftene, og eiendomsskatten i kommunene. Det er en del kommuner som ikke har eiendomsskatt, slik at det står null i den kolonnen.

Den største praktiske nytten av disse listene er å se på kommuner som ligger nærme hverandre. Hvis en kommune for eksempel tar 10.000 kroner mer per år, er dette en kostnad som teller med i regnestykket om hvor du vil bo. Det er derfor god grunn til å sjekke tallene i de kommunene du kan tenke deg å bo.

Lenger ned finner du oversikten over totalsummen av dette i alle landets kommuner. Listene er sortert etter fylket, der kommunene er sortert etter avgiftsnivået. Da ser du enkelt forskjellene mellom dem i hvert fall innen fylket.

Her finner du hovedartikkelen om nivået på kommunale avgifter

Her finner du hovedartikkelen om nivået på eiendomsskatten

Om statistikkgrunnlaget

Undersøkelsen er bygget på elektroniske data innhentet gjennom KOSTRA (KOmmune-STat-RApportering), der kommunene har oppgitt gebyrsatser på tekniske tjenester som vann, avløp, renovasjon og feiing/tilsyn.

I kommuner der flertallet av abonnentene betaler vann- og avløpsgebyr etter faktisk forbruk er dette pris per kubikkmeter multiplisert med et forbruk på 175 kubikkmeter vann. For kommuner som har oppgitt at mindre enn 50 prosent bruker vannmåler, er satsen for en standardbolig på 120 kvadratmeter brukt. Antall kubikkmeter vann vil være avhengig av hva kommunen selv beregner som stipulert forbruk.

Renovasjonsgebyret måles ut fra et standard helårs abonnement, det mest benyttede i hver kommune.

For feie- og tilsynsgebyret er det brukt årlig pris for feiing og tilsyn med ett pipeløp.

Eiendomsskatten er oppgitt for en sentrumsnær bolig på 120 kvadratmeter.

Noen kommuner har ikke rapportert gebyrinntekter, og er da heller ikke med i beregningene.

20 billigste kommuner

Vevelstad i Nordland er landets billigste kommune med 10.468 kroner i kommunale avgifter, og ingen eiendomsskatt. Sandnes og Sola kommer på de neste plassene.

Sum kommunale gebyrer og e.skatt
Kommune Gebyrer E.skatt Sum 2022 Sum 2023
Vevelstad 10 468 0 12 155 10 468
Sandnes 11 555 0 10 200 11 555
Sola 11 590 0 8 605 11 590
Vinje 12 260 0 10 855 12 260
Ullensaker 12 804 0 10 974 12 804
Klepp 12 903 0 12 405 12 903
Årdal 9 834 3 200 11 204 13 034
Sandefjord 13 071 0 10 221 13 071
Bykle 13 366 0 13 738 13 366
Modalen 13 373 0 12 508 13 373
Bærum 13 463 0 11 856 13 463
Nannestad 13 613 0 13 459 13 613
Fjord 13 638 0 12 391 13 638
Aurland 13 743 0 13 638 13 743
Vanylven 13 760 0 13 525 13 760
Eidfjord 13 864 0 13 356 13 864
Lærdal 13 866 0 13 343 13 866
Sveio 13 890 0 12 946 13 890
Ørsta 11 875 2 160 13 759 14 035
Stavanger 11 328 2 772 14 948 14 100

20 dyreste kommuner

Tolga er den dyreste kommunen i landet med en totalkostnad på 43.066 kroner, som fordeler seg på 41.453 kroner i kommunale avgifter og 1.613 kroner i eiendomsskatt.

Sum kommunale gebyrer og e.skatt
Kommune Gebyrer E.skatt Sum 2022 Sum 2023
Gol 23 463 3 900 19 489 27 363
Ringerike 24 749 2 710 20 120 27 459
Ringsaker 22 978 4 760 25 324 27 738
Snåsa 23 266 4 500 25 518 27 766
Rakkestad 19 699 8 120 24 200 27 819
Lillehammer 19 239 8 600 22 078 27 839
Seljord 28 089 0 24 949 28 089
Engerdal 25 650 2 872 34 356 28 522
Rendalen 28 674 0 23 466 28 674
Rollag 24 933 3 780 25 236 28 713
Lierne 25 435 3 360 26 680 28 795
Skaun 21 438 7 380 25 102 28 818
Grue 25 536 3 696 21 928 29 232
Hurdal 27 984 3 100 31 195 31 084
Sigdal 29 859 1 242 28 343 31 101
Aremark 28 469 3 670 27 660 32 139
Sør-Aurdal 28 919 3 640 30 483 32 559
Marker 27 880 5 700 32 430 33 580
Flesberg 32 043 3 494 32 042 35 537
Tolga 41 453 1 613 27 562 43 066

Hvorfor er det forskjeller?

I gjennomsnitt er tjenestene klart billigere i store kommuner (tett befolket) på grunn av stordriftsfordelene. Listen gir derfor ikke et bilde av hvem som er «flinkest» av kommunene. Selv om en kommune tar lave gebyrer, er det derfor fullt mulig at den burde vært billigere.

I tillegg til forskjeller i antall husholdninger å fordele kostnader på, har de forskjellige kommunene helt forskjellige forutsetninger for hva det koster å bygge infrastrukturen. Det er vesentlig billigere for en kommune som har befolkningen tett sammen på et jorde, mot en langstrakt fjellkommune.

Selvkost

Prisen på disse kommunale tjenestene skal beregnes etter prinsippet om selvkost. Dette betyr at kommunen kan ikke kreve mer i betaling enn det det faktisk koster kommunen å tilby tjenesten.

Dette betaler du i kommunene

I kommuner der flertallet av abonnentene betaler vann- og avløpsgebyr etter faktisk forbruk er dette pris per kubikkmeter multiplisert med et forbruk på 175 kubikkmeter vann. For kommuner som har oppgitt at mindre enn 50 prosent bruker vannmåler, er satsen for en standardbolig på 120 kvadratmeter brukt. Antall kubikkmeter vann vil være avhengig av hva kommunen selv beregner som stipulert forbruk.

Renovasjonsgebyret måles ut fra et standard helårs abonnement, det mest benyttede i hver kommune.

For feie- og tilsynsgebyret er det brukt årlig pris for feiing og tilsyn med ett pipeløp.

Eiendomsskatten er for en sentrumsnær bolig på 120 kvadratmeter.

Listen under er sortert fylkesvis, så etter kostnadsnivå. I kolonnene oppgis det summen av kommunale avgifter (renovasjon, vann, avløp, og feiing). Til høyre for Sum oppgis hva eiendomsskatten er.

Se hele listen sortert etter kostnader

Se listen alfabetisk sortert

Sum kommunale gebyrer og e.skatt
Kommune Gebyrer E.skatt Sum 2022 Sum 2023
Agder
Arendal 16 051 5 148 18 693 21 199
Birkenes 19 774 5 290 23 596 25 064
Bygland 21 945 0 20 508 21 945
Bykle 13 366 0 13 738 13 366
Evje og Hornnes 17 554 0 16 576 17 554
Farsund 17 381 3 444 16 618 20 825
Flekkefjord 12 695 3 200 15 309 15 895
Froland 17 950 4 491 18 735 22 441
Gjerstad 21 611 3 084 22 973 24 695
Grimstad 13 445 4 940 16 648 18 385
Hægebostad 19 180 0 17 919 19 180
Iveland 17 301 256 22 476 17 557
Kristiansand 12 770 4 050 16 276 16 820
Kvinesdal 16 866 0 15 061 16 866
Lillesand 17 994 3 326 19 140 21 320
Lindesnes 15 813 3 700 17 201 19 513
Lyngdal 14 544 0 12 478 14 544
Risør 13 900 4 500 17 141 18 400
Sirdal 14 138 0 11 631 14 138
Tvedestrand 15 888 5 700 19 094 21 588
Valle 15 363 0 15 141 15 363
Vegårshei 19 701 4 000 22 369 23 701
Vennesla 15 050 3 600 17 638 18 650
Åmli 22 764 0 22 854 22 764
Åseral 19 180 0 18 908 19 180
Innlandet
Alvdal 17 860 2 128 14 078 19 988
Dovre 24 848 1 500 22 960 26 348
Eidskog 21 099 3 360 23 065 24 459
Elverum 14 945 5 595 17 970 20 540
Engerdal 25 650 2 872 34 356 28 522
Etnedal 18 790 2 784 20 141 21 574
Folldal 17 935 2 032 19 225 19 967
Gausdal 14 755 6 758 17 998 21 513
Gjøvik 13 368 4 332 15 362 17 700
Gran 17 949 2 275 17 947 20 224
Grue 25 536 3 696 21 928 29 232
Hamar 20 134 3 852 20 796 23 986
Kongsvinger 16 710 3 449 16 873 20 159
Lesja 17 045 924 14 967 17 969
Lillehammer 19 239 8 600 22 078 27 839
Lom 19 865 1 362 17 762 21 227
Løten 21 960 4 697 25 435 26 657
Nord-Aurdal 20 515 3 164 25 512 23 679
Nord-Fron 17 469 3 685 20 066 21 154
Nord-Odal 22 291 3 225 20 235 25 516
Nordre Land 21 563 3 185 23 989 24 748
Os 16 866 4 440 19 003 21 306
Rendalen 28 674 0 23 466 28 674
Ringebu 20 663 3 230 23 545 23 893
Ringsaker 22 978 4 760 25 324 27 738
Sel 24 516 2 509 24 131 27 025
Skjåk 16 813 0 16 081 16 813
Stange 21 931 4 212 23 116 26 143
Stor-Elvdal 15 848 2 968 17 377 18 816
Søndre Land 26 873 0 24 683 26 873
Sør-Aurdal 28 919 3 640 30 483 32 559
Sør-Fron 14 089 5 396 20 316 19 485
Sør-Odal 16 566 5 248 18 372 21 814
Tolga 41 453 1 613 27 562 43 066
Trysil 20 474 3 075 22 234 23 549
Tynset 18 859 4 452 23 190 23 311
Vang 19 224 0 18 549 19 224
Vestre Slidre 23 006 2 000 18 761 25 006
Vestre Toten 18 085 6 500 17 628 24 585
Vågå 20 793 5 500 20 688 26 293
Våler (Innlandet) 17 000 3 696 18 105 20 696
Østre Toten 21 251 5 782 22 686 27 033
Øyer 19 223 4 592 17 821 23 815
Øystre Slidre 20 298 2 400 19 230 22 698
Åmot 16 540 5 040 19 663 21 580
Åsnes 16 773 5 040 18 553 21 813
Møre og Romsdal
Aukra 16 311 0 14 871 16 311
Aure 12 805 1 300 12 950 14 105
Averøy 16 411 5 376 20 361 21 787
Fjord 13 638 0 12 391 13 638
Giske 12 620 6 700 19 766 19 320
Gjemnes 17 679 5 000 20 793 22 679
Hareid 17 715 3 275 20 366 20 990
Herøy (Møre og Romsdal) 14 954 0 14 535 14 954
Hustadvika 15 135 3 904 17 643 19 039
Kristiansund 17 096 6 112 20 972 23 208
Molde 11 575 8 000 10 838 19 575
Rauma 16 054 6 320 20 068 22 374
Sande 16 920 0 15 688 16 920
Smøla 21 505 0 21 044 21 505
Stranda 14 951 5 160 19 228 20 111
Sula 22 080 2 500 22 770 24 580
Sunndal 15 586 3 000 16 461 18 586
Surnadal 16 313 3 998 18 893 20 311
Sykkylven 15 699 2 650 19 771 18 349
Tingvoll 21 405 3 168 23 293 24 573
Ulstein 12 966 2 107 15 073 15 073
Vanylven 13 760 0 13 525 13 760
Vestnes 15 163 4 838 15 933 20 001
Volda 16 721 7 000 22 085 23 721
Ørsta 11 875 2 160 13 759 14 035
Ålesund 14 248 3 665 16 450 17 913
Nordland
Alstahaug 17 469 6 026 22 389 23 495
Andøy 12 981 3 110 12 514 16 091
Beiarn 22 536 0 19 199 22 536
Bindal 13 706 2 325 17 826 16 031
Bodø 11 516 5 710 17 902 17 226
Brønnøy 14 888 6 488 20 201 21 376
15 980 1 008 14 769 16 988
Dønna 13 458 2 957 15 227 16 415
Evenes 15 331 0 14 590 15 331
Fauske 15 541 4 700 16 873 20 241
Flakstad 23 405 2 422 24 052 25 827
Gildeskål 16 113 3 252 15 272 19 365
Grane 21 775 4 000 23 855 25 775
Hadsel 17 946 3 900 22 566 21 846
Hamarøy 17 708 3 458 18 073 21 166
Hattfjelldal 17 643 3 444 19 530 21 087
Hemnes 19 690 0 16 906 19 690
Herøy (Nordland) 14 734 2 100 17 006 16 834
Leirfjord 12 738 3 000 16 878 15 738
Lurøy 14 461 2 800 15 841 17 261
Lødingen 19 080 2 420 17 725 21 500
Meløy 16 609 0 14 291 16 609
Moskenes 11 800 2 352 14 152
Narvik 15 426 4 772 17 598 20 198
Nesna 22 343 2 621 22 931 24 964
Rana 14 949 3 500 14 952 18 449
Rødøy 18 979 0 15 444 18 979
Røst 18 441 1 694 20 733 20 135
Saltdal 18 450 2 200 17 363 20 650
Sortland 11 885 2 387 14 740 14 272
Steigen 14 653 3 360 16 419 18 013
Sømna 12 339 2 688 14 256 15 027
Sørfold 19 258 0 16 561 19 258
Træna 21 489 0 20 780 21 489
Vefsn 19 089 4 190 20 878 23 279
Vega 13 678 2 094 14 041 15 772
Vestvågøy 14 856 3 700 16 219 18 556
Vevelstad 10 468 0 12 155 10 468
Værøy 12 724 2 000 17 485 14 724
Vågan 15 191 6 000 17 163 21 191
Øksnes 14 453 0 14 868 14 453
Oslo
Oslo 16 656 5 603 16 430 22 259
Rogaland
Bjerkreim 17 400 4 000 20 838 21 400
Bokn 17 998 0 15 325 17 998
Eigersund 15 176 4 536 17 591 19 712
Gjesdal 13 315 3 000 15 360 16 315
Haugesund 13 091 4 320 16 565 17 411
Hjelmeland 17 598 3 038 18 812 20 636
14 820 0 11 208 14 820
Karmøy 14 780 1 962 13 278 16 742
Klepp 12 903 0 12 405 12 903
Kvitsøy 16 704 0 14 360 16 704
Lund 14 653 3 000 16 859 17 653
Randaberg 13 045 2 087 12 769 15 132
Sandnes 11 555 0 10 200 11 555
Sauda 19 619 2 688 17 134 22 307
Sokndal 14 778 1 960 16 244 16 738
Sola 11 590 0 8 605 11 590
Stavanger 11 328 2 772 14 948 14 100
Strand 17 465 3 265 18 582 20 730
Suldal 17 000 0 16 416 17 000
Time 15 335 0 11 875 15 335
Tysvær 19 768 0 18 949 19 768
Utsira 15 643 0 14 320 15 643
Vindafjord 17 001 5 152 19 320 22 153
Telemark og Vestfold
Bamble 16 490 3 486 18 095 19 976
Drangedal 22 190 4 800 24 991 26 990
Fyresdal 21 205 0 18 590 21 205
Færder 19 296 0 14 840 19 296
Hjartdal 23 778 2 688 24 892 26 466
Holmestrand 19 746 4 044 21 695 23 790
Horten 16 670 0 13 808 16 670
Kragerø 13 454 5 040 16 004 18 494
Kviteseid 22 400 0 19 244 22 400
Larvik 14 289 1 350 12 030 15 639
Midt-Telemark 15 726 5 700 21 199 21 426
Nissedal 17 818 2 100 16 450 19 918
Nome 14 864 3 704 18 811 18 568
Notodden 19 541 4 410 21 761 23 951
Porsgrunn 16 995 3 840 20 252 20 835
Sandefjord 13 071 0 10 221 13 071
Seljord 28 089 0 24 949 28 089
Siljan 16 253 4 100 18 475 20 353
Skien 15 365 5 460 15 805 20 825
Tinn 18 065 0 13 518 18 065
Tokke 19 836 0 19 099 19 836
Tønsberg 15 989 0 12 334 15 989
Vinje 12 260 0 10 855 12 260
Troms og Finnmark
Alta 15 704 3 696 18 854 19 400
Balsfjord 13 856 4 989 18 057 18 845
Bardu 13 641 2 856 11 219 16 497
Berlevåg 15 410 3 615 18 114 19 025
Båtsfjord 18 454 2 520 20 419 20 974
Dyrøy 15 138 0 12 178 15 138
Gamvik 25 265 0 22 629 25 265
Gratangen 21 163 0 22 044 21 163
Hammerfest 12 776 2 646 14 350 15 422
Harstad 17 391 3 726 19 387 21 117
Hasvik 15 849 0 14 641 15 849
Ibestad 17 650 1 450 17 610 19 100
Karasjok 18 785 0 16 905 18 785
Karlsøy 17 378 2 600 22 644 19 978
Kautokeino 17 276 1 085 20 455 18 361
Kvæfjord 18 128 4 013 19 003 22 141
Kvænangen 17 890 0 17 704 17 890
Kåfjord 19 544 0 22 738 19 544
Lavangen 18 508 0 14 343 18 508
Lebesby 22 555 0 23 386 22 555
Loppa 21 794 1 344 22 483 23 138
Lyngen 18 658 3 300 19 544 21 958
Målselv 15 021 4 312 16 691 19 333
Måsøy 17 839 2 400 19 674 20 239
Nesseby 20 006 0 14 856 20 006
Nordkapp 20 076 3 580 21 157 23 656
Nordreisa 19 309 3 200 22 554 22 509
Porsanger 18 381 5 712 20 218 24 093
Salangen 17 396 3 226 18 550 20 622
Senja 14 934 2 200 18 573 17 134
Skjervøy 15 731 6 000 19 584 21 731
Storfjord 19 546 0 18 458 19 546
Sør-Varanger 9 833 6 528 18 437 16 361
Sørreisa 14 443 0 16 056 14 443
Tana 22 415 3 308 19 953 25 723
Tjeldsund 16 706 0 17 604 16 706
Tromsø 15 505 4 796 18 621 20 301
Vadsø 14 243 2 100 16 042 16 343
Vardø 15 385 3 150 15 830 18 535
Trøndelag
Flatanger 13 539 2 850 16 389 16 389
Frosta 18 538 4 500 23 038
Frøya 17 670 0 18 026 17 670
Grong 17 670 7 000 22 263 24 670
Heim 18 616 4 000 19 185 22 616
Hitra 15 721 0 16 243 15 721
Holtålen 21 295 3 500 22 066 24 795
Høylandet 21 739 2 352 23 841 24 091
Inderøy 17 013 3 444 17 094 20 457
Indre Fosen 22 383 1 260 22 449 23 643
Leka 14 515 1 800 16 315
Levanger 16 363 5 300 19 183 21 663
Lierne 25 435 3 360 26 680 28 795
Malvik 15 758 7 686 19 804 23 444
Melhus 23 669 2 000 24 156 25 669
Meråker 17 490 0 15 010 17 490
Midtre Gauldal 16 146 4 620 19 560 20 766
Namsos 18 244 3 276 19 624 21 520
Nærøysund 15 813 2 500 18 343 18 313
Oppdal 14 969 3 449 16 457 18 418
Orkland 18 913 0 16 304 18 913
Osen 23 721 1 000 22 638 24 721
Overhalla 15 728 4 200 17 813 19 928
Rennebu 15 274 2 671 17 211 17 945
Rindal 20 795 2 632 22 412 23 427
Røros 14 938 4 838 17 953 19 776
Røyrvik 16 235 0 15 615 16 235
Selbu 26 126 0 22 868 26 126
Skaun 21 438 7 380 25 102 28 818
Snåsa 23 266 4 500 25 518 27 766
Steinkjer 15 219 10 878 13 014 26 097
Stjørdal 20 718 0 17 588 20 718
Trondheim 12 029 7 900 17 900 19 929
Tydal 24 820 0 23 223 24 820
Verdal 15 795 3 920 18 104 19 715
Ørland 17 110 0 14 128 17 110
Åfjord 17 030 0 16 661 17 030
Vestland
Alver 19 269 0 13 779 19 269
Askvoll 22 550 4 800 24 294 27 350
Askøy 24 670 0 20 383 24 670
Aurland 13 743 0 13 638 13 743
Austevoll 14 379 0 15 079 14 379
Austrheim 20 046 0 17 429 20 046
Bergen 11 013 6 800 15 366 17 813
Bjørnafjorden 22 538 0 20 135 22 538
Bremanger 19 899 2 696 21 420 22 595
Bømlo 16 016 5 000 18 688 21 016
Eidfjord 13 864 0 13 356 13 864
Etne 14 149 3 556 15 680 17 705
Fedje 18 963 0 15 873 18 963
Fitjar 21 403 2 820 21 424 24 223
Fjaler 16 888 4 396 19 095 21 284
Gloppen 17 494 4 500 18 654 21 994
Gulen 20 014 3 740 23 311 23 754
Hyllestad 24 584 2 688 22 128 27 272
Høyanger 17 168 668 15 457 17 836
Kinn 19 771 5 266 24 358 25 037
Kvam 20 225 2 880 17 403 23 105
Kvinnherad 16 483 0 16 635 16 483
Luster 15 583 0 15 509 15 583
Lærdal 13 866 0 13 343 13 866
Masfjorden 18 075 0 16 085 18 075
Modalen 13 373 0 12 508 13 373
Osterøy 13 499 5 400 17 355 18 899
Samnanger 17 903 1 750 20 728 19 653
Sogndal 15 188 0 14 535 15 188
Solund 20 859 2 400 21 959 23 259
Stad 20 035 5 500 22 496 25 535
Stord 18 494 2 491 20 212 20 985
Stryn 17 423 3 499 18 198 20 922
Sunnfjord 13 865 5 460 17 708 19 325
Sveio 13 890 0 12 946 13 890
Tysnes 16 293 4 032 19 493 20 325
Ullensvang 17 120 0 17 024 17 120
Ulvik 18 229 0 19 518 18 229
Vaksdal 11 910 6 900 15 983 18 810
Vik 17 559 2 352 21 023 19 911
Voss 16 038 4 746 17 844 20 784
Øygarden 18 270 0 15 269 18 270
Årdal 9 834 3 200 11 204 13 034
Viken
Aremark 28 469 3 670 27 660 32 139
Asker 16 930 0 14 456 16 930
Aurskog-Høland 17 618 3 000 17 809 20 618
Bærum 13 463 0 11 856 13 463
Drammen 17 389 0 15 823 17 389
Eidsvoll 18 731 3 750 16 819 22 481
Enebakk 21 819 0 20 729 21 819
Flesberg 32 043 3 494 32 042 35 537
Flå 14 978 2 200 16 369 17 178
Fredrikstad 13 401 5 312 17 108 18 713
Frogn 14 781 3 000 18 241 17 781
Gjerdrum 26 931 0 22 204 26 931
Gol 23 463 3 900 19 489 27 363
Halden 17 973 3 500 16 388 21 473
Hemsedal 13 533 4 162 20 021 17 695
Hol 16 921 2 470 18 034 19 391
Hole 16 105 0 13 911 16 105
Hurdal 27 984 3 100 31 195 31 084
Hvaler 21 160 6 100 20 989 27 260
Indre Østfold 18 144 0 14 175 18 144
Jevnaker 19 098 2 290 18 210 21 388
Kongsberg 12 244 3 660 14 044 15 904
Krødsherad 25 048 1 000 22 786 26 048
Lier 16 346 0 15 919 16 346
Lillestrøm 19 426 3 500 19 169 22 926
Lunner 17 245 3 900 24 405 21 145
Lørenskog 19 991 0 17 133 19 991
Marker 27 880 5 700 32 430 33 580
Modum 18 605 0 17 335 18 605
Moss 14 320 8 640 21 781 22 960
Nannestad 13 613 0 13 459 13 613
Nes 19 336 3 000 19 470 22 336
Nesbyen 18 549 4 300 18 324 22 849
Nesodden 23 080 0 18 201 23 080
Nittedal 17 880 6 230 21 430 24 110
Nordre Follo 20 224 0 16 616 20 224
Nore og Uvdal 20 499 0 16 739 20 499
Rakkestad 19 699 8 120 24 200 27 819
Ringerike 24 749 2 710 20 120 27 459
Rollag 24 933 3 780 25 236 28 713
Rælingen 15 191 0 13 416 15 191
Råde 16 969 6 730 20 590 23 699
Sarpsborg 16 363 5 774 17 983 22 137
Sigdal 29 859 1 242 28 343 31 101
Skiptvet 20 189 0 18 766 20 189
Ullensaker 12 804 0 10 974 12 804
Vestby 16 988 0 16 141 16 988
Våler (Østfold) 17 981 5 313 23 686 23 294
Øvre Eiker 17 018 0 14 106 17 018
Ål 18 223 1 960 19 566 20 183
Ås 15 636 5 257 16 325 20 893
Gjennomsnitt 17 759 2 644 18 451 20 404

 

Andre kommunebaserte tall:

Kommunale avgifter sortert etter kommunenavn

Kommunale avgifter sortert etter fylke

Kommunale avgifter - sortert etter avløpsavgiften

Kommunale avgifter - sortert etter feiegebyret

Kommunale avgifter - sortert etter renovasjonsgebyret

Kommunale avgifter - sortert etter vanngebyret

Eiendomsskatt i kommuner sortert alfabetisk