Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Europeisk helsetrygdkort dokumenterer at du har rett til å få dekket utgifter til nødvendig medisinsk behandling når du oppholder deg midlertidig i et annet EU/EØS-land eller Sveits.

Du har rett til behandling på lik linje med oppholdslandets borgere. Du får stønad etter reglene som gjelder i det landet du oppholder deg i. Du betaler samme egenandel som lokalbefolkningen betaler.

Helsetrygdekortet er ikke en erstatning for en reiseforsikring, det bare utfyller den. Kortet dekker for eksempel ikke ekstrautgifter for hjemreise. Eller tyveri av eiendeler, tap av reisegods, hjemtransport, tilkalling av familien og en rekke andre dekninger.

Den offentlig legehjelpen i EU/EØS og Sveits skåner deg fra de store økonomiske katastrofene. Det er tross alt sykehusutgifter som kan gi de største utleggene på ferie.

Du får dekket legeutgiftene, fratrukket egenandel, selv om du har glemt helsetrygdekortet, men da må du legge ut for betalingen først, og deretter få refundert utleggene når du kommer hjem. Søknad sendes da til Helse Norge.

Kan du derfor vurdere droppe reiseforsikringen? Svaret er ja, men helst ikke. Dropper du reiseforsikringen er du likevel uten dekning på følgende områder:  Reiseforsikring er heller ikke særlig dyr forsikring.

Utenfor EU/EØS og Sveits bør du under alle omstendigheter ha reiseforsikring. Langvarig opphold på sykehus kan gi millionregning!

Bruk av helsetrygdekortet når du har reiseforsikring

Reiseforsikring bør du altså ha på europaferien til tross for helsetrygdekortet, er Smarte Pengers råd. Spørsmålet er da om du i det hele tatt behøver helsetrygdekortet? Ordner reiseforsikringen opp i alt?

Svaret er ja. Med noen få unntak. Slik er fremgangsmåten når du behøver legehjelp:

Private sykehus/lege: Du viser reiseforsikringsbeviset og legen/sykehuset tar seg av forsikringsoppgjøret. Du behøver ikke legge ut for en krone. Reiseforsikringen har ingen egenandel på helsetjenester. Helsetrygdekortet skal ikke vises frem da det kun er relevant ved offentlige helsetjenester.

Offentlig sykehus/lege, hovedregel: I de aller fleste tilfeller behøver du bare å vise frem reiseforsikringsbeviset og legen/sykehuset tar seg av oppgjøret. Du behøver ikke legge ut for en krone. Reiseforsikringen har ingen egenandel på helsetjenester.

Offentlig sykehus/lege, noen unntak: Noen offentlige sykehus i Europa krever at det du har med deg det europeiske helsetrygdekortet når du innlegges på sykehuset, selv om du fremlegger gyldig reiseforsikringsbevis. Det kan også hende at enkelte krever deg for egenandelen. Og dersom du har glemt helsetrygdekortet kan det hende at enkelte krever deg for den fulle prisen. I begge tilfeller må du regne med å legge for den fulle prisen for den offentlige behandlingen. Når du kommer hjem sender du kvittering for den fulle utgiften til ditt forsikringsselskap. Forsikringsselskapet tar seg av oppgjøret. Men de aller fleste vil oppleve at man kun behøver å vise reiseforsikringsbeviset og slipper da å legge ut en krone.

App for helsetrygdekortet

Det finnes også en app med informasjon om helsetrygdkortet og nødvendig helsehjelp i Europa. Det er Europakommisjonen som har laget den nye applikasjonen for smarttelefoner og lesebrett. Den finnes på 25 språk, deriblant norsk, med informasjon om 27 land, inkludert Norge.

Du kan ikke laste ned helsetrygdkortet via appen. Den gir deg grunnleggende informasjon om hva slags helsehjelp du kan få med Europeisk helsetrygdkort og hvem du skal kontakte når du trenger nødvendig helsehjelp i det landet du oppholder deg i. Appen finner du i «App Store» eller «Play butikk» ved å skrive inn «European Health Insurance Card».

Bestille helsetrygdekortet

Du kan bestille kortet på nettet ved å logge inn med for eksempel BankID, eller ringe 800 43 573.

Kortet er gratis. I en husstand skal alle barn under 25 år ha eget kort. Har du for eksempel en familie på fire, må hver enkelt ha sitt eget kort. I Norden trenger du ikke å ha med kortet. Der har du rett til legehjelp uansett. Kortet gjelder i tre år.

Les mer om europeisk helsetrygdkort.

 

Les mer om reiseforsikring:

Guide til reiseforsikring

Test av reiseforsikring

Reiseforsikring - dekningsomfang

Reiseforsikring - finn beste pris