Søk SmartePenger Search Display a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Overforsikring kan være å ha unødvendige forsikringer, dobbelt opp av noen, eller å ha for høye forsikringsbeløp.

En eventuell overforsikring virker litt forskjellig avhengig av om det er personforsikring eller skadeforsikring.

På skadeforsikringer

Det er veldig vanlig at en forsikring har to varianter. En standarddekning, og en med en utvidet dekning. De fleste forsikringsselskapene tilbyr denne på bilforsikring, husforsikring og innboforsikring. Vurder derfor om du har behov for det som ligger i den utvidede dekningen.

skadeforsikringer hjelper det ikke å forsikre seg i flere selskaper, eller med for høye beløp. Du får ikke utbetalt erstatning flere ganger.

Er husert ditt forsikret med et for høyt beløp, eller har du forsikret innboet ditt med for høy sum, er grunnlaget for den premien du betaler for høy. Dette blir penger rett ut av vinduet fordi du ikke får mer igjen ved en skade.

Se innboforsikringskalkulatoren, der kan du beregne hva du bør forsikre innboet ditt ut fra antall rom, husstandsmedlemmer, og standarden på rommene. Hvis du er medlem av LO, har du en innboforsikring dekket gjennom fagforeningskontingenten. Hvis du for eksempel flytter sammen med noen, trenger ikke lenger vedkommende å ha en egen innboforsikring. 

bilforsikring kan du overforsikre deg ved at du har for lang kjørelengde. Kaskoforsikring på en gammel bil kan være unødvendig, fordi premien blir altfor høy i forhold til verdien på bilen. 

reiseforsikring er det mange som har flere enn én. Dette kan ha en reiseforsikring i ditt hovedforsikringsselskap, gjennom jobben, via yrkesorganisasjonen og gjennom et kredittkort. Faktisk er det nok en del som har fire reiseforsikringer.

Pass også på å ikke kjøpe avbestillingsforsikring når du bestiller en reise. Dette har du gjennom reiseforsikringen, og gjennom mange kredittkort hvis du betaler med det.

Når du leier bil blir du ofte sterkt oppfordret til å kjøpe en forsikring som dekker egenandelen ved skade. Denne egenandelen er dekket av mange reiseforsikringer, og noen kredittkort. På reiseforsikringen er det på den med utvidet dekning som dekker slike egenandeler. Egenandelsreduksjon på leiebil i reiseforsikring og kredittkort.

Unødvendige forsikringer

En ting er å forsikre seg flere ganger eller med for høye beløp. Det er langt flere som har unødvendige forsikringer. Dette er forsikringer som strengt tatt ikke er nødvendig å ha,

Trygghetsforsikringer er i de fleste tilfellene unødvendige. Det koster mye i forhold til verdien å kjøpe disse forsikringene. De fleste har råd til å kjøpe en ny tv til 5.000 kroner, og da må du vurdere om du vil betale en forsikring på kanskje 1000-1500 kroner i tilfelle noe skulle skje. Sørg heller for at du har forsikringene i orden i tilfelle verdier for flere hundre tusener - som bil, bolig og innbo - enn å sikre deg mot de minste økonomiske utfordringene.

På personforsikringer

På personforsikringer er det ingen samordning av forsikringene. Du kan ha flere forsikringer i forskjellige selskap der du får utbetalt alle sammen. Her må du bare beregne hvor stort forsikringsbehov du har, og justere beløpene ut fra det.

Pass spesielt på når du begynner å nærme deg 50 år. Da begynner personforsikringene å stige kraftig i pris. Med alderen er stigningen i premien økende både for livsforsikring og uføreforsikringer. Pass derfor på at du virkelig trenger disse beløpene. En uføreforsikring (engangsutbetaling) koster nesten tre ganger så mye for en femtiåring som for en førtiåring.

Den største grunnen til overforsikring på dette området er sannsynligvis at mange ikke vet hva de er forsikret for via arbeidsgiveren. Det er faktisk mange som ikke blir spurt av forsikringsselgerne hva de er forsikret for på jobben når de går gjennom forsikringsbehovet. Det du trenger å tegne selv vil i mange tilfeller kunne være null fordi du har dekning via arbeidsgiveren.

 

Se også:

Guide til reiseforsikring

Test av reiseforsikring

Reiseforsikring - dekningsomfang

Guide til bilforsikring

Test av bilforsikring