Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

På dyreforsikringer det store forskjeller både på pris og dekningsomfang.

Det blir stadig dyrere å ha et dyr i huset. Det blir stadig flere muligheter for å få dyret friskt med operasjoner og medisiner. Kostnaden går dermed stadig oppover, og den økonomiske belastningen blir større.

Innenfor dyreforsikring finnes det forsikring av hund, katt og hest, smådyr og fugl. 

De to viktigste dekningene på dyreforsikring er veterinærutgifter og dødsfall. Av andre hoveddekninger finnes medisin (kan være inkludert i veterinærutgifter), tap av bruksverdi, forsvinning, avl.

Det er veterinærutgiftene som er utgjør mesteparten av erstatningsbeløpene på dyreforsikring.

Ved sjekk av pris må du passe på at alle dekninger som du ønsker er med. Når du skal sammenligne prisen må du også ta i betraktning hvordan egenandelene beregnes. Mange vil bruke en dyreforsikring ofte, slik at egenandelen vil kan ha en ganske stor betydning for prisen (først og fremst på veterinærdekningen).

Når du tegner en forsikring, er det en karenstid på 20 dager.

En dyreforsikring kan kjøpes fra dyret er 0 dager til 2 måneder.

Normalt gjelder den i ett år i Europa.

Dekninger i dyreforsikringer

Dette er hoveddekningene på en dyreforsikring. Det varierer mellom selskapene om hvordan de enkelte selskapene plasserer de enkelte dekningen.

For hunder er det mange forskjellige raser. Disse kan ha visse ulikheter i vilkårene på hva som dekkes.

For katt går skillet mellom rasekatter og huskatter. Vanlige huskatter har en enklere dekning enn rasekatter.

For hest gjelder de samme dekningene. Siden hest i gjennomsnitt er dyrere og lever lenger, er beløp og aldere høyere her.

Veterinærutgifter

Du velger en viss forsikringssum som gjelder i løpet av en periode, ofte innen ett år.

Det varierer mellom selskapene hva som for eksempel er inkludert i veterinærforsikringen, eller må kjøpe som en tilleggsforsikring.

Det er vanlig at du kan velge flere forskjellige summer i løpet av et kalenderår som dekkes. Det ligger i området 1.000 til 50.000 kroner.

Normalt gjelder denne dekningen ut livet, i noen tilfeller til 10 til 12 år.

Noen av forsikringsselskapene tilbyr video-veterinær. På disse konsultasjonene er det ingen egenandel å betale.

Du må alltid betale en egenandel når du er hos veterinæren. Det er flere varianter av hvordan du skal betale egenandelen:

  • Et fast kronebeløp (kalt Fast beløp)
  • En fast prosentsats av erstatningssummen (kalt Fast prosent)
  • En minste egenandel, men en viss prosentsats hvis denne blir større (kalt Minimum)
  • Et fast kronebeløp, med tillegg av en fast prosentsats av erstatningssummen (kalt Tillegg)

I noen forsikringsselskap stiger egenandelen med alderen. Dette skjer normalt ved 7 års alder. Da går den prosentvise egenandelen opp

Det er normalt at du kan velge forskjellige egenandeler. Velger du høyere egenandel, vil prisen på forsikringen gå ned. Å øke egenandelen er mer og mer aktuelt med at forsikringsprisen er høyere.

Her kan du lese mer om egenandeler i dyreforsikring.

Hvilke elementer som inkluderes i veterinærutgiftene varierer mellom selskapene. Her er dekninger som alle eller noen dekker:

Behandling og undersøkelse hos veterinæren pga sykdom eller ulykke

Tannbehandling: Det vanligste er at tannbehandling som følge av ulykke dekkes. For eksempel at skadede tenner må trekkes.

Allergi: Utgifter i forbindelse med utredning av dette ink vaksine. Dette kan være begrenset inntil et eget beløp.

Korrigering av hud og slimhinner: Hvis dette har betydning for helse og funksjon.

Lidelser som hofteledddysplasi, albuledddysplasi, osteochondrose (forandring i knokler og brusk, patellaluksasjon (feilstilt kneskål). Her kan det være krav om at hunden skal være sammenhengende forsikret fra den er 4 måneder.

Dekning av korsbåndskade.

Fødsel: Fødselshjelp og keisersnitt ved sykdom eller ulykke. Eller at dyrets liv står i fare ved fødselen

Kastrering/sterilisering: Ved sykdom i kjønnsorganene

Dekning av kiropraktikk, fysioterapi og akupunktur. Dette kan være begrenset inntil et eget beløp.

Rehabilitering: Nødvendig opphold hos veterinær eller dyreklinikk. Dette kan også være et eget tillegg.

Dekning av spesialshampo og spesialfor. Her dekkes ofte halvparten av utgiftene.        

Dekning av CT og MR. Det kan være egne beløpsbegrensning på dette.

Valp: Det kan være to typer dekninger: Dekning av veterinærhjelp for at valpene skal overleve. Denne gjelder i 5 til 7 dager etter fødsel. Den andre varianten er at hver valp er forsikret for 6000 kroner, og gjelder fra 1 til 3 måneder etter fødsel.

Medisindekning

Mange slår beløpet som dekkes sammen med veterinærforsikringen. Noen selskaper har dette som en egen dekning.

Dette kan inkludere:

  • Reseptbelagte medisiner
  • Forbindingssaker
  • Annet utstyr som er skrevet ut av veterinæren som en følge av behandlingen

Dødsfall og avlivning

På livsforsikring kan du velge hvilket beløp du forsikre dyret for. Ved litt høyere beløp er det gjerne et krav om id-merking.
Livsforsikringen kan vare livet ut, eller etter at dyret har nådd en viss alder.

Livsforsikringen blir automatisk senket fra 6-7 års alder. Normalt er dette 20 prosent årlig fra denne alderen. Men det er visse forskjeller i nedtrappingen. Det betyr at etter noen få år er verdien svært lav. Det er vanlig at dyret er forsikret for en viss minsteverdi, i området 1500 til 5000 kroner.

Det er ingen egenandel på livsforsikring.

Denne dekningen inkluderer også kostnader til nødvendig avlivning i forbindelse med sykdom eller ulykke. Det kan være en aldergrense på denne dekningen.

Også kremering kan være dekket opptil et visst beløp.

Noen selskaper inkluderer og nedsatt bruksverdi og forsvinning under denne forsikringen. Hos andre må det kjøpes separat.

Slik er reglene for opphør av livsforsikring, og reduksjon i erstatningsbeløpet:

Opphør av livsforsikringen
Agria Dyreforsikring Livsforsikringen opphører fra og med hovedforfallsdagen det kalenderåret hunden fyller 8 år (raser i kategori A), 10 år (raser i kategori B) eller 12 år (raser i kategori C).
DNB – Fremtind Forsikring Opphørsalderen er avhengig av rasen. Disse er delt inn i tre, med opphør på 8 år, 10 år, og 12 år.
Eika Forsikring Opphørsalderen er avhengig av rasen. Disse er delt inn i tre, med opphør på 8 år, 10 år, og 12 år.
Frende Forsikring Opphører ved 10 år for hund og katt
Gjensidige Forsikring Opphørsalderen er avhengig av rasen. Disse er delt inn i tre, med opphør på 8, år, 10 år, og 12 år.
If Skadeforsikring Opphørsalderen er avhengig av rasen. Disse er delt inn i tre, med opphør på 8 år, 10 år, og 12 år.
JBF For hund og katt dekkes død til dyret har fylt 10 år
KLP Forsikring For hund og katt dekkes død til dyret har fylt 10 år
Landkreditt Forsikring Forsikringen opphører ved hovedforfall det året hunden eller katten fyller 10 år.
SpareBank 1 – Fremtind Opphørsalderen er avhengig av rasen. Disse er delt inn i tre, med opphør på 8 år, 10 år, og 12 år.
Storebrand Forsikring Dødsfall-/livsforsikringen opphører fra første forfall etter at dyret har fylt 11 år.
Tryg Forsikring For hund og katt dekkes død til dyret har fylt 12 år
Forsikringssum – reduksjon
Agria Dyreforsikring Fra og med det kalenderåret hunden fyller 7 år reduseres beløpet med 20 % per år ved hovedforfall. Forsikringssummen blir aldri lavere enn kr 5 000. Fra hovedforfallsdagen det kalenderåret hunden fyller 9 år settes forsikringssummen til maksimalt kr 10 000.
DNB – Fremtind Forsikring Fra hovedforfall det året dyret blir 5, 7 eller 9 år, avhengig av rase, settes forsikringssummen hvert år ned med 20 prosent. Forsikringssummen settes ikke lavere enn 1.500 kroner.
Eika Forsikring Fra hovedforfall det året dyret blir 5, 7 eller 9 år, avhengig av rase, settes forsikringssummen hvert år ned med 20 prosent.
Frende Forsikring Det gjøres 20 % fradrag i erstatning for hvert hele år hunden er eldre enn 7 år.
Gjensidige Forsikring Fra hovedforfall det året dyret blir 5, 7 eller 9 år, avhengig av rase, settes forsikringssummen hvert år ned med 20 prosent.
If Skadeforsikring Fra hovedforfall det året dyret blir 6, 8 eller 10 år, avhengig av rase, settes forsikringssummen hvert år ned med 20 prosent.
JBF For hund og katt opp til og med 7 år, settes forsikringsverdien lik forsikringssummen. Fra fylte 8 år gjøres et aldersfradrag på 10 % for hvert av de neste årene fram til og med fylte 10 år.
KLP Forsikring Står ikke noe om reduksjon
Landkreditt Forsikring Livsforsikringsbeløpet reduseres med 20 % per år på forfallsdagen fra og med det kalenderåret hunden fyller 7 år. Forsikringssummen settes ikke lavere enn kr 5.000.
SpareBank 1 – Fremtind Fra dyret fyller 7 år reduseres forsikringssummen med 20 % årlig, maksimalt 80 %.
Storebrand Forsikring Fra det året dyret fyller 8 år er erstatningen 90 % av forsikringssummen for død. Fra det året dyret fyller 9 år er erstat-ningen 75 % av forsikringssummen for død. For året dyret fyller 10 år er erstatningen 60 % av forsikringssummen for død.
Tryg Forsikring Fra hovedforfall det året dyret blir 6, 8 eller 10 år, avhengig av rase, settes forsikringssummen hvert år ned med 20 prosent. Minste erstatning etter aldersfradrag vil være 50 prosent av forsikringssummen, minimum 5.000 kroner.

Nedsatt bruksverdi

Erstattes ved sykdom eller ulykke på dyret. Hva en nedsatt bruksverdi betyr avhenger av hunden. Det kan være i form av dyret ikke kan brukes i avl. Eller det har spesielle egenskaper for eksempel som jakthund som ikke lenger fungerer som det skal.

Standarden her er at det utbetales maksimalt 50 prosent av forsikringssummen, avhengig av graden av nedsatt bruksverdi.

For katter er ikke dette aktuelt.

Forsvinning

Erstatning utbetales hvis dyret blir borte eller stjålet.

Forsvinningen må være meldt til forsikringsselskapet og politiet. Erstatningen utbetales fra 1 til 3 måneder etter at forsvinningen er meldt. Det kan være krav om at dyret må ha vært merket.

Denne forsikringen kan tegnes sammen med dødsfall.

Mer informasjon i forsikringsselskapene

Via lenkene under finner du mer informasjon i de enkelte forsikringsselskapene om dyreforsikring, og hvilke dyregrupper de forsikrer.

Forsikringsselskap Hund Hatt Hest Annet
Agria Dyreforsikring Hund Katt Hest Smådyr
DNB (Fremtind Forsikring) Hund Katt Hest
Eika Forsikring Hund Katt Hest
Frende Forsikring Hund Katt *
Gjensidige Hund Katt Hest Kjæledyr
If Hund Katt Hest
Jernbanepersonalets Forsikring Hund Katt Hest Fugl
KLP Hund Katt *
Landkredit Forsikring Hund Katt Hest
SpareBank 1 (Fremtind Forsikring) Hund Katt Hest
Storebrand Hund Katt *
Tryg Forsikring Hund Katt Hest

 

Se også:

Guide til bilforsikring

Test av bilforsikring

Guide til husforsikring

Test av husforsikring

Guide til innboforsikring

Test av innboforsikring

Guide til reiseforsikring

Test av reiseforsikring