Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

En hytteforsikring dekker forskjellige typer skader på selve hytta.

Mye av dekningene er de samme som du får på husforsikringen. Men det er gjerne noen sikkerhetsforskrifter som er strengere på denne typen forsikring. Den viktigste grunnen til dette er at en fritidsbolig står ubebodd store deler av året.

Dekningsomfanget på forsikringen er lavere enn på husforsikringen. Grunnen til det er at dette ikke er en helårsbolig, slik at behovet normalt er mindre. Sjekk derfor at vilkårene gir tilstrekkelig dekning for deg.

De fleste forsikringsselskapene har to dekningsvarianter. En med standarddekning, og en utvidet dekning. Du må sjekke om du trenger noen av dekningene i den utvidede dekningen. For eksempel hvis du leier ut hytta må du sjekke om dette er dekket av hytteforsikringen. Hvis den er dekket, må du også sjekke hvor lenge du kan leie ut.

Dette kan hytteforsikringen dekke

Dette er delt inn i tre deler:

 • Standdardekning
 • Utvidet dekning
 • Tilvalg

Hva som ligger av dekninger i de tre delen vil variere noe mellom selskapene.

Dette er de vanligste dekningene som gjerne ligger i standarddekningen.

 • Brann, lynnedslag og eksplosjon
 • Tyveri og skadeverk
 • Vann- og rørskader
 • Ansvar
 • Rettshjelp
 • Fullverdigaranti
 • Naurskade
 • Tapte utleieintekter
 • Hageanlegg
 • Offentlig påbud

Dette er ofte dekninger som ligger i den utvidede dekningen:

 • Følgeskader av håndverkerfeil
 • Skade på våtrom som følge av håndverkerfeil
 • Sopp og råteskade
 • Insektskader
 • Vanninntrengning fra tak, vegg, og bad
 • Tining utvendig ledning
 • Ombygging av bolig for rullestolbruker
 • Totalskade

Dette kan være tilleggsdekninger hos noen:

 • Skade fra insekter, skadedyr,
 • Sopp og råte (kan også ligge i utvidet dekning)
 • Vanninntrengning fra tak, vegg, og bad (kan også ligge i utvidet dekning)

Du kan lese mer i detalj om disse dekningstypene her.

Innboforsikring

Innboforsikringen dekker innbo og løsøre, altså de mer løse gjenstandene i en bolig. Bor du i en selveierleilighet eller borettslagsleilighet har trenger du ikke å forsikre selve boligen, den betaler du i fellesutgiftene eller husleien.

Innboforsikringen skal dekke verdien av alt løsøre i hjemmet. Her er du selv ansvarlig for at du har riktig forsikringsdekning. Hvis du forsikrer deg for lavt, risikerer du å ikke å få full erstatning. Prisen er en direkte funksjon av forsikringssummen.

Les: Guide til innboforsikring

Egenandeler på hytteforsikringen

Forsikringsselskapene gir rabatter hvis du høyner egenandelen. Jo dyrere hytte du forsikrer, jo mer sparer du på å høyne egenandelen.

Les mer om egenandeler.

Kalkulator: Beregn hvilken egenandel som kan lønne seg med Egenandelskalkulatoren.

Sikkerhetsrabatter på hytteforsikringen

Det finnes en rekke forskjellige tiltak og utstyr som gir sikkerhetsrabatter, spesielt på husforsikring.

Les mer om sikkerhetsrabatter

Samlerabatter på forsikring

Når du sjekker pris, må du også ta i betraktning samlerabattene. Forsikringsselskapene gir alt fra null til 20 prosent i samlerabatter.

Les mer om samlerabatter i forsikring.

Finn beste pris på hytteforsikringen

Når du skal finne den beste prisen på hytteforsikring er det ikke dermed sagt at det er forsikringen med den laveste prisen.

Først må du sørge for at hyttforsikringen har de dekningene som er nødvendige for deg.

Mer informasjon i forsikringsselskapene

Via lenkene under finner du mer informasjon i de enkelte forsikringsselskapene om hytteforsikring. Du kan også hente inn priser direkte fra nettet i de fleste forsikringsselskapene.

Forsikringsselskap Info
DNB (Fremtind Forsikring) Info
Eika Forsikring Info
Frende Forsikring Info
Gjensidige Forsikring Info
If Skadeforsikring Info
Jernbanepersonalets Forsikring Info
KLP Forsikring Info
Landkreditt Forsikring Info
SpareBank (Fremtind Forsikring) Info
Storebrand Forsikring Info
Tryg Forsikring Info
Water Circles Forsikring Info

 

Les mer om husforsikring:

Guide til husforsikring

Test av husforsikring

Egenandeler på husforsikringen

Samlerabatter
De fleste forsikringsselskapene gir samlerabatter hvis du har flere forsikringer i samme selskap. Her er oversikten over dem.

Kalkulatorer:

Egenandelskalkulator
Kalkulatoren beregner hvor stor egenandel det lønner seg å ha på forsikringen.

Innboforsikringskalkulator hytte
Kalkulatoren beregner hvor høy innboforsikringen bør være på hytta.