Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Her finner du lenker til alle vilkårene til de forskjellige skadeforsikringene i forsikringsselskapene.

Det er blitt enklere å sjekke priser på skadeforsikringer. Du har mulighet for å sjekke priser på flere selskaper på en gang, eller du kan sjekke priser på de fleste selskapene på nett. I tillegg kan du jo ringe dem.

Normvilkår

Finansportalen har i samarbeid med Finans Norge utarbeidet en norm for forsikringsvilkår for de enkelte forsikringsproduktene. Dette har de gjort på fire typer forsikringer. Normvilkårene er ment å skulle dekke de flestes sikkerhetsbehov. Fordelene ved normvilkårene er at det er en kjapp mulighet for å skaffe seg en dekningsoversikt på. Hvis du ikke har spesielle behov, vil et selskap som dekker normvilkårene etter all sannsynlighet dekke behovet ditt.

Du trenger ikke å se på de fulle vilkårene før du har et par tre aktuelle selskap. Se da spesielt etter områder du er litt i tvil om selskapet dekker behovet ditt.

Normvilkår finnes for disse forsikringene:

  • Bilforsikring
  • Innboforsikring
  • Reiseforsikring
  • Villaforsikring (husforsikring)

Her finner du normvilkårene.

Selskapenes vilkår

Under har vi satt opp en oversikt over hvor du finner vilkårene i de enkelte selskapene. De fleste selskapene har lagt ut vilkårene i sin helhet, men noen har bare lagt ut en viss oversikt over dekningsomfanget.

Under ser du en alfabetisk oversikt over forsikringsselskapene. Her er det med vilkår på de forsikringene som selskapet tilbyr.

Agria Dyreforsikring
Vilkår dyreforsikring
DNB (Fremtind Forsikring)
Vilkår husforsikring
Vilkår innboforsikring
Vilkår hytteforsikring
Vilkår bilforsikring
Vilkår MC-forsikring
Vilkår båtforsikring
Vilkår reiseforsikring
Vilkår dyreforsikring
Vilkår verdisakforsikring
Eika Forsikring
Vilkår husforsikring
Vilkår innboforsikring
Vilkår hytteforsikring
Vilkår bilforsikring
Vilkår MC-forsikring
Vilkår båtforsikring
Vilkår reiseforsikring
Vilkår dyreforsikring
Europeiske Reiseforsikring
Vilkår reiseforsikring
Frende Forsikring
Vilkår husforsikring
Vilkår innboforsikring
Vilkår hytteforsikring
Vilkår bilforsikring
Vilkår båtforsikring
Vilkår MC-forsikring
Vilkår reiseforsikring
Vilkår verdisakforsikring
Vilkår dyreforsikring
Gjensidige Forsikring
Dekning husforsikring
Dekning innboforsikring
Dekning hytteforsikring
Dekning bilforsikring
Dekning reiseforsikring
Dekning båtforsikring
Dekning MC-forsikring
Dekning dyreforsikring
Gouda Reiseforsikring
Vilkår
Hedvig
Vilkår husforsikring
Vilkår innboforsikring
Vilkår reiseforsikring
If Forsikring
Vilkår husforsikring
Vilkår innboforsikring
Vilkår hytteforsikring
Vilkår bilforsikring
Vilkår MC-forsikring
Vilkår båtforsikring
Vilkår verdisakforsikring
Vilkår dyreforsikring
Jernbanepersonalets Forsikring
Vilkår husforsikring
Vilkår innboforsikring
Vilkår hytteforsikring
Vilkår bilforsikring
Vilkår MC-forsikring
Vilkår reiseforsikring
Vilkår båtforsikring
Vilkår verdisakforsikring
Vilkår dyreforsikring
KLP Forsikring
Vilkår husforsikring
Vilkår innboforsikring
Vilkår hytteforsikring
Vilkår bilforsikring
Vilkår MC-forsikring
Vilkår båtforsikring
Vilkår verdisakforsikring
Vilkår dyreforsikring
Landkreditt Forsikring
Vilkår husforsikring
Vilkår innboforsikring
Vilkår hytteforsikring
Vilkår bilforsikring
Vilkår MC-forsikring
Vilkår båtforsikring
Vilkår verdisakforsikring
Vilkår reiseforsikring
Vilkår dyreforsikring
SpareBank 1 (Fremtind Forsikring)
Vilkår husforsikring
Vilkår innboforsikring
Vilkår hytteforsikring
Vilkår bilforsikring
Vilkår MC-forsikring
Vilkår båtforsikring
Vilkår reiseforsikring
Vilkår dyreforsikring
Vilkår verdisakforsikring
Storebrand Forsikring
Vilkår husforsikring
Vilkår innboforsikring
Vilkår hytteforsikring
Vilkår bilforsikring
Vilkår MC-forsikring
Vilkår båtforsikring
Vilkår reiseforsikring
Vilkår dyreforsikring
Vilkår verdisakforsikring
Tryg Forsikring
Vilkår husforsikring
Vilkår innboforsikring
Vilkår hytteforsikring
Vilkår bilforsikring
Vilkår MC-forsikring
Vilkår båtforsikring
Vilkår reiseforsikring
Vilkår verdisakforsikring
Vilkår dyreforsikring

 

Se også:

Test av bilforsikring

Test av husforsikring

Test av innboforsikring

Test av reiseforsikring

Smarte Penger vurderer reiseforsikringene ut fra pris og dekning

Hvordan sammenligne selskapene
Dette må du passe på når du skal sammenligne selskapene.

Samlerabatter
De fleste forsikringsselskapene gir totalkunderabatter hvis du har flere forsikringer i samme selskap. Her er oversikten over hvilke rabatter de gir.

Disse forsikringene trenger du mest
Slik skal du prioritere blant forsikringene.

Kalkulatorer:

Egenandelskalkulator
Kalkulatoren beregner hvor stor egenandel det lønner seg å ha på forsikringen.

Innbokalkulator
Beregn hva du bør forsikre innboet ditt for.

Innboforsikringskalkulator hytte
Kalkulatoren beregner hvor høy innboforsikringen bør være på hytta.