Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Dette må du sjekke når du skal velge båtforsikring.

Forsikring av fritidsbåt er ikke påbudt, men alle bør forsikre den. Foruten det økonomiske tapet du kan lide ved en ødelagt båt, kan du også komme i ansvar ved en ulykke.

Hvis du skal ta med båten utenlands må du passe på at forsikringen gjelder der du skal. Den kan for eksempel gjelde i bare Norden, eller hele Europa. Du må eventuelt kjøpe deg en ekstraforsikring som dekker dette.

Vær klar over at forsikringen normalt gjelder fullt ut i båtsesongen (mai til september). I vinterhalvåret gjelder forsikringen gjerne bare på opplagsplassen og transport til opplagsplassen.

Det kan være et krav om at båten skal være forsikret i småbåtregisteret eller Securmark.

Forsikringen gjelder ikke hvis du leier ut båten i en periode. Da må du kjøpe en tilleggsdekning, eller en forsikring som er beregnet for utleie

Dette må du sjekke på båtforsikringen

Disse punktene må du gjennom ved valg av båtforsikring:

 • Dekningsomfanget: Har forsikringen tilstrekkelig dekning for ditt behov. Se under for å se de aktuelle dekningene på båtforsikring. 
 • Pris: Sjekk prisen i flere selskaper. Prisforskjellene kan bli ganske store på litt dyrere båter. Her kan du sjekke priser på forsikringer.
 • Samlerabatter: Husk å ta hensyn til samlerabattene når du sammenligner prisene.
 • Egenandel: Sjekk hvor stor rabatt du får ved å øke egendelen.
 • Sikkerhetsrabatter: Sjekk om du har fått med deg sikkerhetsrabatter selskapet tilbyr.

Hoveddekningene på båtforsikring

Nedenfor har vi satt opp en oversikt over hvilke dekninger du kan få i forsikringsselskapene. Hva som ligger inne av dekninger i de enkelte hoveddekningene vil variere mellom selskapene.

 • Ansvar dekker det rettslige erstatningsansvaret for skade som båten påfører personer eller gjenstander. Denne dekningen koster svært lite. Det er ikke noe påbud om å tegne båtforsikring på samme måte som på bilen.
 • Tyveriforsikring dekker skade ved tyveri, forsøk på tyveri, samt hærverk. Båteier er blant annet pliktig til låse båten/utenbordsmotoren forsvarlig. Løst tilbehør må være innelåst i båten.
 • Brannforsikring: Brann dekker skader på båten som skyldes brann, lynnedslag eller eksplosjon. Båteier er blant annet pliktig til å ha godkjent brannslukningsutstyr.
 • Delkasko inneholder gjerne både ansvar og brann/tyveri og er basisdekningen. Kan også inneholde ulykkesforsikring og noen andre elementer.
 • Kasko: Du kan ha mer bruk for kaskoforsikringen enn du tror. Årsaken er at det skal til grov uaktsomhet fra en annens side, hvis en annen båteier skader båten din. Du kan være fullstendig uten skyld, og likevel vil ikke ansvarsforsikringen til skadevolderen gi deg erstatning.
 • Utvidet dekning (heter gjerne pluss/super/ekstra) som gir noen tilleggsdekninger og/eller større summer
 • Tilvalg: Det er også noen alternativer for tilvalg av dekninger. Dette kan for eksempel være maskinskade og ulykkesforsikring

Enkeltdekningene i båtforsikring utover ansvar /brann/tyveri

Dette er de aktuelle dekningene på båtforsikringen.

Det vil være forskjeller mellom selskapene om de har alle enkeltdekningene, eventuelt at de har en mindre dekning.

Bruk denne listen som en hjelp til å sjekke båtforsikringen du har, eller når du skal sammenligne flere.

 • Ansvar: Se over
 • Rettshjelp dekker kostnader i forbindelse med en rettslig tvist.
 • Tyveri: Se over
 • Brann: Se over
 • Båtredning: Kostnader i forbindelse med berging av båt (ink bergerlønn), eventuelt reparasjon på stedet.
 • Pesonredning: Kostnader i forbindelse med redning av personer i båten.
 • Bagasje/personlig løsøre: Dekker opp til et visst beløp av ting som er tatt ombord i båten. Forsikringen omfatter det normale utstyret ombord. Har du mer verdifulle gjenstander må de forsikres spesielt.
 • Fastmontert utstyr: Dekker opp til et visst beløp fastmontert utstyr i båten.
 • Brudd på mast eller bom: Dekning av skade.
 • Jolle: Erstatter skade på jolle og utendørs motor. Gjelder gjerne opp til et visst beløp.
 • Ekstra motor: Dekker kostnaden ved skadet eller tapt ekstra motor.
 • Drivstoffskader: Dekker feilfylling av drivstoff, infisert drivstoff, som for eksempel dieseldyr.
 • Transport, sjøsetting, opptak, og opplag: Dekker skader i forbindelse med dette
 • Opplagsutstyr: Dekker skade på opplagsutstyr opp til en viss sum (evt ubegrenset). Kan gjelder ting som krybbe, presenning, stativ
 • Skader på båt: Dekker grunnstøting, kollisjon, synking og kantring
 • Ulykke dekker ulykkesskader på personer i båten, og ved båten. Ulykken må skje i forbindelse med «naturlig bruk av båten».
 • Kostnader til opphold og hjemreise: Kostnaden ved avbrutt båtferie på grunn av skade på båt. Vil gjerne ha en maksgrense per dag, og et maks antall dager.
 • Ferieavbrudd: Planlagt ferie som ikke kan gjennomføres fordi båten er skadet, slik at alternativ reise kan gjennomføres. Vil gjerne ha en maksgrense per dag, eventuelt en samlet maksgrense.
 • Vrakfjerning: Kostnaden til fjerning av båten som vrak.
 • Kontroll av skrog etter grunnstøting: Kostnaden til kontroll
 • Utgifter ved henting av båt: Kostnader i forbindelse med henting av båt.
 • Totalskadegaranti: Dekker kostnaden ved kjøp av ny båt hvis skaden er større en 60 prosent av nypris. Gjelder et visst antall år, for eksempel tre år.
 • Motorhavari: Dekker et motorhavari innen et visst antall år (for eksempel 10 år).

Gode råd mot tyverier

 • Bruk båthavner som har etablert vakthold, og foreta selv hyppig tilsyn med båten
 • Ta med deg verdisaker når båten forlates
 • Kostbart utstyr som ikke kan tas med må oppbevares innelåst i båten
 • Husk at båten er ekstra tyveriutsatt når den står sjøklar på henger
 • Sørg for å sikkerhetsmerke skrog, motor og drivverk. Se etter FG-godkjente merkestasjoner
 • Hekkaggregater er tyveriutsatt og bør avmonteres under vinteropplag
 • Fjern løs bensintank, eller lås denne inn
 • Fjerning av en viktig motordel eller montering skjult hovedbryter vanskeliggjør båttyveri
 • Tyverialarm finnes i mange varianter, spør forsikringsselskapet om råd
 • Båten er ofte ekstra tyveriutsatt når den står på henger. Da står den bokstavelig talt klar for bortkjøring
 • Ved tyveri, kontakt umiddelbart politi og forsikringsselskap
 • Sørg for å ta bilder av båten

Kilde: Finans Norge

Mer informasjon i forsikringsselskapene

Via lenkene under finner du mer informasjon i de enkelte forsikringsselskapene om båtforsikring.

Forsikringsselskap Info
Codan Forsikring Info
DNB (Fremtind Forsikring) Info
Eika Forsikring Info
Frende Forsikring Info
Gjensidige Forsikring Info
If Forsikring Info
Jernbanepersonalets Forsikring Info
KLP Forsikring Info
Landkreditt Forsikring Info
SpareBank 1 (Fremtind Forsikring) Info
Storebrand Forsikring Info
Tryg Forsikring Info
Water Circle Forsikring Info

 

Les også:

Hvordan sammenligne selskapene
Dette må du passe på når du skal sammenligne selskapene.

Vilkår skadeforsikring
Her finner du vilkår og hvordan du skal finne priser på forsikringene.

Hjelpeverktøy når du har fått et forsikringstilbud
På smartepenger.no er det en rekke hjelpemidler til å velge riktig selskap når du har mottatt ett eller flere tilbud.

Sikkerhetsforskrifter i forsikring

Samlerabatter
Når du sjekker pris må du også ta i betraktning samlerabattene Her er en oversikt som viser dem.

Nyttige eksterne kilder:

Båtforsikring
Les mer om båtforsikring på Finans Norge.