Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Når du skal forsikre verdien av innboet ditt er det gjenanskaffelsesverdien du må tenke på. Bruktverdien av møblene dine er svært lav i forhold til gjenanskaffelsesverdien.

Når du skal bestemme beløpet for innbo er det hva du må bruke av penger for å kjøpe alt på nytt du må vurdere. Hvor høy summen skal være avhenger av flere forhold:

  • Hvor mange rom er det i boligen? Jo flere rom, desto flere ting har du.
  • Hvilken standard er det på innboet ditt? Høyere standard, høyere verdi.
  • Hvor mange personer er det i husstanden? Jo flere personer, desto flere ting har du.

Du kan beregne verdien ved å bruke vår innbokalkulator. Den er basert på metodikken du ser nedenfor.

Innbokalkulator

Du kan bruke Smarte Pengers innbokalkulator for å finne frem til rett verdi av innboet.

Her finner du innbokalkulatoren.

Slik beregner du verdien

Problemet er at dette varierer kraftig fra husholdning til husholdning. Det er derfor ikke lett å lage noen generelle regler for hvor høy summen skal være. Men det kan lages noen grove retningslinjer. Dette kan du gjøre i tre forskjellige trinn:

1. Tell hvor mange rom det er

Du skal ikke ta med bad, entré, loft og bod. Hvis for eksempel stuen er stor, kan du vurdere om ikke den skal telle som to rom. Bruk da denne tabellen:

Antall rom Verdi
1 150 000
2 250 000
3 350 000
4 400 000
5 450 000
6 500 000

Har du tre rom, blir forsikringssummen 350.000 kroner. Har du fem rom, men stor stue, blir forsikringssummen 500.000. Her regner du stua som to rom siden den er stor.

2. Antall personer i husholdningen

Alle over 12 år teller fullt ut, de som er under tolv teller halvt. Bruk denne tabellen:

Personer Verdi
1 150 000
2 250 000
3 350 000
4 400 000
5 450 000
6 500 000

En familie på fire, der begge barna er under tolv år får en forsikringssum på 350.000 kroner. Hvis begge barna er over tolv, blir forsikringssummen 400.000 kroner.

3. Justering for standard

Vi deler standarden inn i fem klasser, og gir innbosummen et fradrag eller påslag avhengig av standarden:

Standard Påslag i %
Svært høy + 40 %
Høy + 20 %
Litt over middels 10 %
Middels 0 %
Litt under middels -10 %
Under middels - 20 %
Enkel - 40 %

En familie på fire, med to barn på over tolv år, fem rom og middels standard får da følgende forsikringssum: 400 000 kroner + 450.000 kroner = 850.000 kroner. Siden standarden er middels, trenger ikke dette tallet å justeres. Hadde standarden vært høy skulle det vært lagt til 20 prosent. Da hadde forsikringssummen blitt 1.020.000 kroner.

Konkret liste er best

Det beste er å lage en liste over alt du har. Spesielt på sølvtøy, smykker, antikviteter, kunst og andre kunstgjenstander. Gå fra rom til rom og vurderer hva de enkelte tingene vil koste. Dette kan du også bruke som en dokumentasjon ved en eventuell skade.

 

Les mer om boligforsikring:

Guide til innboforsikring

Test av innboforsikring

Guide til husforsikring

Test av husforsikring

Hva dekkes i boligforsikringen

Egenandeler på boligforsikringen

Kalkulatorer:

Innbokalkulator
Beregn hva du bør forsikre innboet ditt for.

Innboforsikringskalkulator hytte
Kalkulatoren beregner hvor høy innboforsikringen bør være på hytta