Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Det er på bilforsikring du kan spare mest penger på å velge riktig selskap. Spesielt gjelder dette hvis du ikke har høy bonus.

Etter Bilansvarsloven er du pliktig til å forsikre motoriserte kjøretøy som biler, motorsykler, og mopeder. Der er det også slått fast det er objektivt ansvar som gjelder. Det betyr at den som har fått en skade har krav på erstatning selv om det ikke er førerens skyld.

Fra 1.mars i 2018 har du fått et gebyr hvis bilen ikke er forsikret. For en personbil er gebyret 150 kroner per dag.

Etter at årsavgiften ble fjernet og erstattet av Trafikkforsikringsavgift, kreves den nå inn sammen med bilforsikringen.

Når du selger bilen, vil forsikringen automatisk avsluttes fra den dagen Statens Vegvesen har registrert salgsmeldingen.

Dette dekkes av bilforsikringen

En bilforsikring kan ha disse elementene

 • Ansvarsforsikring (denne er pliktig)
 • Delkasko
 • Kasko (inneholder alt i delkasko med tillegg)
 • Toppkasko (utvidet dekning) (inneholder alt i kasko med tillegg)

Dette er de viktigste deldekningene:

 • Ansvarsforsikring
 • Rettshjelp
 • Fører - og passasjerulykke
 • Glass-skader
 • Dekk og felger
 • Bagasje
 • Leiebil
 • Totalskadegaranti
 • Maskinskade

Les mer i detalj om alle dekningene som ligger i bilforsikringen.

Test av bilforsikring

I testen av bilforsikringer har vi satt karakterer på omtrent 25 enkeltdekninger på bilforsikringene som er i markedet.

Hver enkelt dekning på alle bilforsikringene blir tildelt en karakter av Smarte Penger. Alle har en forhåndsinnlagt vekt, men du kan selv velge hvilken vekt du vil legge på hver enkelt dekning. Det er ikke nødvendig at vekten på dekningene til sammen blir hundre slik de forhåndsinnlagte tallene er. Er for eksempel en dekning uinteressant for deg, kan du sette den til null.

Her kan du se testen av bilforsikringer.

Oversikter over forsikringsselskapenes dekninger på bilforsikring

Her har vi laget oversikter over de viktigste dekningene. Med disse kan du enkelt sammenligne dekningene på de forskjellige selskapene, ved at dekningene er satt opp på en oversiktlig måte.

Bilforsikring - Dekning biltilbehør

Bilforsikring - Glassdekning

Bilforsikring - Veihjelp

Bilforsikring - Uhellsdekning

Bilforsikring - Leiebildekning

Bilforsikring - Totalskadegaranti / Nybilgaranti

Bilforsikring - Maskinskade

Bilforsikring - Ulykkesdekning

Dekningsdetaljene på de enkelte bilforsikringene

Her har vi satt opp dekningene på de enkelte bilforsikringene på en standardisert måte. Alle selskapene har en både en standard-dekning, og en utvidet dekning som er satt opp ved siden av hverandre.

Hva som dekkes gjennom de enkelte selskapene varierer. Du må studere vilkårene når du sjekker tilbud. Det kan også hende at en utvidet dekning vil passe deg best.

Bilforsikring - DNB Skadeforsikring

Bilforsikring - Eika Forsikring

Bilforsikring - Frende Forsikring

Bilforsikring - Gjensidige Forsikring

Bilforsikring - If Skadeforsikring

Bilforsikring - KLP Forsikring

Bilforsikring - Landkreditt Forsikring

Bilforsikring - SpareBank 1 Forsikring

Bilforsikring - Storebrand Forsikring

Bilforsikring - Tryg Forsikring

Bonus på bilforsikringen

Alle selskapene har et bonussystem som gir økt rabatt for skadefri kjøring opp til et visst nivå. Du får 10 prosent økning i bonusen for hvert år du kjører skadefritt opp til 70 prosent bonus. Fra der får du 5 prosent økning i bonusen etter 1 til 5 års skadefri kjøring,

Hvis du får en skade rykker du ned 10 til 30 prosent ved neste hovedforfall.

Les mer om bonussystemet på bilforsikring.

Dette koster bonustapet deg
Verdien av bonustapet på bilforsikringen når du må bruke kaskoforsikringen er større jo lavere bonus du har.

Startbonus på bilforsikring
Du får en startbonus på 20 til 50 prosent i de ulike forsikringsselskapene.

Bilbonuskalkulator
Kalkulatoren hjelper deg til å beregne den fremtidige verdien av bonustapet, hvis du får en bonusberøvende skade. Denne beregningen hjelper deg også til å finne ut hvor stor egenandel du bør ha på bilforsikringen din.

Egenandeler på bilforsikringen

Forsikringsselskapene gir rabatter hvis du høyner egenandelen. Jo dyrere bolig du forsikrer, jo mer sparer du på å høyne egenandelen.

Les mer om egenandeler bilforsikringen.

Kalkulator: Beregn hvilken egenandel som kan lønne seg med Egenandelskalkulatoren.

Samlerabatter på forsikring

Når du sjekker pris må du også ta i betraktning samlerabattene. Forsikringsselskapene gir alt fra null til 20 prosent i samlerabatter.

Les mer om samlerabatter i forsikring.

Finn beste pris på bilforsikringen

Når du skal finne den beste prisen på bilforsikring er det ikke dermed sagt at det er forsikringen med den laveste prisen.

Først må du sørge for at bilforsikringen har de dekningene som er nødvendige for deg.

Les mer om hvordan du skal finne den beste prisen på bilforsikringen.

Hvis du overskrider kilometergrensen

I bilforsikringen har du alltid et visst antall kilometere du kan kjøre i året. Overskrider du denne vil du få redusert erstatning.

Hvor mye erstatningen blir redusert med bestemmes av forholdet mellom det du betaler for forsikringen, mot det su skulle ha betalt med den nye kjørelengden.

Hvis du betaler 8.000 kroner, men skulle ha betalt 10.000 kroner, blir erstatningen redusert med 8/10. Med en skade som koster 50.000 kroner vil du få redusert erstatningen med 10.000 kroner.

Former for dekning

De fleste forsikringsselskaper tilbyr to varianter på bilforsikringen. Dette er gjerne en basis bilforsikring, og en med en del ekstra dekninger og større beløp. I mange tilfeller kan du også velge å legge til delforsikringer, eller å legge til høyere beløp på enkelte dekninger.

 

Les mer om bilforsikring:

Hva bestemmer prisen på bilforsikringen
Det er en rekke faktorer som bestemmer prisen på bilforsikring.

Her kan du kjøpe bilforsikring
Du kan kjøpe bilforsikring i over 20 forsikringsselskaper.

Hvordan sammenligne forsikringsselskapene
Dette må du passe på når du skal sammenligne forsikringspriser.