Bilbonussystemet gir rabatt på både kaskoforsikringen og ansvarsforsikringen i bilforsikringen.

Bonus på bilforsikring er en rabatt for skadefri kjøring i forsikringsåret. Toppbonusen er 75 prosent, men hos en del selskaper kan du velge mellom 75 prosent eller 80 prosent. Hvis full pris på bilforsikringen er 20.0000 kroner, vil du med 75 prosent bonus betale grovt regnet omtrent 4.500 kroner. Det er nemlig deler av premien som du ikke får bonus på (gir heller ikke bonustap).

Selskapene er her ganske like. De fleste bruker dette systemet: Du får 10 nye bonuspoeng hvert eneste skadefrie år helt til du når 70 prosent bonus. Du står på 70 prosent i tre eller fem år, før du rykker opp til 75 prosent. Etter fem nye år med 75 prosent bonus, kan du velge om du vil bli stående eller fortsette opp til 80 prosent (i noen selskaper).

Det er If som skiller seg helt ut fra de andre med et bonussystem som gir mindre nedrykk enn i de andre selskapene. Her er laveste bonusnivå 40 prosent, og høyeste bonusnedrykk 10 prosent.

Du kan spare flere tusen kroner i året på å bytte forsikringsselskap. Her kan du raskt og enkelt innhente tilbud fra flere forsikringsselskap. 
En kommersiell tjeneste med Tjenestetorget.

Startbonus på bilforsikring

De fleste av forsikringsselskapene stiller også opp med en startbonus for nye forsikringer. I stedet for å begynne på 0 prosent, får du vanligvis 20 prosent bonus med en gang. Men det er litt ulik praksis for de helt unge bilistene. Noen av selskapene legger på premien, mens andre har høyere egenandeler.

Her kan du se en oversikt over hvilken startbonus de forskjellige forsikringsselskapene tilbyr.

Bil nummer to

Et annet poeng du må sjekke, er hvilken startbonus du får på bil nummer to. Dette vil typisk gjelde en familie der begge kjører bil nummer én, men kun den som forsikringen er registrert på, får opparbeidet bonus.

Når familien kjøper bil nummer to, må man i det tradisjonelle systemet begynne opptjeningen for denne bilen på bunnen igjen. Det varierer mellom selskapene hvor høy bonus de gir. Noen gir den samme bonusen som du har på bil nummer 1.

Tap av bonus

Hvis du får skylden for en skade, mister du bonus på bilforsikringen din. Det vanlige er at du året etter at skaden inntraff skulle hatt 10 prosent økning i bonusen, i stedet blir du satt ned med 30 prosent. Forskjellen er 40 prosentpoeng.

Se også: Dette koster bonustapet deg

Men det er ikke bare det første året etter at du har kræsjet premien blir dyrere. Du drar med deg et tap langt inn i fremtiden. Tenk deg at du står på 50 prosent bonus. Du kræsjer, og dermed rykker du nedover på skalaen. I de fleste selskapene rykker du året etter en smell ned med 30 prosent til 20 prosent bonus. Men dette året skulle du egentlig hatt 60 prosent (fordi du rykker opp 10 prosent i året).

Bonustapet første år blir således 40 prosent. Neste år rykker du opp fra 20 til 30, men egentlig skulle du hatt 70 prosent, dermed blir bonustapet år to ganger 40 prosent. Det er summen av alle bonustapene i fremtiden som utgjør det fremtidige bonustapet.

Slik er nedrykkene:

%-bonus før skade Nedrykk
0% 40%
10% 30%
20% 30%
30% 30%
40% 30%
50% 30%
60% 30%
70% ( i 3 eller 5 år) 30%
75% (1–5 år) 15%
75% (+ 5 år) 0%
80% 10%

Legg merke til at hvis du har 0 prosent bonus eller mindre (malus) er bonusnedrykket 40 prosent. Da taper du 50 prosent hvert år i mange år fremover.

If har altså et annet bonussystem med minimum 40 prosent bonus., maks bonusnedrykk på 10 prosent.

 

Les mer om bilforsikring:

Dette koster bonustapet deg

Dette får du i startbonus i forsikringsselskapene

Bilforsikring

Finn beste pris på bilforsikring

Her kan du kjøpe bilforsikring

Hva bestemmer prisen på bilforsikringen?

Egenandeler på bilforsikring

Kalkulatorer:

Bilbonuskalkulator
Kalkulatoren hjelper deg til å beregne den fremtidige verdien av bonustapet, hvis du får en bonusnedsettende skade. Denne beregningen hjelper deg også til å finne ut hvor stor egenandel du bør ha på bilforsikringen din.

Egenandelskalkulator
Kalkulatoren beregner hvor stor egenandel det lønner seg å ha på forsikringen.


Innhent tilbud på bilforsikring, og andre forsikringer

Sjekk prisen på forsikringene dine jevnlig. Legg dem ut på anbud, og få tilbud fra flere forsikringsselskaper.

Forsikringspremier beregnes individuelt, og kan variere svært mye mellom forsikringsselskapene. Det kan derfor være mye å spare på å sjekke priser hos flere forsikringsselskaper.

Fyll ut skjemaet nedenfor, og velg selv hvilke forsikringsselskaper du ønsker tilbud i fra.

Tjenesten er gratis og uforpliktende, og gjøres i samarbeide med Tjenestetorget.

Klikk her hvis du har problemer med skjemaet.

 

Andre anbudsalternativer:

Anbud på advokater

Anbud på boligalarm

Anbud på boligutleie

Anbud på bredbånd

Anbud på eiendomsmeglere

Anbud på forsikring

Anbud på forbrukslån

Anbud på flyttebyrå

Anbud på solskjerming

Anbud på varmepumper

Anbud på vinduer

Se alle produktene og tjenestene som du kan legge ut på anbud.