Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Bonussystemet på bilforsikring gir rabatt på både kaskoforsikringen og ansvarsforsikringen i bilforsikringen.

Bonus på bilforsikring er en rabatt for skadefri kjøring i forsikringsåret. Toppbonusen er 75 prosent, men i noen selskaper kan du velge mellom 75 prosent eller 80 prosent. Hvis full pris på bilforsikringen er 20.0000 kroner, vil du med 75 prosent bonus betale grovt regnet omtrent 5.000 kroner. Det er nemlig deler av premien som du ikke får bonus på (gir heller ikke bonustap).

De fleste forsikringsselskapene har i løpet av året gått over til et bonussystem som gir et lavere bonustap. Dette gjelder i området 0 til 70 prosent bonus. Tidligere var det vanlig med et nedrykk på 30 prosent ved neste hovedforfall. Nå er det vanlig med 10 prosent bonusnedrykk.

Bonussystemet på bilforsikring

Du får 10 nye bonusprosenter hvert eneste skadefrie år helt til du når 70 prosent bonus. Du står på 70 prosent i tre eller fem år, før du rykker opp til 75 prosent. Etter tre til fem nye år med 75 prosent bonus, kan du velge om du vil bli stående eller fortsette opp til 80 prosent (i noen selskaper). Når du har 75 prosent på sjette året vil du ved en skade bare settes ned til 75 prosent 1.år, altså ikke noe bonusnedrykk. For de få som har 80 prosent valg settes du ned 10 prosent, til 70 prosent bonus ved skade.

Ved en skade rykker du ned 10 prosent ved første forfall etter skaden. Det betyr at bonusen er 20 prosent lavere enn den eller ville vært. Hvis du for eksempel har 60 prosent bonus vil du får 70 prosent bonus ved neste forfall. Ved skade rykker du i stedet ned til 50 prosent bonus.

Bonusen du har gjelder i tre år, hvis du i denne perioden ikke har hatt noen bilforsikring. Deretter vil den i utgangspunktet nulles ut. Har du for eksempel hatt firmabil vil du kunne få en bekreftelse på at du har kjørt skadefritt i disse årene. Du vil også kunne forhandle deg til minst den samme bonusen du hadde rett til. Dessuten gis det startbonuser på 20 til 60 prosent.

Startbonus på bilforsikring

De fleste av forsikringsselskapene stiller også opp med en startbonus for nye forsikringer. I stedet for å begynne på 0 prosent, får du fra 20 prosent til 60 prosent bonus med en gang. Men det er litt ulik praksis for de helt unge bilistene. Noen av selskapene legger på premien, mens andre har høyere egenandeler.

Her kan du se en oversikt over hvilken startbonus de forskjellige forsikringsselskapene tilbyr.

Bil nummer to

Et annet poeng du må sjekke, er hvilken startbonus du får på bil nummer to. Dette vil typisk gjelde en familie der begge kjører bil nummer én, men kun den som forsikringen er registrert på, får opparbeidet bonus.

Når familien kjøper bil nummer to, måtte man tidligere begynne opptjeningen for denne bilen på bunnen igjen. Nå får man høyere bonus fra starts av for bil nummer 2. Det varierer mellom selskapene hvor høy bonus de gir. Noen gir den samme bonusen som du har på bil nummer 1.

Tap av bonus

Når vi snakker om bonustap er dette en senket rabatt, som gjør at den fremtidige prisen på bilforsikringen øker.

Se også: Dette koster bonustapet deg i de forskjellige forsikringsselskapene

Hvis du får skylden for en skade, mister du bonus på bilforsikringen din. Det vanlige er at du året etter at skaden inntraff skulle hatt 10 prosent økning i bonusen, i stedet blir du satt ned med 10 eller 30 prosent. Forskjellen er 20 eller 40 prosentpoeng.

Men det er ikke bare det første året etter at du har hatt en skade premien blir dyrere. Du drar med deg et tap flere år fremover. Har du en bonus på 50 prosent bonus får du 40 prosent neste år, i stedet for 60 prosent. Neste år rykker du opp fra 40 til 50, men egentlig skulle du hatt 70 prosent. Det totale bonustapene består av alle årene som du har lavere bonus enn om du ikke hadde hatt skaden

Grovt sett kan vi dele bonustrappen inn i gammelt system og nytt system. Det var altså bonusnedrykket som var mye større fra 70 prosent og nedover.

Slik er nedrykkene i det som ide aller fleste bruker i dag.

%-bonus før skade Nedrykk Tap neste år
0% 10% 20%
10% 10% 20%
20% 10% 20%
30% 10% 20%
40% 10% 20%
50% 10% 20%
60% 10% 20%
70% ( 1, 3 eller 5 år) 10% 10%
75% (3, eller år) 5% 5%
75% (fra 4. eller 6. år) 0% 0%

Slik så det ut med det "gamle" systemet. I det nye systemet er verdien av bonusnedrykkene mye lavere på bonuser opp til 70 prosent.

%-bonus før skade Nedrykk Tap neste år
0% 40% 50%
10% 30% 40%
20% 30% 40%
30% 30% 40%
40% 30% 40%
50% 30% 40%
60% 30% 40%
70% ( i 3 eller 5 år) 30% 40%
75% (1–5 år) 15% 15%
75% (+ 5 år) 0% 0%

Bilforsikringsbonus-kalkulator

Du kan beregne det fremtidige tapet ved bilforsikringsbonus-kalkulatoren.

Beregn bonustapet ditt med bilbonuskalkulatoren.

Du kan tape bonus selv om du ikke har skyld

Du kan tape bonus selv om du ikke er skyld i skaden. Dette gjelder hvis noen har begått hærverk på bilen din. Eller kjører på, eller lager skade når du står parkert et sted.

Ved disse skadene mister du ikke bonus

Det er en rekke skader som ikke gir bonustap. Dette gjelder for:

  • Brann
  • Tyveri
  • Glass
  • Redning (veihjelp)
  • Maskinskade
  • Skade ved påkjørsel av dyr og dette er meldt til politi/viltnemnd
  • Naturulykker i henhold til Naturskadeloven

Til gjengjeld får du heller ikke redusert prisen med bonusen på disse delforsikringene. Det vil derfor være en god prosentandel av premien som det ikke gis bonus på.

 

Les mer om bilforsikring:

Dette koster bonustapet deg i de forskjellige forsikringsselskapene

Dette får du i startbonus i forsikringsselskapene

Guide til bilforsikring

Test av bilforsikring

Hjelpeverktøy når du har fått et forsikringstilbud

Dette dekker bilforsikringen.

Finn beste pris på bilforsikring

Egenandeler på bilforsikring

Kalkulatorer:

Bilbonuskalkulator
Kalkulatoren hjelper deg til å beregne den fremtidige verdien av bonustapet, hvis du får en bonusnedsettende skade. Denne beregningen hjelper deg også til å finne ut hvor stor egenandel du bør ha på bilforsikringen din.

Egenandelskalkulator
Kalkulatoren beregner hvor stor egenandel det lønner seg å ha på forsikringen.