Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Hvor mye du må betale i egenandel er en viktig del når du skal vurdere prisene opp mot hverandre på dyreforsikring.

En dyreforsikring er en forsikring som man kan bruke forholdsvis ofte. Da blir også egenandelene relativ sett viktigere enn når en skade inntreffer sjeldent.

Guide til dyreforsikring.

Det er flere varianter av hvordan du skal betale egenandelen:

  • Et fast kronebeløp (kalt Fast beløp)
  • En fast prosentsats av erstatningssummen (kalt Fast prosent)
  • En minste egenandel, men en viss prosentsats hvis denne blir større (kalt Minimum)
  • Et fast kronebeløp, med tillegg av en fast prosentsats av erstatningssummen (kalt Tillegg)

I oversikten under ser du de forskjellige egenandelene i forsikringsselskapene. Til høyre i oversikten ser du hvilken variant selskapet bruker.

Forsikringsselskap Fast Prosent Type
Agria Dyreforsikring (minste) 1 000 15% Tillegg
Agria Dyreforsikring (største) 4 000 25% Tillegg
DNB Fremtind (minste) 2 500 * Fast beløp
DNB Fremtind (største) 4 000 * Fast beløp
Frende Forsikring 1 000 25% Fast beløp
Gjensidige Forsikring (minste) * 25% Fast prosent
Gjensidige Forsikring (største) * 50% Fast prosent
If Forsikring (minste) 2 000 * Fast beløp
If Forsikring (største) 4 000 * Fast beløp
Jernbanepersonalets Forsikring 500 * Fast beløp
KLP Forsikring 1 500 20% Minimum
Landkredit Forsikring 1 000 20% Minimum
SpareBank 1 Fremtind (minste) 2 500 * Fast beløp
SpareBank 1 Fremtind (største) 4 000 * Fast beløp
Storebrand Forsikring 1 500 20% Minimum
Tryg Forsikring 2 500 * Fast beløp

 

Dette må du betale i egenandel

Her er det beregnet hva som må betales i egenandel med en erstatningssum på 6.000 kroner og på 30.000 kroner.

Forsikringsselskap 6000 kr 30000 kr
Agria Dyreforsikring (minste) 1 750 5 350
Agria Dyreforsikring (største) 4 500 10 500
DNB (Fremtind) Minst 2 500 2 500
DNB (Fremtind) Størst 4 000 4 000
Frende Forsikring 1 500 7 500
Gjensidige Forsikring (minste) 1 500 7 500
Gjensidige Forsikring (største) 3 000 15 000
If Forsikring (minste) 2 000 2 000
If Forsikring (største) 4 000 4 000
Jernbanepersonalets Forsikring 500 500
KLP Forsikring 1 200 6 000
Landkredit Forsikring 1 200 6 000
SpareBank 1 (Fremtind) Minst 2 500 2 500
SpareBank 1 (Fremtind) Størst 4 000 4 000
Storebrand Forsikring 1 500 6 000
Tryg Forsikring 2 500 2 500

Agria Dyreforsikring: Den faste egenandelen betaler du kun én gang i løpet av en egenandelsperiode på 135 dager. Den prosentvise egenandelen trekkes hver gang.

Landkredit Forsikring: En egenandelsperiode er 70 dager, regnet fra første veterinærbesøk.

Opptrapping av egenandel ved alder

I mange av forsikringsselskapene blir egenandelen høyere når dyret er fylt 7 år.

Slik er opptrappingen:

Agria Dyreforsikring
Opptrappes ikke.

DNB - Fremtind Forsikring (hund og katt)
Fra hovedforfall det året dyret blir 5, 7 eller 9 år, avhengig av rase, settes forsikringssummen hvert år ned med 20 prosent. Forsikringssummen settes ikke lavere enn 1.500 kroner.

Frende Forsikring
Opptrappes ikke.

Gjensidige Forsikring
Opptrappes ikke.

If Forsikring
Til og med 7 år: 20% av skade
Over 7 år: 30% av skade

Jernbanepersonalets Forsikring
Ved veterinærutgifter trekkes en egenandel på kr 500. Fra dyret har fylt 8 år økes egenandelen med kr 500 pr år, maks kr 4.000.

KLP Forsikring
Opptrappes ikke.

Landkreditt Forsikring
For hund yngre enn 7 år 20 %, minimum kr.1.000.
For hund eldre enn 7 år 30 %, minimum kr.1.000.

SpareBank 1 - Fremtind Forsikring
Fra hovedforfall det året dyret blir 5, 7 eller 9 år, avhengig av rase, settes forsikringssummen hvert år ned med 20 prosent. Forsikringssummen settes ikke lavere enn 1.500 kroner.

Storebrand Forsikring
Egenandelen er 20 prosent av de totale kostnadene til behandling og medisiner, minimum 1 500 kroner.
Egenandelen økes til 30 prosent, minimum 1 500 kroner når dyret fyller 7 år.

Tryg Forsikring
Opptrappes ikke.

Valg av egenandel

I noen av forsikringsselskapene kan du velge mellom forskjellige egenandeler.

Fordelen ved å velge en høyere egenandel er at det gir lavere forsikringspris. Da må du vurdere hvor mye prisen synker med hvor mye egenandelen øker med. Relativt sett er det mer og mer interessant å øke egenandelen jo dyrere forsikringen er.

Mange av selskapene oppgir ikke på sine nettsider om det er et valg på egenandeler.

Agria Dyreforsikring
Kan velge mellom faste egenandeler på: 1 000, 1 700, 2 200 eller 4 000 kroner.
Kan velge mellom prosentvise egenandeler på: 15 eller 25 prosent.

DNB - Fremtind Forsikring
Kan velge mellom 2.500 kroner og 4.000 kroner i egenandeler.

Frende Forsikring
Ser ikke ut til å kunne endre.

Gjensidige Forsikring
Du kan velge mellom 25, 35 og 50 prosent i egenandel.

If Forsikring
Kan velge mellom 2.000 kroner og 4.000 kroner.

Jernbanepersonalets Forsikring
Ser ikke ut til å kunne endre

KLP Forsikring
Ser ikke ut til å kunne endre.

Landkredit Forsikring
Ser ikke ut til å kunne endre.

SpareBank 1 - Fremtind Forsikring
Kan velge mellom 2.500 kroner og 4.000 kroner i egenandeler.

Storebrand Forsikring
Ser ikke ut til å kunne endre.

Tryg Forsikring
Ser ikke ut til å kunne endre.

 

Se også:

Guide til bilforsikring

Test av bilforsikring

Guide til husforsikring

Test av husforsikring

Guide til innboforsikring

Test av innboforsikring

Guide til reiseforsikring

Test av reiseforsikring