Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

På Smarte Penger finner du tester av flere forskjellige typer forsikringer.

Forsikringstestene skal være et hjelpemiddel til å velge riktig forsikringsselskap. Det er ikke så enkelt at selskapet med den laveste prisen er det korrekte valget. Dekningsomfanget må også tilfredsstille de kravene du har.

I alle testene ligger det forhåndsinnlagte vekter på de forskjellige forsikringene. Smarte Penger har satt karakter på alle dekningene på alle forsikringsselskapene. Dette gir en ranking av vilkårene ut fra dette.

Du kan selv endre alle vekter på dekningene, og få opp en ranking ut fra dine preferanser..

Dekningene som ligger til grunn for denne testen vil oppdateres fortløpende. Skjer det endringer i vilkårene til et selskap, vil det bli lagt i testen.

Test av bilforsikring

I Smarte Pengers test av bilforsikringer har vi satt karakterer på omtrent 25 enkeltdekninger på bilforsikringene som er i markedet. 

Test av bilforsikring

Test av husforsikring

I Smarte Pengers test av husforsikringer har vi satt karakterer på over 40 enkeltdekninger på husforsikringene som er i markedet.

Test av husforsikring

Test av innboforsikring

 I Smarte Pengers test av innboforsikringer har vi satt karakterer på over 50 enkeltdekninger på innboforsikringene som er i markedet.

Test av innboforsikring

Test av reiseforsikring

I Smarte Pengers test av reiseforsikringer har vi satt karakterer på over 20 enkeltdekninger på reiseforsikringene som er i markedet.

Test av reiseforsikring

Test av barneforsikring

I Smarte Pengers test av barneforsikringer har vi satt karakterer på over 15 enkeltdekninger på barneforsikringene som er i markedet.

Test av barneforsikring

Test av kritisk sykdom / alvorlig sykdom

I Smarte Pengers test av Kritisk Sykdom / Alvorlig sykdom har vi satt karakterer på over 15 enkeltdekninger på alle forsikringene som er i markedet.

Test av kritisk sykdom / alvorlig sykdom

Test av behandlingsforsikring / helseforsikring

I denne testen av behandlingsforsikring / helseforsikring har Smarte Penger satt karakter på de forskjellige dekningselementene på alle tilbudene til forsikringsselskapene.

Test av behandlingsforsikring / helseforsikring