Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Sykkelen din kan være forsikret på flere måter, blant annet gjennom innboforsikringen.

Med inntoget av elsykler de siste årene har også mange flere sykler fått mye høyere verdier. Det sees også av statistikken for stjålne sykler ved at gjennomsnittlig erstatning har økt fra 4.359 kroner i 2010 til 9.514 kroner i 2021.

Det er noen krav for at du skal få erstatning:

  • Sykkelen må være låst
  • Tyveriet må politianmeldes

På disse forsikringene kan sykkeltyverier eller hærverk bli dekket:

  • Innboforsikring
  • Reiseforsikring
  • Egen sykkelforsikring

Sykkeldekningen i innboforsikringen

Alle innboforsikringene dekker sykkel. Hvordan den dekkes avhenger av hvor den blir stjålet. Hvis den blir stjålet utenfor huset gjelder det egne maksimalbegrensninger for dette. Her varierer maksimalbeløpet som dekkes fra 5.000 kroner til 40.000 kroner.

Hvis den blir stjålet inne ved et innbrudd, dekkes sykkelen fullt ut. Hvis den blir stjålet i fellesområder for boder erstattes den opp til summen som gjelder tyverier for dette. Summene for dette (der sykkel inngår) er høyere. Her ligger summene fra 30.000 kroner til ubegrenset.

Alle selskapene tilbyr to varianter av innboforsikringen, der den dyreste innboforsikringen gir en bedre dekning. Det gjelder som oftest også for sykkelen som gjerne har en mye høyere dekning på de utvidete forsikringene.

Oversikten over sykkeldekningen er delt i to tabeller. I den øverste I oversikten nedenfor har vi i andre kolonne satt opp hva som er maksimalbeløpet ved tyveri av sykkel utenfor huset.

Deretter egenandelen du må betale for dette. Dette er den minste egenandelen, du kan velge høyere egenandel.

Hvis sykkelen er registrert i et forsikringsgodkjent sykkelregister, vil egenandelen ofte halveres. Denne reduksjonen står helt til høyre.

År sier hvor mange år sykkelen kan være før det gjøres aldersfradrag. Står det 3 år betyr det at erstatningen reduseres når sykkelen er blitt fire år.

I siste kolonne står det hvor mye verdien blir redusert med per år fra det året reduseringen starter. Det gjelder for alle selskaper at verdireduseringen ikke kan være større enn 80 prosent.

Forsikring Beløp Egenandel Reduksjon
DNB Standard 20 000 4 000 2 000
DNB Topp 40 000 3 000 2 000
Eika Innbo 10 000 3 000 1 500
Eika Innbo Pluss 40 000 3 000 1 500
Frende Standard 10 000 4 000 2 000
Frende med uhell 50 000 4 000 2 000
Gjensidige Innbo 30 000 4 000 0
Gjensidige Innbo Pluss 30 000 2 000 0
Hedvig 25 000 4 000 0
If Basis 0 0 4 000
If Standard 40 000 4 000 0
If Super 40 000 4 000 0
KLP Innbo 10 000 3 000 1 000
KLP Innbo Maks 20 000 3 000 1 000
Landkreditt Innbo 30 000 4 000 2 000
Landkreditt Utvidet 30 000 4 000 2 000
LO – Innboforsikring 40 000 2 000 1 000
SpareBank 1 Standard 20 000 4 000 2 000
SpareBank 1 Topp 40 000 3 000 2 000
Storebrand Standard 40 000 4 000 3 000
Storebrand Super 40 000 4 000 3 000
Tryg Standard 5 000 4 000 2 000
Tryg Ekstra 20 000 4 000 2 000
Codan Standard 10 000 4 000 2 000
Codan Pluss 25 000 4 000 2 000

Denne tabellen ser på verdireduksjonen på sykkelen ved erstatningsoppgjør.

År sier hvor mange år sykkelen kan være før det gjøres aldersfradrag. Står det 3 år betyr det at erstatningen reduseres når sykkelen er blitt fire år.

I de to siste kolonne står det hva verdien av sykkelen vil være etter aldersfradrag på 2 og 6 år gamle sykler. Det gjelder for alle selskaper at verdireduseringen ikke kan være større enn 80 prosent, altså har en restverdi på 20 prosent..

Forsikring År Reduk. 2 år 6 år
DNB Standard 3 år 10% 100% 80%
DNB Topp 3 år 10% 100% 80%
Eika Innbo 2 år 10% 100% 60%
Eika Innbo Pluss 2 år 10% 100% 60%
Frende Standard 3 år 10% 100% 70%
Frende med uhell 3 år 10% 100% 70%
Gjensidige Innbo 4 år 20% 100% 60%
Gjensidige Innbo Pluss 4 år 20% 100% 60%
Hedvig 2 år 10% 100% 60%
If Basis 0 ? ? ?
If Standard ? ? ? ?
If Super ? ? ? ?
KLP Innbo 4 år 20% 100% 60%
KLP Innbo Maks 4 år 20% 100% 60%
Landkreditt Innbo 4 år 20% 100% 80%
Landkreditt Utvidet 4 år 20% 100% 80%
LO – Innboforsikring 3 år 20% 100% 80%
SpareBank 1 Standard 3 år 10% 100% 80%
SpareBank 1 Topp 3 år 10% 100% 80%
Storebrand Standard 3 år 10% 100% 70%
Storebrand Super 3 år 10% 100% 70%
Tryg Standard ? ? 1 ?
Tryg Ekstra ? ? 1 ?

DNB: Det kan kjøpes en egen sykkelforsikring for økte beløp.

Frende: Du kan selv øke erstatningssummen for sykkel til 20 000, 35 000 eller 50 000 kroner.

If Super: Forsikringssummen på 30.000 kroner kan utvides.

KLP: Du kan selv øke erstatningssummen for sykkel til 15 000, 20 000 eller 50 000 kroner.

SpareBank 1: Det kan kjøpes en egen sykkelforsikring for økte beløp.

Det fremkommer ikke av vilkårene for forsikringene i If eller Tryg hvordan verdien på sykkelen blir redusert med alderen.

Guide til innboforsikring

Test av innboforsikring

Dette dekker innboforsikringen

Eksempel på en utbetaling

Sykkel ble kjøpt for 30.000 kroner, og er 5 år gammel. Etter det tredje året er det et aldersfradrag på 10 prosent per år.

Beløp
Verdi sykkel 30 000
Aldersfradrag 6 000
Egenandel (registrert i sykkelregister) 2 000
Erstatning 22 000

Sykkeldekningen i reiseforsikringen

Når du er på tur utenfor kommunen, eller andre reiser dekkes sykkelen gjennom reiseforsikringen.

I reiseforsikringen er dekningen for sykkel i området 2.500 kroner til 40.000 kroner. På samme måte som under innboforsikringen harde fleste selskapene en utvidet dekning.

Guide til reiseforsikring

Test av reiseforsikring

Dette dekker reiseforsikringen

Dette er dekningen på sykkel i den enkelte reiseforsikringen

Reiseforsikring Beløp
DNB (Fremtind Forsikring) 40 000
Eika Reise 10 000
Eika Reise Pluss 40 000
Europeiske Standard 40 000
Europeiske Super 40 000
Frende Reiseforsikring 40 000
Gjensidige Reise Pluss 30 000
Gouda Standard 2 500
Gouda Super 30 000
KLP Reiseforsikring 40 000
Landkreditt Reiseforsikring 5 000
Sparebank 1 (Fremtind Forsikring) 40 000
Storebrand Standard 10 000
Storebrand Super 40 000
Tryg Standard 6 000
Tryg Reise Ekstra 30 000

Egen sykkelforsikring

Hvis du har en dyrere sykkel enn det som dekkes av innboforsikringen, kan du kjøpe en egen sykkelforsikring (egentlig en verdisakforsikring). Prisen på denne må du få direkte fra selskapet.

Husk at når du vurderer prisen på en slik tilleggsdekning er det verdien utover det som allerede er dekket du skal vurdere prisen opp mot. Har du for eksempel allerede dekket et beløp på 30.000 kroner, er det bare 5.000 kroner som står udekket.

Registrering i sykkelregister

Hvis sykkelen er registrert i et godkjent sykkelregister vil egenandelen ofte (som gjerne er på 3.000-4.000 kroner) gå ned med 1.000 til 3.000 kroner.

Noen andre fordeler med et sykkelregister er at det kan være mindre fristende å stjele en registrert sykkel. Det er også mye større sjanse for å få tilbake sykkelen fordi politiet kan slå opp i disse registrene.

Det er to godkjente FG-godkjente (forsikringsgodkjente) sykkelregistre som opererer i Norge:

  • Bikemember
  • Solid Sykkelregister

Registrering i Bikemember koster 149 kroner per år. 299 kroner per år for et familieabonnement. 399 kroner for 2 år for et familieabonnement.

Registrering i Solid Sykkelregister koster 399 kroner for tre år.