Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

De fleste yrkesorganisasjoner og noen andre organisasjoner har gunstige kollektive avtaler på innboforsikring.

Samlet sett er det svært mange husstander som har tilgang til en eller flere av disse kollektive avtalene.

Mange av de kollektive avtalene ligger godt under de individuelle på pris. Men forskjellen i pris er også stor mellom de enkelte kollektive avtalene.

Siden det også holder at en ektefelle eller samboer har tilgang til kollektiv avtale, har flertallet mulighet for å kjøpe disse avtalene. Mange har også muligheten til å velge mellom to forskjellige, når de er medlem av to ulike organisasjoner.

Prisene du ser på de kollektive avtalene må du sammenligne med de du kan kjøpe individuelt. Husk da på å se på prisen etter at en eventuell samlerabatt er trukket fra.

Prisene i kollektive innboforsikringer

De fleste kollektive innboforsikringene opererer med en prisdifferensiering ut fra hvor du bor. Her blir landet delt inn i tre deler:

  • Distrikt 1 er Oslo, som er det dyreste distriktet.
  • Det nest dyreste er gjerne disse kommunene: Asker, Bergen, Bærum, Drammen, Kristiansand, Lørenskog, Nesodden, Nittedal, Oppegård, Skedsmo, Ski, Stavanger, Tromsø, og Trondheim.
  • Distrikt tre er resten av landet.

I de fleste kollektive avtalene kan du velge mellom flere forsikringssummer, gjerne med 500.000 kroners trinn. I oversikten under har vi brukt beløp på 500.000 kroner og to millioner. En del av de kollektive avtalene har ikke akkurat de summene, da har vi brukt det nærmeste beløpsalternativet over dette. Det er også noen avtaler som har ubegrenset forsikringssum

I tabellene under kan du se hvilke sum som er det nærmeste til de to valgte innbobeløpene, prisene i de tre distriktene, og til slutt hvilken egenandel du må betale ved skade.

Lengre ned kan du se hvilke beløpsvalg de enkelte avtalene har.

I LO betales innboforsikringen gjennom kontingenten slik at du ikke kjøper den direkte.

På 500.000 kroner varierer prisene på de kollektive avtalene fra 668 kroner til 1.788 kroner.

På 2 millioner kroner i forsikringssum varierer prisene mellom 1.044 kroner til 3.192 kroner. Disse forskjellene gjelder i Oslo.

500.000 kroner i innbosum Distrikt  
Yrkesorganisasjoner: Sum 1 2 3 Egenandel
Akademikerforbundet 500 000 961 822 668 3 000
Akademikerne 500 000 1 128 996 778 3 000
Befalets Fellesorganisasjon Ubegrenset 1 716 1 716 1 716 3 000
Forsvarets Personellservice 1 750 000 1 668 1 356 1 164 3 000
Lederne 1 000 000 2 179 1 718 1 325 2 500
LO Favør - gjennom kontingenten Ubegrenset 1 140 1 140 1 140 3 000
NITO 2 750 000 1 656 1 656 1 656 2 000
Norsk Fysioterapiforbund 750 000 1 670 1 204 934 2 000
Norges Juristforbund 500 000 1 098 969 760 3 000
Norsk Journalistlag 500 000 1 577 1 006 785 3 000
Norsk Radiografforbund 500 000 1 201 1 025 825 3 000
Politiets Fellesforbund 1 000 000 1 509 1 032 865 2 000
Revisorforeningen 500 000 965 870 760 2 000
Sykepleierforbundet Ubegrenset 1 320 1 320 1 320 3 000
Utdanningsforbundet 3 000 000 1 512 1 512 1 512 0
YS 500 000 1 052 855 817 2 000
Andre organisasjoner:          
Huseiernes Landsforbund 500 000 1 512 1 248 1 248 3 000
Hørselhemmedes Landsforbund 2 000 000 2 964 2 076 1 788 4 000
OBOS 500 000 1 678 1 619 1 619 3 000

 

2 millioner kroner i innbosum Distrikt  
Yrkesorganisasjoner: Sum 1 2 3 Egenandel
Akademikerforbundet 2 000 000 2 035 1 451 1 267 3 000
Akademikerne 2 500 000 1 860 1 648 1 385 3 000
Befalets Fellesorganisasjon Ubegrenset 1 704 1 704 1 704 3 000
Forsvarets Personellservice 1 750 000 1 492 1 212 1 044 3 000
Lederne 2 000 000 2 837 2 252 1 759 2 500
LO – gjennom kontingenten Ubegrenset 1 140 1 140 1 140 3 000
NITO 2 750 000 1 584 1 584 1 584 2 000
Norges Fysioterapiforbund 2 000 000 3 192 2 312 1 797 2 000
Norges Juristforbund 2 500 000 1 788 1 582 1 330 3 000
Norsk Journalistlag 2 000 000 2 846 1 858 1 579 3 000
Norsk Radiografforbund 2 000 000 2 594 1 845 1 605 3 000
Politiets Fellesforbund 2 000 000 1 895 1 296 1 085 2 000
Revisorforeningen 2 500 000 1 695 1 550 1 315 3 000
Sykepleierforbundet Ubegrenset 1 236 1 236 1 236 3 000
Utdanningsforbundet 3 000 000 1 380 1 380 1 380 0
YS Ubegrenset 1 967 1 575 1 498 2 000
Andre organisasjoner:          
Huseiernes Landsforbund 2 000 000 2 280 2 280 2 280 4 000
Hørselhemmedes Landsforbund 2 000 000 2 964 2 076 1 788 4 000
OBOS 2 500 000 2 995 2 727 2 727 3 000

Dette er valgmulighetene

De forskjellige avtalene gir mulighet for innbosummer fra et fast beløp, opp til 7 forskjellige innbosummer.

Under Selskap står det hvilket forsikringsselskap organisasjonen har en avtale med.

I kolonnen til høyre ser du hvilke alternative beløp det kan tegnes.

Yrkesorganisasjoner: Selskap Kan tegnes
Akademikerforbundet Tryg Kan tegne 5 beløp fra 0,5 til 3 mill.
Akademikerne Storebrand Kan tegne 4 beløp fra 0,5 til 6 mill.
Befalets Fellesorganisasjon If Opp til ubegrenset, enkeltgjenstand 300.000 kroner.
Forsvarets Personellservice If Fast beløp på 1,75 mill.
Lederne Tryg Kan tegne 1, 2, 3 mill.
LO SpareBank 1 Betales i kontingenten.
NITO Gjensidige Fast beløp på 2,75 mill.
Norges Fysioterapiforbund Tryg Kan velge mellom 0,75, 1,5, 2,0, og 3 mill.
Norges Juristforbund Tryg Kan velge mellom 0,5, 1,5, 2,5 og 6 mill.
Norsk Journalistlag Tryg Kan velge mellom 0,5, 1,5, 2,0, og 3,0 mill.
Norsk Radiografforbund Tryg Kan tegne 5 beløp fra 0,5 til 3 mill.
Politiets Fellesforbund Protector Kan tegne 1,2 og 3 mill.
Revisorforeningen JBF Forsikring Kan tegne 0,5, 1,5, 2,5 og 3,0 mill.
Sykepleierforbundet DNB Fast beløp på 2,5 mill.
Utdanningsforbundet Tryg Fast beløp på 2 mill.
YS Gjensidige Kan velge mellom 0,5 og 2,5 mill.
Andre organisasjoner:    
Hørselhemmedes Landsforbund Tryg Fast beløp på 2 mill.
Huseiernes Landsforbund If Kan velge mellom 0,5, 0,75, 1,6, og 2 mill.
OBOS Tryg Kan velge mellom 0,5, 1,5, og 2,5 mill.

Hvis du er medlem av LO, inngår innboforsikringen i medlemskontingenten. Hvis dere er to som er medlem, kan man ikke si opp den ene (men egenandelen er null ved to).

 

Se også:

Guide til innboforsikring

Test innboforsikring

Innboforsikring - dette dekker den

Guide til husforsikring

Test av husforsikring

Husforsikring - dette dekker den