De fleste yrkesorganisasjoner og noen andre organisasjoner har gunstige kollektive avtaler på innboforsikring.

Samlet sett er det svært mange husstander som har tilgang til en eller flere av disse kollektive avtalene.

Mange av de kollektive avtalene ligger godt under de individuelle på pris. Men forskjellen i pris er også stor mellom de enkelte kollektive avtalene.

Siden det også holder at en ektefelle eller samboer har tilgang til kollektiv avtale har flertallet mulighet for å kjøpe disse avtalene. Mange har også muligheten til å velge mellom to forskjellige, når de er medlem av to ulike organisasjoner.

Prisene i kollektive innboforsikringer

Alle kollektive innboforsikringer opererer med en prisdifferensiering ut fra hvor du bor. Her blir landet delt inn i tre deler. Distrikt 1 er Oslo, som er det dyreste distriktet. Det nest dyreste er disse kommunene : Asker, Bergen, Bærum, Drammen, Kristiansand, Lørenskog , Nesodden, Nittedal, Oppegård, Skedsmo, Ski, Stavanger, Tromsø, og Trondheim. Distrikt tre er resten av landet.

I de fleste kollektive avtalene kan du velge mellom flere forsikringssummer, gjerne med 500.000 kroners trinn. I oversikten under har vi brukt beløp på 500.000 kroner og to millioner. En del av de kollektive avtalene har ikke akkurat de summene, hvis ikke har vi brukt det nærmeste beløpsalternativet.

I tabellene under  kan du se hvilke sum som er det nærmeste til de to valgte innbobeløpene, prisene i de tre distriktene, og til slutt hvilken egenandel du m¨å betale ved skade.

Lengre ned kan du se hvilke beløpsvalg de enkelte avtalene har.

500.000 kroner i innbosum Distrikt
Yrkesorganisasjoner: Sum 1 2 3 Egenandel
Akademikerforbundet 500 000 837 717 582 3 000
Akademikerne 500 000 877 774 606 3 000
Befalets Fellesorganisasjon Ubegrenset 1 500 1 500 1 500 3 000
Forsvarets Personellservice 1 750 000 1 390 1 130 975 3 000
KOL 500 000 1 102 858 685 3 000
Lederne 1 000 000 1 526 1 216 952 2 500
LO Favør Ubegrenset 852 852 852 3 000
NITO 2 750 000 1 200 1 200 1 200 2 000
Norsk Fysioterapiforbund 750 000 1 368 987 766 2 000
Norsk Journalistlag 500 000 1 519 968 756 3 000
Norsk Radiografforbund 500 000 1 066 909 731 3 000
Partneravtalen 500 000 1 170 1 003 801 2 000
Sykepleierforbundet 2 500 000 1 392 1 392 1 392 3 000
Tekna 500 000 1 102 858 685 3 000
Utdanningsforbundet 3 000 000 1 020 1 020 1 020 0
YS 500 000 923 751 718 2 000
Andre organisasjoner:
Asker og Bærum BBL 2 000 000 2 887 1 997 2 887 4 000
Hørselhemmedes Landsforbund 2 000 000 2 185 1 528 1 288 4 000
Huseiernes Landsforbund 500 000 1 428 1 308 1 188 3 000
Norsk Familieøkonomi 500 000 1 666 1 118 1 118 4 000
OBOS 500 000 1 436 1 385 1 385 3 000
2 millioner kroner i innbosum Distrikt
Yrkesorganisasjoner: Sum 1 2 3 Egenandel
Akademikerforbundet 2 000 000 1 829 1 305 1 139 3 000
Akademikerne 2 500 000 1 549 1 371 1 153 3 000
Befalets Fellesorganisasjon Ubegrenset 1 500 1 600 1 500 3 000
Forsvarets Personellservice 1 750 000 1 390 1 130 975 3 000
Partneravtalen 2 000 000 2 852 2 442 1 953 2 000
KOL 2 000 000 2 451 2 100 1 683 3 000
Lederne 2 000 000 2 102 1 685 1 333 2 500
LO Ubegrenset 852 852 852 3 000
NITO 2 750 000 1 200 1 200 1 200 2 000
Norges Fysioterapiforbund 2 000 000 2 686 1 945 1 513 2 000
Norsk Journalistlag 2 000 000 2 843 1 856 1 577 3 000
Norsk Radiografforbund 2 000 000 2 350 1 672 1 454 3 000
Politiets Fellesforbund 2 000 000 1 719 1 176 983 2 000
Sykepleierforbundet 2 500 000 1 392 1 392 1 392 3 000
Tekna 2 000 000 2 451 2 100 1 683 3 000
Utdanningsforbundet 3 000 000 1 020 1 020 1 020 0
YS 2 500 000 1 722 1 379 1 312 2 000
Andre organisasjoner:
Asker og Bærum BBL 2 000 000 2 887 1 997 2 887 4 000
Hørselhemmedes Landsforbund 2 000 000 2 185 1 528 1 288 4 000
Huseiernes Landsforbund 2 000 000 2 256 1 980 1 872 4 000
Norsk Familieøkonomi 1 500 000 1 889 1 546 1 546 4 000
OBOS 1 500 000 1 810 1 793 1 793 3 000

 

2 millioner kroner i innbosum Distrikt
Yrkesorganisasjoner: Sum 1 2 3 Egenandel
Akademikerforbundet 2 000 000 1 829 1 305 1 139 3 000
Akademikerne 2 500 000 1 549 1 371 1 153 3 000
Befalets Fellesorganisasjon Ubegrenset 1 500 1 600 1 500 3 000
Forsvarets Personellservice 1 750 000 1 390 1 130 975 3 000
Partneravtalen 2 000 000 2 852 2 442 1 953 2 000
KOL 2 000 000 2 451 2 100 1 683 3 000
Lederne 2 000 000 2 102 1 685 1 333 2 500
LO Ubegrenset 852 852 852 3 000
NITO 2 750 000 1 200 1 200 1 200 2 000
Norges Fysioterapiforbund 2 000 000 2 686 1 945 1 513 2 000
Norsk Journalistlag 2 000 000 2 843 1 856 1 577 3 000
Norsk Radiografforbund 2 000 000 2 350 1 672 1 454 3 000
Politiets Fellesforbund 2 000 000 1 719 1 176 983 2 000
Sykepleierforbundet 2 500 000 1 392 1 392 1 392 3 000
Tekna 2 000 000 2 451 2 100 1 683 3 000
Utdanningsforbundet 3 000 000 1 020 1 020 1 020 0
YS 2 500 000 1 722 1 379 1 312 2 000
Andre organisasjoner:
Asker og Bærum BBL 2 000 000 2 887 1 997 2 887 4 000
Hørselhemmedes Landsforbund 2 000 000 2 185 1 528 1 288 4 000
Huseiernes Landsforbund 2 000 000 2 256 1 980 1 872 4 000
Norsk Familieøkonomi 1 500 000 1 724 1 480 1 480 4 000
OBOS 2 500 000 2 448 2 232 2 232 3 000

Dette er valgmulighetene

De forskjellige avtalene gir mulighet fra et fast beløp, opp til 7 forskjellige innbosummer.

Under Selskap står det hvilket forsikringsselskap organisasjonen har en avtale med.

I kolonnen til høyre ser du hvilke alternative beløp det kan tegnes.

Yrkesorganisasjoner: Selskap Kan tegnes
Akademikerforbundet Tryg Kan tegne 5 beløp fra 0,5 til 3 mill.
Akademikerne Storebrand Kan tegne 4 beløp fra 0,5 til 6 mill.
Befalets Fellesorganisasjon If Opp til ubegrenset, enkeltgjenstand 300.000 kroner.
Forsvarets Personellservice If Fast beløp på 1,75 mill.
KOL Gjensidige Kan tegne 7 beløp fra 0,5 til 3 mill.
Lederne Tryg Kan tegne 1, 2, 3 mill.
LO SpareBank 1 Betales i kontingenten.
NITO Gjensidige Fast beløp på 2,75 mill.
Norges Fysioterapiforbund Tryg Kan velge mellom 0,75, 1,5, 2,0, og 3 mill.
Norsk Journalistlag Tryg Kan velge mellom 0,5, 1,5, 2,0, og 3,0 mill.
Norsk Radiografforbund Tryg Kan tegne 5 beløp fra 0,5 til 3 mill.
Partneravtalen Gjensidige Kan tegne 7 beløp fra 0,5 til 3 mill.
Politiets Fellesforbund Kan tegne 1,2 og 3 mill.
Sykepleierforbundet DNB Fast beløp på 2,5 mill.
Tekna Gjensidige Kan tegne 7 beløp fra 0,5 til 3 mill.
Utdanningsforbundet Tryg Fast beløp på 2 mill.
YS Gjensidige Kan velge mellom 0,5 og 2,5 mill.
Andre organisasjoner:
Asker og Bærum BBL Tryg Fast beløp på 2 millioner kroner.
Hørselhemmedes Landsforbund Tryg Fast beløp på 2 mill.
Huseiernes Landsforbund If Kan velge mellom 0,75, 1,6, og 2 mill.
Norsk Familieøkonomi Codan Kan velge mellom 0,5 og 1,5 mill.
OBOS Tryg Kan velge mellom 0,5, 1,5, og 2,5 mill.

Hvis du er medlem av LO inngår innboforsikringen i medlemskontingenten. Hvis dere er to som er medlem, kan man ikke si opp den ene (men egenandelen er null ved to).

 

Se også:

Guide til innboforsikring

Test innboforsikring

Innboforsikring - dette dekker den

Guide til husforsikring

Test av husforsikring

Husforsikring - dette dekker den