Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Her kan du se oversikt over forsikringsselskapenes dekning ved skade på hageanlegg, påbud fra det offentlige, totalskade på boligen, og riving / bortkjøring ved skade.

Dekningene er satt opp i tabellen nedenfor.

Viktige lenker til husforsikringer: 

Guide til husforsikring.

Test av husforsikring.

Dette er dekningene i husforsikringen.

Andre oversikter over forsikringsselskapenes dekninger på husforsikring:

Husforsikring - dekning ved vannskader

Husforsikring - dekning ved skader fra dyr, sopp og råte

Husforsikring - diverse dekninger

Husforsikring - fradrag ved erstatning

Selskapenes dekning

Hageanlegg

Størrelsen på hageanlegget er begrenset til 5 mål rundt bygningen. Dette dekker gjerde, flaggstang, parabolantenne, solcellepanel/vindgenerator, utvendige varmekabler, utvendig svømmebasseng og andre utvendig badekilde som boblebad, badestamp jacuzzi mv.) Frittliggende bygg på forsikringsstedet under 10 kvadratmeter er også normalt inkludert.

Dekningen ligger i området fra 50.000 kroner til ubegrenset.

Offentlig påbud

Dette er merutgifter ved skadeutbedring som skyldes offentlig påbud med hjemmel i lov eller offentlig forskrift. Får du et påbud fra offentlig myndighet ved gjenoppføring av bygningen, kan du etter visse regler få erstattet dette.

Totalskade

Her er standarden at hvis huset er minst 75 prosent skadet kan den forsikrede kreve at det blir bygget en helt ny bolig. Da blir alt revet og kjørt bort.

Alle forsikringsselskapene har denne dekningen i sin beste dekning.

Utgifter til riving, rydding og bortkjøring

Dekningen til disse utgiftene har alle selskapene. De fleste dekker disse kostnadene uten noen øvre tak, men noen har tak i form av et beløp, eller i prosent av forsikringssummen.

Selskap Hageanlegg Påbud fra offentlige Totalskade Riving og bortkjøring
DNB Standard Dekket 20% av sum Nei Dekket
DNB Topp Dekket 20% av sum Dekket Dekket
Eika Bolig Dekket 1 000 000 Nei 1 000 000
Eika Bolig Pluss Dekket Dekket Dekket 1 000 000
Frende Standard Dekket 250 000 Nei Dekket
Frende Utvidet dekning Dekket 250 000 Dekket Dekket
Gjensidige Hus Dekket Dekket Dekket Dekket
Gjensidige Hus Pluss Dekket Dekket Dekket Dekket
If Standard Dekket 1 000 000 Nei Dekket
If Super Dekket Dekket Dekket Dekket
KLP Hus 150 000 1 000 000 Nei Dekket
KLP Hus Maks 500 000 1 000 000 Dekket Dekket
Landkreditt Husforsikring Dekket 20 % av sum Dekket Dekket
Landkreditt Utvidet dekning Dekket 20 % av sum Dekket Dekket
SpareBank 1 Standard 100 000 Nei Dekket 0
SpareBank 1 Topp 100 000 Dekket Dekket 0
Storebrand Standard Dekket 1 000 000 Nei Dekket
Storebrand Super Dekket Dekket Dekket Dekket
Tryg Husforsikring 500 000 1 000 000 Nei 20 % av f.sum
Tryg Ekstra Dekket Dekket Dekket 20 % av f.sum

 

Dekningene på de forskjellige boligforsikringene: 

Husforsikring - DNB (Fremtind Forsikring)

Husforsikring - Eika Forsikring

Husforsikring - Frende Forsikring

Husforsikring - Gjensidige Forsikring

Husforsikring - If Skadeforsikring

Husforsikring - KLP Forsikring

Husforsikring - Landkreditt Forsikring

Husforsikring - SpareBank 1 (Fremtind Forsikring)

Husforsikring - Storebrand Forsikring

Husforsikring - Tryg Forsikring