Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Her kan du se oversikt over forsikringsselskapenes dekning ved forskjellige typer vannskader.

Dekningene er satt opp i tabellen nedenfor.

Viktige lenker til husforsikringer: 

Guide til husforsikring.

Test av husforsikring.

Dette er dekningene i husforsikringen.

Andre oversikter over forsikringsselskapenes dekninger på husforsikring:

Husforsikring - dekning ved større skader

Husforsikring - dekning ved skader fra dyr, sopp og råte

Husforsikring - diverse dekninger

Husforsikring - fradrag ved erstatning

Selskapenes dekning

Vanninntrengning gjennom utett tak/vegg

Dette er vann som trenger inn gjennom bygning over bakkenivå, altså vegg eller tak. Selve skaden på bygningen dekkes ikke, men følgende av vanninntrengningen.

Dette dekkes av alle utvidede dekningene.

Vann som trenger inn fra terreng eller grunn 

Vann som på grunn av regn, snøsmelting, flom eller lignende som trenger inn i huset. Det er et krav at det står vann over laveste gulv. 

Alle forsikringene dekker også dette.

Følgeskade fra utett våtrom

Hvis våtrommet er utett dekkes følgeskadene i tilstøtende rom dette. Selve skaden på våtrommet dekkes ikke. Det kan eventuelt dekkes under dekningen Håndverkerfeil.

Tining av rør

Dekker tining av utvendige rør. Det er få selskaper som har med denne dekningen.

Selskap Vann gjennom utett tak/vegg Vann som trenger inn fra terreng / grunn Følgeskade fra utett våtrom Tining av rør
DNB Standard Nei Dekket Dekket 50 000
DNB Topp Dekket Dekket Dekket 50 000
Eika Bolig Nei Dekket Nei 50000
Eika Bolig Pluss Dekket Dekket Dekket 50000
Frende Standard Nei Dekket Nei 50000
Frende Utvidet dekning Dekket Dekket Dekket 50000
Gjensidige Hus Nei Nei Nei Nei
Gjensidige Hus Pluss Dekket Dekket Dekket Dekket
If Standard Nei Dekket Nei 50000
If Super Dekket Dekket Dekket 50000
KLP Hus Dekket Dekket Dekket Nei
KLP Hus Maks Dekket Dekket Dekket 50000
Landkreditt Husforsikring Nei Dekket Nei Nei
Landkreditt Utvidet dekning Dekket Dekket Dekket Nei
SpareBank 1 Standard Dekket Nei 50000 0
SpareBank 1 Topp Dekket Dekket 50000 0
Storebrand Standard Nei Dekket Nei 50000
Storebrand Super Dekket Dekket Dekket 50000
Tryg Husforsikring Nei Dekket Nei Nei
Tryg Ekstra Dekket Dekket Dekket Nei

Dekningene på de forskjellige boligforsikringene: 

Husforsikring - DNB (Fremtind Forsikring)

Husforsikring - Eika Forsikring

Husforsikring - Frende Forsikring

Husforsikring - Gjensidige Forsikring

Husforsikring - If Skadeforsikring

Husforsikring - KLP Forsikring

Husforsikring - Landkreditt Forsikring

Husforsikring - SpareBank 1 (Fremtind Forsikring)

Husforsikring - Storebrand Forsikring

Husforsikring - Tryg Forsikring