Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Dette er dekningsomfanget i husforsikringen fra If Forsikring. 

Dette er de viktigste dekningene hentet fra vilkårene. For å se de fullstendige vilkårene kan du klikke på «Vilkår» i tabellen under. Lenker til de andre forsikringsselskapenes forsikringsdekning finner du under tabellen.

Guide til husforsikring

Test av husforsikring.

Husforsikring - dette dekker den

Andre oversikter over forsikringsselskapenes dekninger på husforsikring:

Husforsikring - dekning ved større skader

Husforsikring - dekning ved vannskader

Husforsikring - dekning ved skader fra dyr, sopp og råte

Husforsikring - diverse dekninger

Husforsikring - fradrag ved erstatning

Dekningen til If Forsikring

If har to produktvarianter, Standard og Super.

Her kan du se Ifs dekning på innboforsikring.

Super inkluderer en Boligsjekk som gjøres av Anticimex. En bygningsekspert kommer hjem til deg som vil gi deg råd om vedlikehold i en rapport.

Super inkluderer en utleieforsikring utover tapt husleie.

Selskap If Skadeforsikring
Produkt Standard Super
Vilkår Vilkår Vilkår
Vilkår gjeldende fra 01.12.2021 01.12.2021
Skader
Hageanlegg Dekket Dekket
Platting og brygge 100 000 100 000
Offentlig påbud 1 000 000 Dekket
Totalskade Nei Dekket
Utgifter til riving, rydding og bortkjøring Dekket Dekket
Vannskade
Brudd på bygningens ledning, rør og tilknyttet utstyr Dekket Dekket
Vann som trenger inn fra terreng eller grunn Dekket Dekket
Vanninntrenging gjennom utett tak/vegg Nei Dekket
Skade fra utett våtrom Nei Dekket
Tining av rør 50 000 50 000
Juridisk
Rettshjelp 100 000 100 000
Privatansvar 5 000 000 5 000 000
Sikkerhet
Utstrømming fra brannslokkings-apparat / anlegg Dekket Dekket
Oppfylling av pulverapparat Nei Nei
Utgifter til utrykning etter utløst alarm Nei Nei
Insekter, skadedyr og sopp
Skader fra insekter Nei Dekket
Skader fra dyr som mus og rotter Dekket Dekket
Sopp- og råteskade  Nei Dekket
Bekjempelse av skadedyr og insekter Nei Dekket
Diverse dekninger
Tapt husleieinntekt Dekket Dekket
Ombygging for rullestolbruker Nei Nei
Håndverkerfeil Nei Dekket
Kunstnerisk utsmykking Nei 200 000
Dekningsgaranti Nei Dekket
Aldersfradrag
Gjenstand 4 år 8 år
Integrerte hvitevarer, kjøle-og fryserom 100% 70%
Varmtvannsbeholder og pumper 100% 85%
Varmepumpe luft-luft eller luft-vann 100% 70%
Boblebad/jacuzzi og lignende badeinnretning 100% 70%
Utvendige ledninger og bunnledning av annet materiale enn plast 100% 100%
Gjenstand År uten fradrag Fradrag i % / Max
Integrerte hvitevarer, kjøle-og fryserom 5 år 10% / 80%
Varmtvannsbeholder og pumper 5 år 5% / 80%
Varmepumpe luft-luft eller luft-vann 5 år 10% / 80%
Boblebad/jacuzzi og lignende badeinnretning 5 år 10% / 100%
Utvendige ledninger og bunnledning av annet materiale enn plast 20 år 5% / 80%

 

Dekningene på de forskjellige boligforsikringene: 

Boligforsikring - DNB (Fremtind Forsikring)

Boligforsikring - Eika Forsikring

Boligforsikring - Frende Forsikring

Boligforsikring - Gjensidige Forsikring

Boligforsikring - KLP Forsikring

Boligforsikring - Landkreditt Forsikring

Boligforsikring - SpareBank 1 (Fremtind Forsikring)

Boligforsikring - Storebrand Forsikring

Boligforsikring - Tryg Forsikring