Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Dette er dekningsomfanget i husforsikringen fra Codan Forsikring. 

Dette er de viktigste dekningene hentet fra vilkårene. For å se de fullstendige vilkårene kan du klikke på «Vilkår» i tabellen under. Lenker til de andre forsikringsselskapenes forsikringsdekning finner du under tabellen.

Guide til husforsikring

Test av husforsikring

Husforsikring - dette dekker den

Oversikter over forsikringsselskapenes dekninger på husforsikring:

Husforsikring - dekning ved større skader

Husforsikring - dekning ved vannskader

Husforsikring - dekning ved skader fra dyr, sopp og råte

Husforsikring - diverse dekninger

Husforsikring - fradrag ved erstatning

Dekningen til Codan Forsikring

Codan har to produktvarianter, Standard og  Pluss.

Her kan du se Codans dekning på innboforsikring.

I tillegg til dekningene du ser under, dekker også Codan:

Verditap på den forsikrede eiendom med inntil 1.000.000 kroner når offentlig myndighet ikke tillater gjenoppføring/reparasjon av bygning på samme sted etter skade.

Dersom egen bolig ikke kan benyttes og man må bo midlertidig utenfor hjemmet i mer enn 4 måneder som følge av en erstatningsmessig skade, dekkes utgifter til en reise og overnatting inntil 25.000 kroner.

Dersom huset blir totalskadet dekkes merkostnader til sikkerhets- og klimavennlige tiltak ved gjenoppbygging utover det som er påkrevd. For eksempel varmepumpe og automatisk vannstopper.

Det er valgfritt om det tas med forsikring mot råte og skadedyr. Den er tatt med i Pluss, ikke i Standard.

Se mer informasjon om de enkelte dekningene i husforsikirng her.

Selskap Codan Forsikring
Produkt Standard Pluss
Vilkår Vilkår Vilkår
Vilkår gjeldende fra 21.11.2020 21.11.2020
Skader
Hageanlegg 500 000 1 000 000
Platting og brygge 50 000 50 000
Offentlig påbud 1 000 000 2 000 000
Totalskade Nei Dekket
Utgifter til riving, rydding og bortkjøring Dekket Dekket
Vannskader
Brudd på bygningens ledning, rør og tilknyttet utstyr Dekket Dekket
Vann som trenger inn fra terreng eller grunn Dekket Dekket
Vanninntrengning gjennom utett tak/vegg Nei Dekket
Følgeskade fra utett våtrom Nei Dekket
Tining av rør Nei Nei
Juridisk
Rettshjelp 100 000 100 000
Privatansvar 5 000 000 5 000 000
Sikkerhet
Utstrømming fra brannslokkings-apparat / anlegg Dekket Dekket
Oppfylling av pulverapparat Ja Ja
Utgifter til utrykning etter utløst alarm Nei Nei
Insekter, skadedyr og sopp
Skader fra insekter Nei Dekket
Skader fra dyr som mus og rotter Nei Dekket
Sopp- og råteskade  Nei Dekket
Bekjempelse av skadedyr og insekter Nei Dekket
Diverse dekninger
Tapt husleieinntekt Dekket Dekket
Ombygging for rullestolbruker Nei 500 000
Håndverkerfeil Nei 500 000
Kunstnerisk utsmykking Nei Dekket
Dekningsgaranti Nei Nei
Aldersfradrag
Gjenstand 4 år 8 år
Integrerte hvitevarer, kjøle-og fryserom 100% 70%
Varmtvannsbeholder og pumper 100% 70%
Varmepumpe luft-luft eller luft-vann 100% 70%
Utvendig boblebad/jacuzzi og lignende badeinnretning 100% 85%
Utvendige ledninger og bunnledning av annet materiale enn plast 100% 100%
Gjenstand År uten fradrag Fradrag i % / Max
Integrerte hvitevarer, kjøle-og fryserom 5 år 10% / 80%
Varmtvannsbeholder og pumper 5 år 10% / 100%
Varmepumpe luft-luft eller luft-vann 5 år 10% / 80%
Utvendig boblebad/jacuzzi og lignende badeinnretning 5 år 5% / 80%
Utvendige ledninger og bunnledning av annet materiale enn plast 20 år 5% / 100%

 

Dekningene på de forskjellige husforsikringene:

Husforsikring - DNB (Fremtind Forsikring)

Husforsikring - Eika Forsikring

Husforsikring - Frende Forsikring

Husforsikring - Gjensidige Forsikring

Husforsikring - If Skadeforsikring

Husforsikring - KLP Forsikring

Husforsikring - Landkreditt Forsikring

Husforsikring - SpareBank 1 (Fremtind Forsikring)

Husforsikring - Storebrand Forsikring

Husforsikring - Tryg Forsikring